Chat with us, powered by LiveChat

UNIMOT z rekordowymi wynikami. „Reagowaliśmy szybko i elastycznie”

Z Adamem Sikorskim, prezesem Grupy UNIMOT, rozmawiamy o wynikach finansowych oraz planach spółki na przyszłość, która będzie wymagająca, ze względu na spowolnienie gospodarcze i ceny energii.

 

SII: Spółka ma za sobą rekordowe pod względem wyników finansowych półrocze. Co w największym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia takich rezultatów?


Adam Sikorski, prezes zarządu Grupy UNIMOT: Pierwsze półrocze 2022 r. zamknęliśmy rekordowymi wynikami. W tym czasie przychody Grupy UNIMOT wyniosły prawie 5,9 mld zł i były o ok. 80 proc. wyższe niż przed rokiem. EBITDA skorygowana zamknęła się kwotą 159,5 mln zł, tj. 3,5 krotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r. Największą kontrybucję do naszych wyników wniósł segment oleju napędowego i biopaliw, który wypracował ponad 110 mln zł wyniku EBITDA skorygowanego, działalność związana z obrotem LPG dołożyła 41 mln zł. Przyrosty tych pozycji finansowych wynikały z osiągniętych dobrych wyników sprzedażowych. Wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw zwiększył się o 15 proc. r/r do poziomu 855 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 5 proc. do 118 tys. ton.


Działaliśmy w środowisku niespotykanych do tej pory zmian cen paliw, wzmożonego popytu, narastających problemów logistycznych oraz rozszerzanych sankcji na Rosję i Białoruś w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Jak wielokrotnie wspominałem lubimy dużą zmienność rynku, którą potrafimy umiejętnie wykorzystać. Dla przykładu pojawiło się duże zapotrzebowanie na paliwo ze strony Ukrainy i dzięki naszym wypracowanym łańcuchom dostaw możemy ten popyt zaspokajać. Wykorzystaliśmy każdą pojawiającą się szansę rynkową. Reagowaliśmy szybko i elastycznie.

 

Jak ocenia Pan dotychczasowy rozwój sieci Avia? Czy cel 150 stacji na koniec 2023 r. należy rozpatrywać w kategorii ambitnego, czy konserwatywnego?


Sieć stacji paliw AVIA, zarządzana przez Grupę Unimot, liczy obecnie 102 obiekty, z czego 71 to stacje prowadzone w modelu franczyzowym i 31 to stacje własne. Chciałbym przypomnieć, że w 2021 r. Grupa Unimot przyłączyła do sieci AVIA 25 stacji, w 2022 r. otworzyliśmy już 17 obiektów i według ostatnich danych POPiHN jest to największy wzrost wśród wszystkich funkcjonujących w Polsce sieci stacji paliw. To dla nas powód do dumy i ogromna motywacja do dalszego rozwoju. Grupa UNIMOT nieustannie prowadzi negocjacje i działania mające na celu rozwój sieci stacji AVIA w Polsce i podniesienie efektywności ich funkcjonowania. Na postawiony cel, jakim jest osiągnięcie 150 stacji sieci AVIA na koniec 2023 r., należy patrzeć jako realny do osiągnięcia w obecnych warunkach działania.


Co dalej z segmentem fotowoltaiki? Sądzi Pan, że ten segment może odegrać istotną rolę w dalszym rozwoju grupy?

 

Zakończyliśmy proces restrukturyzacji segmentu fotowoltaiki. Zgodnie z przyjętą strategią, zespół działający w segmencie PV zajmuje się realizacją projektów o mocy powyżej 50 kWp, rozwojem projektów własnych oraz działaniami zmierzającymi do budowy długoterminowej wartości dla Grupy UNIMOT. Na koniec pierwszego półrocza 2022 r. w portfelu UNIMOT znajdowały się umowy na realizację projektów na poziomie 1,5 MWp. W dalszym ciągu stawiamy na dywersyfikacje przychodów i zaangażowanie w zieloną energię, więc będziemy dalej rozwijać ten segment, ale już na nowych zasadach niż rozpoczynaliśmy działalność w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że dążymy do poprawy efektywności tego segmentu poprzez np. koncentrowanie się na klientach biznesowych oraz wkrótce rozpoczniemy sprzedaż paneli fotowoltaicznych własnej produkcji.

 

Czy transakcja przejęcia Lotos Terminale zostanie zamknięta w bieżącym roku? Czy spółka gotowa jest już organizacyjnie do przyszłej integracji tych aktywów w ramach grupy?


W pierwszym półroczu 2022 r. prowadzone były intensywne prace nad przygotowaniem Grupy UNIMOT do przejęcia aktywów spółki Lotos Terminale. Kluczowym etapem tego procesu było przeniesienie działalności UNIMOT obejmującej obrót paliwami, z wyłączeniem handlu paliwami w ramach sieci stacji paliw AVIA oraz gazem ziemnym (tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa) do spółki UNIMOT Paliwa (spółka w 100 proc. zależna od UNIMOT). Pozwoli to na organizacyjne oddzielenie zarządzania tym segmentem od zarządzania nowym segmentem, który pojawi się w ramach naszej Grupy, czyli magazynowania paliw i tym samym pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego.

 

Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia aktywów Lotos Terminale przez Grupę UNIMOT staniemy się niezależnym operatorem logistycznym posiadającym 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m. sześć. Dodatkowo nasze aktywa zostaną powiększone o zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Przejęcie spółki Lotos Terminale oznacza skokowy wzrost skali naszej działalności i pozwoli na uplasowanie się Grupy UNIMOT na trzecim miejscu na rynku magazynowania paliw oraz na drugim miejscu na rynku sprzedaży asfaltów. Dzięki nabyciu aktywów będziemy mogli przybliżyć się do realizacji jednego z celów strategicznych przewidzianych do wykonania do 2023 r., jakim jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Przewidujemy, że finalizacja transakcji nastąpi w IV kwartale br., ponieważ termin ten wynika z harmonogramu wyznaczonego przez Komisję Europejską.

 

Czy rosnące stopy procentowe w związku ze strukturą finansowania transakcji zakupu Lotos Terminale nie obniżą istotnie atrakcyjności tej inwestycji?


Zakładamy, że transakcja przejęcia Lotos Terminale będzie się wiązała z finansowaniem zewnętrznym na poziomie 360 mln zł. Należy też pamiętać, że – według naszej najlepszej wiedzy – nabywane aktywa będą generować w najbliższych kilku latach 70-100 mln zł EBITDA rocznie. W związku z tym ze spokojem patrzymy na obsługę finansowania. Podkreślę jeszcze raz, że nabycie aktywów Lotos Terminale jest niezwykłą okazją inwestycyjną do zwiększenia skali działalności naszej Grupy.

 

Jakie są największe wyzwania spółki na najbliższe miesiące oraz 2023 r.? Czego obawia się Pan najbardziej, a w czym upatruje największej szansy dla spółki?


Największym wyzwaniem w najbliższym czasie, jakie teraz zauważamy, jest spowolnienie gospodarcze i rosnące ceny energii. Ponadto, przez sześć pierwszych miesięcy notowaliśmy w Polsce wzrosty konsumpcji paliw rok do roku, lecz w lipcu - mimo promocji cenowych na stacjach paliw - ten trend się odwrócił. Jest to zjawisko niepokojące, potwierdzające, że mamy do czynienia ze schłodzeniem koniunktury. Staramy się do tego spowolnienia przygotować.

 

Jak po ponad rocznym funkcjonowaniu ocenia Pan wprowadzony dla waszych akcjonariuszy program lojalnościowy UNIMOT Klub+?

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z działania programu lojalnościowego UNIMOT Klub+ i jednocześnie dumni, że jako jedni z nielicznych wdrożyliśmy program skierowany do akcjonariuszy. Działa on od początku 2021 roku. Aby dołączyć do UNIMOT Klub+ należy posiadać co najmniej 100 akcji Unimot S.A. przez co najmniej 6 miesięcy. Członkowie klubu otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza benefitów w zależności od poziomu członkostwa – RED+, SILVER+ oraz VIP+ – są to, między innymi, jednorazowy zwrot kosztów tankowania na stacjach paliw AVIA, zniżki na instalacje fotowoltaiczne i instalacje zbiornikowe LPG, a także zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych, członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, dostęp do konferencji WallStreet czy ochrona ubezpieczeniowa. Przyjęte założenia programu i rozwiązania sprawdzają się i funkcjonują bez zarzutu. Jednak stale oceniamy jego atrakcyjność i w miarę potrzeby będziemy dokonywać odpowiednich modyfikacji. Otrzymujemy sygnały, że akcjonariusze również są zadowoleni z uczestnictwa w UNIMOT Klub+ i doceniają możliwości jakie im oferujemy. Świadczyć o tym może stały wzrost liczby członków.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie