Chat with us, powered by LiveChat

W I kwartale sprzedaż wyniosła 15,8 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r, – wywiad z Marcinem Kuśmierzem, CEO Shoper S.A.

© TripleP Studio - stock.adobe.com

Na pytania zadane przez SII odpowiedział Marcin Kuśmierz, CEO Shoper S.A.

 

SII: Czy może Pan przedstawić na czym polega model biznesowy Shoper? Jaki jest zakres usług, które spółka oferuje swoim klientom? Shoper oferuje abonamentowy model software-as-a-service, a także generuje przychody w modelu pay-as-you-grow – na czym to polega?


Marcin Kuśmierz, CEO Shoper S.A.Marcin Kuśmierz, CEO Shoper S.A.: Shoper już od 15 lat koncentruje się na rozwoju dedykowanej platformy dla e-commerce, pozwalającej przedsiębiorcom, głównie z segmentu mikro, małych i średnich firm, na założenie własnego sklepu internetowego i prowadzenie sprzedaży online. Platforma jest udostępniania w formie usługi czyli w tzw. modelu SaaS, który jest obecnie najmocniej zyskującym na popularności rozwiązaniem w tym obszarze w Polsce. W zamian za miesięczny lub roczny abonament, sprzedawca otrzymuje natychmiastowy dostęp do naszego narzędzia, a poza samą platformą, oferujemy mu również pełny ekosystem rozwiązań zorientowanych na zwiększanie efektywności jego sklepu i generowanej sprzedaży. Osiągamy to m.in. dzięki takim rozwiązaniom jak m.in. Shoper Płatności, obsługujących wszystkie płatności w e-sklepie, Shoper Kampanie, pozwalających na prowadzenie kampanii reklamowych, w tym na popularnym Facebooku czy marketplace w postaci Allegro oraz Shoper Przesyłki, wspierającej sprzedawców w obszarze logistyki produktów. Co istotne, ich rozliczenie jest bezpośrednio skorelowane z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie. To model pay-as-you-grow, w którym sprzedawca płaci więcej jeśli jego biznes jest większy, a dla nas oznacza to, że wspierając biznes naszych przedsiębiorców, wspieramy też rozwój samego Shopera, rosnąc wraz z nimi.

 

W minionym roku rozwój branży e-commerce mocno przyspieszył. Firmy z jakich branż najczęściej korzystają z usług Shoper?


Przyspieszył to dobre określenie, bo sama branża e-commerce rośnie tak naprawdę od wielu lat i jest to stały trend, natomiast 2020 rok mocno wpłynął na tempo w jakim do tego kanału sprzedaży adaptowali się nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. Ci pierwsi mieli okazję przekonać się z jaką wygodą, bezpieczeństwem, a także atrakcyjnością cenową, wiąże się przeniesienie swoich zakupów do tego kanału, a drudzy zauważyli w jak dużym stopniu e-commerce pozwala im poszerzyć grono swoich odbiorców. W obu przypadkach możemy mówić o procesie zmian w zachowaniu, które patrząc na nasze wyniki za I kwartał i tempo w jakim w dalszym ciągu rośnie rynek, przekształcają się w stałe nawyki, co wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój całej branży. W 2020 roku największy przyrost, aż o 112% odnotowany został wśród sprzedawców oferujących produkty spożywcze, natomiast najpopularniejsze branże na naszej platformie to dom i ogród, odzież oraz zdrowie i uroda. Warto tutaj odnotować, że jesteśmy świetnie zdywersyfikowani pod tym kątem co z jednej strony uniezależnia nas od sezonowości w niektórych branżach, z a z drugiej pojedynczy klienci nie mają przełożenia na sytuację finansową całej firmy. W 2020 roku 10 największych klientów Shoper wygenerowało tylko 4% naszych całkowitych przychodów. Jeżeli chodzi o poszczególne sklepy to z naszej platformy korzystają na przykład Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub czy Kruger&Matz.

 


Zapoznaj się z raportem analitycznym
przygotowanym przez analityków SII na temat Shoper S.A.


 

Jak wyglądały ostatnie kwartały dla Shoper i jaki jest potencjał do dalszego wzrostu? Ilu klientów posiada spółka i jak ta liczba zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat?


Shoper regularnie notuje wyniki rzędu kilkudziesięciu procent rok do roku we wszystkich kluczowych dla nas pozycjach jak przychody, EBITDA czy zysk netto. W I kwartale sprzedaż wyniosła 15,8 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r, podobną dynamikę, bo 67% zanotowała EBITDA osiągając blisko 8 mln zł. Pierwszy kwartał Shoper zamknął zyskiem netto na poziomie 4,5 mln zł, co przekłada się na poprawę o 92% r/r. Odnotowane rezultaty na poziomie każdej z ww. miar przekroczyły 1/3 odpowiadających im wartości w całym 2020 roku. A nasze apetyty są cały czas duże i co ważne, sprzyja nam otoczenie rynkowe. Udział kupujących w sklepach internetowych w Polsce (w wieku 16-74 lata) wyniósł w 2020 roku 61%, podczas gdy w Niemczech było to 83%, w USA 88%, a w Wielkiej Brytanii 90%. Polska podąża drogą tych krajów i spodziewamy się, że będzie dynamicznie niwelować obecną różnicę. W ciągu wspomnianych przeze mnie 15 latach rozwoju, Shoper osiągnął pozycję lidera na polskim rynku platform e-commerce udostępnianych w modelu SaaS pod względem liczby obsługiwanych sklepów. Na koniec marca 2021 roku było ich już ponad 21 tys., a GMV czyli suma przychodów klientów bezpośrednich prowadzących działalność na platformie Shoper za ostatnie 12 miesięcy licząc od I kwartału 2021 r., wyniosła 4,5 mld zł (nie uwzględnia przychodów sklepów sprzedawanych przez naszych partnerów na zasadzie private label oraz nie uwzględnia przychodów generowanych przez integrację z zewnętrznymi marketplace).

 

Spółka prowadzi działalność tylko w Polsce, czy również zagranicą? Czy spółka ma plany ekspansji zagranicznej? Jak kształtuje się konkurencja na rynku?


Obecnie koncentrujemy się na rynku polskim, natomiast chcemy i zamierzamy wyjść z naszą ofertą poza krajowy rynek. Rynki w Europie Środkowo-Wschodniej są na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju niż Polska, co stwarza dla nas potencjalną przestrzeń do silnego zaznaczenia tam swojej obecności, a biorąc pod uwagę naszą ofertę, jej kompleksowość, wierzymy, że będziemy mogli również tam zająć pozycję lidera. W chwili obecnej jest to przedmiot naszych analiz, natomiast wszelkie potencjalne decyzje są wciąż przed nami. Wspomniana przeze mnie liczba ponad 20 tys. użytkowników platformy Shoper pozwala nam zajmować pozycję lidera na krajowym rynku z udziałem na poziomie około 45%, a licząc sklepy sprzedawane przez partnerów na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57%. Co więcej, do 2026 r. chcemy zwiększyć liczbę sklepów na platformie do 50 tys. Naszą konkurencją są nie tyle poszczególne platformy co model z jakiego korzystają, gdyż w chwili obecnej wciąż jeszcze najpopularniejszym rozwiązaniem dla e-commerce jest open source. Posiada on 48% udziałów w rynku pod względem liczby sklepów, podczas gdy rozwiązania SaaS to 42%, ostatnie 10% to pozostałe rozwiązania indywidualne. Istotne jest natomiast tempo w jakim popularność zyskuje SaaS w Polsce, w samym 2020 roku liczba sklepów korzystających z tego rozwiązania zwiększyła się o 27%, podczas gdy użytkownicy open source o 5%. Średnioroczny wzrost za lata 2017-2020 był trzykrotnie wyższy w przypadku SaaS, w którym jako Shoper się specjalizujemy.

 

Jakie są główne kompetencje i przewagi konkurencyjne spółki? Czy Allegro i Amazon to istotni konkurencji dla spółki?


Jesteśmy ekspertami na polskim rynku rozwiązań dla e-commerce w modelu SaaS, bardzo dobrze rozumiemy naszych klientów i wiemy jak możemy pomóc im zwiększać sprzedaż. Zauważamy również, że obecnie aby pozostać konkurencyjnym, trzeba korzystać z więcej niż jednego kanału sprzedaży, dlatego naszych klientów wspieramy również pod kątem omnichannel, czyli sprzedaży wielokanałowej. I tak, współpracujemy tutaj między innymi z największymi marketplace jak Allegro czy Amazon, nie postrzegając ich jako naszą konkurencję, a raczej partnerów, którzy również odgrywają istotną rolę w polskiej branży e-commerce. Nasz kierunek myślenia to w jaki sposób możemy wspólnie działać, aby ten rynek dalej dynamicznie rósł, bo na tym skorzystamy wszyscy. Z perspektywy klienta, poza samą sprzedażą, umożliwiamy sklepom budowanie własnych relacji z klientami, prowadzenie rozbudowanej analizy zachowania użytkowników oraz korzystanie z rozwiązań które wspierają ich rozwój. W kluczowych przewagach biznesowych spółki mógłbym z kolei wymienić przede wszystkim wysoki poziom skalowalności naszego biznesu, model finansowy pozwala nam korzystać z dźwigni operacyjnej, więc przy utrzymaniu wysokich dynamik wzrostu, jesteśmy cały czas w stanie poprawiać naszą marżowość.

 

Spółka systematycznie poprawia wyniki finansowe w ostatnich latach – w 2018 roku zysk netto wyniósł 3 mln zł, a w 2020 roku powiększył się do 12,5 mln zł. Dobrze rozpoczął się także 2021 rok – w I kw. br. Shoper zwiększył przychody do 15,8 mln zł (+71% rdr), a zysk netto wyniósł 4,5 mln zł (+92% rdr). Co stało za takimi rezultatami i jakie są perspektywy na kolejne kwartały, szczególnie, że baza z 2020 roku jest wysoka?


E-commerce w 2020 roku przyspieszył bardzo mocno i pod tym względem tak, to był wyjątkowy rok. Niemniej jego skutki zostaną z nami przez kolejne lata, a są nimi stały wzrost zainteresowania kanałem online ze strony konsumentów oraz przedsiębiorców i już nie możliwość, a konieczność bycia obecnym w tym kanale, aby pozostać na rynku konkurencyjnym. Te aspekty sprawiają, że tempo wzrostu całej branży powinno być trwale wyższe niż przed pandemią, choć dynamika obecnego okresu pewnie nie zostanie utrzymana. Shoper jest liderem tego rynku w Polsce pod względem liczby obsługiwanych sklepów i staliśmy się platformą pierwszego wyboru dla przedsiębiorców chcących prowadzić sprzedaż online, co za tym idzie, nasza przestrzeń do wzrostu jest jeszcze daleka do wypełnienia i spodziewamy się dalszego wzrostu wyników w kolejnych kwartałach, niezależnie od już wysokiej bazy. Pozycja lidera daje nam także przestrzeń do ciągłego doskonalenia naszej oferty, mamy w końcu ponad 20 tys. sprzedawców, z którymi regularnie jesteśmy w kontakcie, badając ich aktualne praz przyszłe oczekiwania i potrzeby. Inwestujemy też w takie rozwiązania jak AI czy machine learning, które będą przyszłością branży, a my już uczymy się z nich korzystać i z miesiąca na miesiąc poprawiamy efektywność tych algorytmów. Myślimy cały czas do przodu i czujemy się komfortowo z tym co czeka nas oraz branżę, jesteśmy przygotowani.

 

Jak mogą kształtować się nakłady inwestycyjne w kolejnych latach i czego będą dotyczyć?

 

Ze względu na model biznesowy i dokonywane przez klientów przedpłaty za usługi, spółka posiada ujemny kapitał obrotowy, co pozwala nam stale generować wysokie przepływy gotówki. Konwersja EBITDA na cash flow operacyjny wynosiła w ostatnich latach blisko 100%, a licząc ostatnie 12 miesięcy osiągnęła poziom 118%. Najważniejsze dla nas inwestycje w kolejnych latach będą związane z potencjalnymi akwizycjami i wejściem na nowe rynki. Jeszcze w kwietniu tego roku Shoper nabył 60% udziałów w spółce Web-Com Group sp. z o.o., która dysponuje platformą technologiczną ErpBox. Dzięki niej nasi obecni i przyszli klienci mogą integrować swoje sklepy w ramach platformy Shoper z dostawcami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w konsekwencji zyskując dostęp do kanałów sprzedażowych w całej Europie. Nie wykluczamy także kolejnych przejęć, które umożliwią nam skokowe pozyskanie nowych klientów lub dostęp do nowych technologii.

 

Shoper wypłacał dywidendę w poprzednich latach. Czy po debiucie spółka planuje dalej dzielić się zyskami z akcjonariuszami? Czy spółka planuje opublikować politykę dywidendową?


Na chwilę obecną Shoper nie posiada polityki dywidendowej, intencją Zarządu jest jednak co do zasady jej wypłacanie, co spółka robiła w przeciągu 5 ostatnich lat. Każdorazowo decyzja ta będzie przedmiotem analizy, jesteśmy dużą spółką, ale wciąż mocno nastawioną na rozwój i musimy mieć pewność, że dywidenda nie wpłynie na tempo w jakim będziemy w stanie zwiększać skalę naszej działalności. Na pewno jednak dostrzegamy zalety bycia spółką dywidendową i wiemy, że jest to istotne dla wielu inwestorów.

 

Shoper zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jakie argumenty stały za decyzją o upublicznieniu spółki?


Patrzyliśmy na tę kwestię zarówno ze strony korzyści wynikających dla spółki jak i tego co my jako Shoper możemy dać rynku kapitałowemu. Uważam, że nasza spółka jest bardzo ciekawą opcją inwestycyjną, a giełda pozwoli inwestorom na bliższe poznanie naszego biznesu. My z kolei patrzymy na to pod kątem wzrostu rozpoznawalności i transparentności. Chcemy dalej umacniać swoją pozycję rynkową, również poprzez akwizycje. Podjęliśmy już także uchwały w sprawie uruchomienia programów motywacyjnych, co jeszcze bardziej zwiąże nas i naszych pracowników z firmą. Dodam tutaj, że jestem im wdzięczny za pracę jaką wykonują, a już na jesieni zmienimy biuro na zupełnie nowy kompleks w Krakowie, pozwalający nam dalej rosnąć i jednocześnie adresujący nasze aspiracje z obszaru ESG, do których przywiązujemy w firmie dużą wagę.

 

Dlaczego Pana zdaniem warto zainteresować się ofertą i zainwestować w akcje Shoper?

 

Decyzję o staniu się akcjonariuszem Shoper zostawiam inwestorom i ich analizie, natomiast uważam, że warto zainteresować się naszą ofertą i zapoznać się ze szczegółami naszej działalności i planami rozwoju. 15 lat jest już za nami, ale my cały czas czujemy, że jesteśmy dopiero na początku naszej drogi, a wysokie dynamiki wzrostu zostaną z nami na dłużej. Jesteśmy liderem na polskim rynku pod względem liczby obsługiwanych sklepów, aktywnie rozglądamy się za wejściem na nowe obszary, analizujemy potencjalne akwizycje, a nasz model biznesowy jest skonstruowany w taki sposób, że rośniemy wraz z naszymi klientami. Tego wzrostu życzymy branży, nam jak i inwestorom.

 


Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zawarte) ma charakter promocyjny (reklamowy). W szczególności nie stanowi on oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty lub propozycji nabycia instrumentów finansowych, ani nie powinien być traktowany jako źródło wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt emisyjny sporządzony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

 

W dniu 18 czerwca 2021 r. prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"). Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Prospekt jest opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.shoper.pl w zakładce https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Biura Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl) oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biura Maklerskiego w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).

 

KNF, zatwierdzając Prospekt, nie dokonuje przeglądu ani zatwierdzenia modelu biznesowego Spółki, sposobów prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu finansowania działalności. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu nie podlega ocenie ani poprawność informacji zawartych w prospekcie, ani poziom ryzyka związanego z działalnością prowadzoną przez Spółkę oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych Spółki. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki, opisanymi w rozdziale "Czynniki ryzyka" oraz z warunkami oferty publicznej. Ewentualna decyzja o inwestycji w papiery wartościowe Spółki powinna być podjęta wyłącznie po zapoznaniu się z treścią całego prospektu, w tym wszelkich suplementów i komunikatów aktualizujących prospekt, a także z informacjami o ostatecznej cenie akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie, jak również, o ile takie będą, ostatecznej liczbie i kategorii akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po ich sporządzeniu i opublikowaniu). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako promocji dla oferowanych lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień jego publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być również niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Oferta akcji Spółki zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może być zabronione. Dystrybucja niniejszego dokumentu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii jest zabroniona. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie