Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Wywiad z Pawłem Olechnowiczem, prezesem zarządu Grupy LOTOS

fot. spółka

Z Pawłem Olechnowiczem, prezesem zarządu Grupy LOTOS , o zakończonej emisji akcji, strategii i planach spółki rozmawia Rafał Irzyński główny analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

  Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos (fot. spółka).

Grupa LOTOS zakończyła właśnie ofertę publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru - wszystkie akcje będące przedmiotem oferty publicznej zostały objęte przez akcjonariuszy Grupy LOTOS. To największa oferta publiczna od czasu debiutu giełdowego Energi w grudniu ubiegłego roku. Odczuł Pan ulgę jak zobaczył wyniki zapisów?

 

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu  Grupy LOTOS: Jestem prezesem zarządu od kilkunastu lat. Przeżyłem z Grupą LOTOS  niejeden przełomowy projekt i zawsze byłem dumny z ludzi, którzy go współtworzą. Dzięki nim zbudowaliśmy silną grupę kapitałową, która dziś skutecznie konkuruje na arenie międzynarodowej. Dlatego od samego początku byłem spokojny o powodzenie oferty publicznej akcji Grupy LOTOS. Oferta zakończyła się pełnym sukcesem. Nie tylko wszystkie akcje będące przedmiotem oferty publicznej zostały objęte, ale popyt na nie był zdecydowanie wyższy niż podaż – redukcja zapisów dodatkowych wyniosła aż 98,33 proc. Odbieram to jako wyraz zaufania i poparcia inwestorów dla strategii Spółki i jej zarządu.

Dlaczego spółka wybrała akurat tą formę pozyskania finansowania, a nie np. zadłużenie?

Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 995,5 mln zł brutto będziemy mogli zrealizować w terminie inwestycje, które są kluczowe z punktu widzenia umocnienia naszej pozycji rynkowej i budowy wartości dla naszych akcjonariuszy. Środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektu EFRA (Efektywna Rafinacja), tj. budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6. Oba te projekty, w naszej ocenie, są atrakcyjne z punktu widzenia ich przewidywanej rentowności. Środki pochodzące z emisji dadzą nam większą elastyczność w kwestii finansowania tych projektów. Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować akcjonariuszom takie rozwiązanie.

Może Pan powiedzieć coś więcej o tych projektach?

Projekt EFRA, o którym wspomniałem, dotyczy budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem tego projektu jest zwiększenie kompleksowości przerobu ropy naftowej. Efektem tego będzie osiąganie wyższej marży rafineryjnej dzięki zastąpieniu produktów ciężkich o ujemnej marży rafineryjnej produktami o marży dodatniej (tzw. lekkich i średnich frakcji). Drugi projekt zakłada zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim. To złoża rozpoznane, a ich zasoby 2C, czyli klasyfikowane jako „najlepsza wartość szacunkowa”, wynoszą ok. 4,3 mld m3 gazu ziemnego. Mówiąc w skrócie, są to projekty, dzięki którym możemy umocnić swoją pozycję konkurencyjną w segmencie produkcji i handlu przy jednoczesnym wsparciu dalszego wzrostu segmentu wydobywczego. Realizacja tych projektów pozwoli na wzrost marży rafineryjnej, rozszerzenie zaplecza wydobywczego, a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pełna informacja na temat przeznaczenia wpływów z emisji jest dostępna w opublikowanym prospekcie emisyjnym Grupy LOTOS.

Czy gdyby nie spore odpisy na kupione kilka lat wcześniej aktywa, Grupa LOTOS potrzebowałaby teraz świeżego zastrzyku gotówki? Jaka jest gwarancja, że spółka tym razem z sukcesem zainwestuje?

Dokonane odpisy na utratę wartości wybranych aktywów nie mają wpływu na stan gotówki w kasie Grupy LOTOS. Tego typu ryzyka, jak to, które zmaterializowało się we wspomnianym projekcie, są wpisane w biznes wydobywczy. Warto przy tym podkreślić, że odpisy przez nas dokonane wygenerowały aktywo podatkowe. Jest ono całkowicie odzyskiwalne przy założeniu dalszej działalności wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, która jest ważnym elementem naszej strategii. Jesteśmy na to dobrze przygotowani, dlatego ta sytuacja nie zagroziła stabilności finansowej Grupy LOTOS. Projekty, na które przeznaczone zostaną wpływy z emisji, mają inny charakter. Mówimy tu o zagospodarowaniu dobrze zbadanych złóż gazu ziemnego i o zwiększeniu kompleksowości przerobu ropy naftowej, które pozwoli na wzrost osiąganej marży rafineryjnej o ok. 2 USD na baryłce.

 

Grupa LOTOS pokazała rozczarowujące dla rynku wyniki za trzeci kwartał 2014 r. Co było przyczyną słabych wyników?

Zarówno rosnące przychody, jak i osiągnięte wyniki na poziomie operacyjnym były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zewnętrzni obserwatorzy, nie dysponując tymi danymi co my, mogli mieć inne prognozy. Rozminięcie się wyników z oczekiwaniami rynku jest efektem przede wszystkim niedoszacowania wpływu różnic kursowych oraz cen surowca na wycenę zapasów, w warunkach dużej zmienności kursu walutowego oraz spadających cen ropy naftowej. Dodatkowo miały tu miejsce zdarzenia jednorazowe, obejmujące dokonanie odpisów wartości aktywów, które negatywnie wpłynęły na wynik operacyjny. To sytuacja wyjątkowa i jako taka nie mogła zostać przewidziana przez analityków. Odpisy wartości aktywów są jednak operacją księgową, która w naszej ocenie nie ma istotnego wpływu na bieżącą działalność operacyjną Grupy LOTOS. Po naszej stronie jest konieczność poprawy komunikacji z rynkiem 

Jaki będzie pod względem wyników finansowych nadchodzący rok? Będzie lepiej niż w roku obecnym?

Sytuacja na rynku jest dynamiczna. W tym wypadku prognozowanie jest wyjątkowo trudne. Mogę tylko powiedzieć, że jako Zarząd robimy wszystko, by dostosować Grupę LOTOS do zmiennych warunków rynkowych. Przejawem tych starań są m.in. decyzje o realizacji projektu EFRA i projektu zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6.

Jakie plany inwestycyjne do zrealizowania ma Grupa LOTOS, oprócz tych, które będą współfinansowane wpływami z emisji nowych akcji?

Kończąc realizację Programu 10+ przyjęliśmy „Strategię na lata 2011 – 2015”, w której wyznaczyliśmy również kierunki rozwoju do 2020 roku. Jest to realistyczna wizja wzrostu wartości Grupy LOTOS w tym dziesięcioleciu. Wymagające warunki rynkowe nie pozwalają poprzestać na efektach wspomnianego Programu 10+. Tylko nowoczesne rafinerie o wysokim wskaźniku kompleksowości mogą przetrwać w takich warunkach. Gdańska rafineria Grupy LOTOS do takich należy, a nasze plany zakładają utrzymanie się w europejskiej czołówce. Temu służyć będą dalsze inwestycje. Pełna informacja na temat założeń strategii Grupy LOTOS jest zawarta w opublikowanym prospekcie emisyjnym. 

Oprócz głównych projektów, które będą częściowo finansowane wpływami z emisji nowych akcji, znajduje się tam opis innych planowanych przedsięwzięć, istotnych dla Grupy LOTOS. Są to m.in. akwizycja nowego aktywa produkcyjnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zagospodarowanie odkrytych złóż węglowodorów w ramach pakietu Heimdal, czy rozbudowa rafinerii o instalację Węzła Odzysku Wodoru. Ważna dla realizacji naszych założeń strategicznych jest również kontynuacja prac nad zagospodarowaniem bałtyckiego złoża ropy naftowej B8 w kierunku rozpoczęcia komercyjnego wydobywania ropy naftowej ze złoża na koniec 2015 r.

 

Zakładamy, że efektem działań podejmowanych zgodnie z przyjętą strategią i kierunkami rozwoju, będzie dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie około 330 mln boe oraz zwiększenie wydobycia do 100 tys. boe/dzień (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie) do 2020 r. Dodatkowo, zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju do 2020 r., Grupa LOTOS planuje utrzymać min. 30% udział w krajowym rynku paliw oraz minimum 10% udział w krajowym rynku detalicznym.

 

Dziękuję za rozmowę.