Chat with us, powered by LiveChat

SII

Analizy

Portfel SII

Portfel SII - strona 6

Portfel SII to projekt, w którym analitycy zarządzają portfelem SII i jednocześnie edukują naszych czytelników, podejmując decyzje na realnym rachunku maklerskim w oparciu o analizę techniczną, fundamentalną, mix obu metod, ale także w oparciu o istotne informacje napływające ze spółek i z rynku, na bieżąco dzieląc się swoimi decyzjami. Inwestujemy realne pieniądze. Początkowy wkład to 35 tys. zł. W ramach projektu Portfela SII dopuszczamy możliwość inwestowanie we wszystkie spółki z GPW oraz NC, obligacje, a także kontrakty terminowe oraz ETF-y. Jednocześnie nabywane spółki lub inne aktywa o niskiej płynności, w momencie dokonania transakcji nie będą przekraczać łącznie 20% udziału w Portfelu SII. Poczynania analityków SII śledzić mogą członkowie SII z rozszerzoną składką.   

 

    

   

Bieżąca edycja Portfela SII trwa od 16 stycznia 2018 roku. Poniższy wykres prezentuje historię stopy zwrotu Portfela w ujęciu tygodniowym wraz z porównaniem do indeksu WIG. 

 

 

 

Stopa zwrotu Portfela SII od początku projektu w poszczególnych latach
Rok Portfel SII WIG
2018* 1,5% -13,2%
2019 15,5% 0,3%
2020 55,1% -1,4%
2021 7,9% 21,5%
2022 6,9% -17,1%
2023 11,3% 36,5%
do 10.06.2024 5,8% 7,4%

*Dane za okres od startu bieżącej edycji Portfela SII, tj. 16.01.2018-31.12.2018.

  

Zapoznaj się z poniższym nagraniem i dowiedz się więcej o sposobie, w jaki wybieramy spółki i zarządzamy Portfelem SII. 

 

  

Portfel SII dostępny jest bezpłatnie dla członków SII posiadających rozszerzoną składkę.

 

Aby zapewnić jak najszybszy dostęp do informacji o naszych decyzjach publikujemy krótkie notki o dokonanych transakcjach tuż po zawarciu transakcji wraz z informacją o przesłankach podjętej decyzji. Dodatkowo informację o nowej transakcji publikujemy w mediach społecznościowych SII. Natomiast szczegółowe omówienie transakcji i omówienie spółek znajdujących się w portfelu ma miejsce zawsze w cotygodniowych webinarach analitycznych. W przypadku, gdy obserwujemy potencjalnych kandydatów do Portfela SII, także dzielimy się takimi informacjami podczas webinarów.

 

Chcąc otrzymywać szybkie powiadomienia o nowych transakcjach w Portfelu SII zapraszamy do śledzenia wątku na Forum SII – Zmiany w Portfelu SII

 

Jak ustawić powiadomienia w wątku na Forum SII poświęconemu zmianom w Portfelu

 

Każdy odcinek Portfela SII zawiera krótką informację o przesłankach podjętej decyzji, o składzie portfela, a także zawiera bieżącą informację o stopie zwrotu. 

 

Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowymi odcinkami Portfela SII:

Portfel SII wyraźnie lepszy od WIG. Podsumowujemy 2022 rok

Zmiana w Portfelu SII. Księgujemy 353% zysku

Tniemy straty na jednej z inwestycji

Realizujemy część zysku i księgujemy ponad 100%. Sprzedajemy akcje jednej ze spółek z Portfela

 

Jesteś ciekaw co jeszcze oferujemy w ramach pakietu analitycznego? Zapoznaj się z pełną ofertą Działu Analiz.

 

---

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

Regulamin Portfela SII regulamin-portfela-last.pdf

Zamykamy w Portfelu SII jedną z pozycji, inkasując 23% zysku

10.11.2022

Zamykamy w Portfelu SII jedną z pozycji, inkasując 23% zysku

Podczas dzisiejszej sesji sprzedaliśmy akcje jednej ze spółek, inkasując na tej inwestycji blisko 23% zysku.Zobacz więcej

Nowa spółka w Portfelu SII (10.11.2022)

10.11.2022

Nowa spółka w Portfelu SII (10.11.2022)

Na początku dzisiejszej sesji kupiliśmy akcje jednej spółki po publikacji wyników finansowych.Zobacz więcej

Kolejna transakcja w Portfelu SII (9.11.2022)

09.11.2022

Kolejna transakcja w Portfelu SII (9.11.2022)

Na początku dzisiejszej sesji kupiliśmy akcje jednej spółki po publikacji wyników finansowych.Zobacz więcej

Nowa spółka w Portfelu SII (3.10.2022)

03.10.2022

Nowa spółka w Portfelu SII (3.10.2022)

W trakcie dzisiejszej sesji kupiliśmy akcje nowej spółki po komunikacie dotyczącym jej wyników finansowych.Zobacz więcej

Zamykamy jedną pozycję (29.09.2022)

29.09.2022

Zamykamy jedną pozycję (29.09.2022)

Zamknęliśmy jedną z pozycji w Portfelu SII.Zobacz więcej

Sprzedajemy część akcji i realizujemy 52% zysku na spółce gamingowej (2.09.2022)

02.09.2022

Sprzedajemy część akcji i realizujemy 52% zysku na spółce gamingowej (2.09.2022)

Sprzedaliśmy część akcji jednej ze spółek z Portfela SII. Obecna stopa zwrotu Portfela SII to +106% W tym samym okresie wynik indeksu WIG to -19,4%.Zobacz więcej

Sprzedajemy akcje jednej ze spółek z Portfela (23.08.2022)

23.08.2022  
Adrian Mackiewicz

Sprzedajemy akcje jednej ze spółek z Portfela (23.08.2022)

Sprzedaliśmy akcje jednej ze spółek z Portfela SII. Powodem były niesatysfakcjonujące nas wyniki finansowe oraz przedstawione perspektywy.Zobacz więcej

Zamykamy jedną pozycję (8.07.2022)

08.07.2022

Zamykamy jedną pozycję (8.07.2022)

Sprzedaliśmy akcje jednej ze spółek z Portfela SII.Zobacz więcej

Nowa spółka w Portfelu SII (7.07.2022)

07.07.2022

Nowa spółka w Portfelu SII (7.07.2022)

Kupiliśmy akcje kolejnej spółki do Portfela SII.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie