Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO i2 Development S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Nikita Kuzmenkov - Fotolia.pl

Spółka i2 Development zajmuje się działalnością deweloperską, budowlaną i architektoniczną. Działalność spółki skupia się na rynku wrocławskim, w segmentach nieruchomości mieszkaniowych w standardzie premium oraz nieruchomości komercyjnych. Spółka rozważa również rozpoczęcie działalności w innych dużych miastach Polski.

 

I2 Development prowadzi kompleksową realizację projektów inwestycyjnych poprzez spółki wchodzące w skład grupy. Projekty deweloperskie lokalizowane są stosunkowo blisko centrum Wrocławia, w zielonych dzielnicach albo w budynkach o wyższym standardzie architektonicznym. W segmencie mieszkaniowym oferowane są w standardzie deweloperskim, czyli bez pełnego wykończenia i wyposażenia. W skład grupy wchodzi spółka, która świadczy zainteresowanym nabywcom usługi projektowania i aranżacji wnętrz po przekazaniu nieruchomości. W przypadku nieruchomości komercyjnych spółka świadczy usługę zarządzania nieruchomościami.

 

i2 Development - sprzedaż

 

Bank ziemi pozwala na realizację inwestycji w latach 2016-2018 na ponad 1 600 mieszkań i około 30 tys. m2 powierzchni komercyjnej. Obecnie w trakcie realizacji jest 12 projektów, a w planach jest kolejne 14 projektów.

 

Spółka zajmująca się działalnością budowlaną jest generalnym wykonawcą większości realizowanych przez grupę projektów. W kolejnych latach grupa zamierza rozwijać działalność budowlaną, to znaczy prowadzić projekty na gruntach należących do inwestorów zewnętrznych.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

IH 2015 r.

IH 2014 r.

2014 r

2013 r

Przychody ze sprzedaży

32 382

17 385

48 276

17 432

Wynik operacyjny

-6 393

-1 960

249

-519

Wynik brutto

-7 457

-1 989

-68

-532

Wynik netto

-7 344

-1 622

-74

-480

Źródło: i2 Development S.A.

 

Głównym segmentem działalności spółki, generującym przychody, było świadczenie usług budowlanych jako generalny wykonawca, zarówno dla projektów deweloperskich spółki, jak i podmiotów zewnętrznych (związanych z Panem Andrzejem Kowalskim, jednym ze znacznych akcjonariuszy). W latach 2012-2014 odpowiadały one za niemal całe przychody ogółem. W I połowie 2015 roku ich dział w przychodach ogółem wyniósł 72,1%, a przychody z tytułu umów deweloperskich wyniosły 25,1%.

 

Wzrost przychodów pomiędzy I połową 2015 roku a I połową 2014 roku (wzrost o 86,3%) wynikał głównie z pojawienia się przychodów z usług deweloperskich w wysokości 8,1 mln zł, a także większych przychodów z umów o usługi budowlane o blisko 6 mln zł. Spółka tłumaczyła stratę w I połowie 2015 roku głównie ujemną zmianą stanu produktów, która obciążyła wyniki kwotą 6,3 mln zł. Przyczyną ujemnej wartości była przewaga sprzedaży produktów gotowych, których wytworzenie nastąpiło w okresach wcześniejszych w realizowanych projektach deweloperskich oraz koszty rozpoczętej produkcji budowlanej nad kosztami realizacji przedsięwzięć deweloperskich poniesionych na rozpoczętych budowach.

 

Spółka podała w prospekcie, że do końca 2014 roku realizowała kontrakty budowlane, z których osiągała niską marżę na poziomie operacyjnym. Działania te były świadome i wynikały z dekoniunktury na rynku budowlanym oraz na rynku deweloperskim (masowe upadłości wielu deweloperów i związane z tym ewentualne trudności w pozyskiwaniu odbiorców usług).

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

Strukturę akcjonariatu przed i po ofercie, przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji, przedstawia grafika poniżej.

 

Akcjonariat  przed ofertą  

Akcjonariat po ofercie

(przy uplasowaniu całej emisji)

Akcjonariat przed ofertą publiczną   Akcjonariat po ofercie publicznej (przy uplasowaniu całej emisji)

Źródło: i2 Development S.A.

 

W ofercie publicznej i2 Development oferuje do 2 000 000 akcji nowej emisji, które będą stanowiły do 20% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Spółka zamierza pozyskać z emisji około 58 mln zł. Z tego do 48 mln zł ma zostać przeznaczone na finansowanie przeprowadzanych projektów deweloperskich, a do 10 mln zł na majątek obrotowy spółki KPB Sp. z o.o., która prowadzi działalność budowlaną i jest generalnym podwykonawca większości projektów grupy. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą trwały od 14 do 19 kwietnia 2016 roku. Transza dla inwestorów indywidualnych obejmuje 200 000 akcji, czyli 10% oferty. Cena maksymalna, po której będą się zapisywać inwestorzy indywidualni zostanie opublikowana 11 kwietnia 2016 roku. Pełny harmonogram oferty przedstawia tabela poniżej.

 

11 kwietnia 2016 r.

Podanie informacji o przedziale cenowym lub cenie maksymalnej

12-13 kwietnia 2016 r.

Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych

13 kwietnia 2016 r.

Podanie ceny emisyjnej i ostatecznej ilości oferowanych akcji

14-19 kwietnia 2016 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

21 kwietnia 2016 r.

Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty

Źródło: i2 Development S.A.

Polityka dywidendowa

Z zysku za 2015 rok zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 50% osiągniętego zysku netto. W kolejnych latach planowane jest zwiększanie poziomu wypłacanej dywidendy. W prospekcie zastrzeżono, że zarząd będzie kierował się zasadą realizowania wypłat stosownie do  wielkości wypracowanego zysku, sytuacji finansowej spółki, jak również potrzeb kapitałowych, w tym zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności. Polityka dywidendowa może podlegać zmianom.

 

Z pełną treścią prospektu emisyjnego można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: i2 Development S.A.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie