Chat with us, powered by LiveChat

W perspektywie 3 lat chcemy być jednym z liderów rynku fotowoltaiki – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.UNIMOT S.A.Na pytania zadane przez SII odpowiedział Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

 

SII: Co wpłynęło na decyzję UNIMOTU o wejściu w segment fotowoltaiki?
Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.: Stworzenie marki AVIA Solar i wejście w rynek fotowoltaiki jest naszą odpowiedzią na dynamiczny rozwój tego rynku w Polsce oraz na zapotrzebowanie klientów. Postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej i gazu, i zaoferować klientom kompleksową, multiproduktową ofertę montażu instalacji fotowoltaicznych, połączonych z magazynowaniem energii, uzupełniając je dostawami energii z sieci.

 

Jakie jest doświadczenie i know how Spółki w obszarach energii odnawialnej, w szczególności fotowoltaiki?
Trzonem zespołu odpowiedzialnego za obszar fotowoltaiki jest doświadczony sztab ludzi związanych z instalacjami PV od 15 lat. Posiadamy własne ekipy monterskie z doświadczeniem montażu zarówno w Polsce, jak i w Europie (Skandynawia, Niemcy). Na każdym szczeblu obsługi stawiamy na profesjonalistów w swoim fachu, zaczynając od przedstawicieli handlowych z doświadczeniem sprzedażowym w branży energetycznej, przez wykwalifikowanych projektantów, aż po zawodowych monterów. Nasz zespół podchodzi do każdej instalacji indywidualnie, zapewniając najwyższy poziom doradztwa oraz wiedzy eksperckiej.

 

Jak ocenia Pan potencjał polskiego rynku paneli fotowoltaicznych?
Wartość rynku fotowoltaiki w Polsce do roku 2050 szacujemy na około 50 miliardów złotych, a naszym średniookresowym celem jest osiągnięcie przychodów z tego rynku na poziomie 276 milionów zł w ciągu 3 lat.

 

Polski rynek fotowoltaiki ma już dziś swoich liderów, choć wciąż jest dość mocno rozdrobniony. Jakie miejsce chciałby zająć w tym rynku UNIMOT ze swoim projektem AVIA Solar w perspektywie najbliższych 2-3 lat?
W perspektywie najbliższych 3 lat chcielibyśmy być jednym z liderów tego rynku. Obecnie do tego celu kierujemy 50 handlowców, a docelowo ma ich być 150 i około 100 ekip monterskich.

 

Czym oferta AVIA Solar wyróżniać się będzie na tle oferty konkurencji dostępnej obecnie na rynku?
Szeroka oferta produktowa, która została opracowana pod marką AVIA Solar, bazuje na współpracy z czołowymi producentami paneli fotowoltaicznych, zapewniającymi najwyższą jakość produktów oraz najdłuższe gwarancje na rynku dla sprawności proponowanych urządzeń. Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę, w skład której wchodzą audyt fotowoltaiczny, kalkulacja kosztowa z opcją finansowania, oczywiście profesjonalny montaż urządzeń, ich późniejsze serwisowanie oraz usługi dodatkowe, takie jak magazynowanie i odkup energii.

 

Czy oferta AVIA Solar kierowana będzie wyłącznie do klientów indywidualnych, czy także biznesowych? Która grupa ma odgrywać istotniejszą rolę w planach rozwoju marki?
Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz do podmiotów gospodarczych,
które rozważają inwestycję we własną produkcję energii elektrycznej. W początkowej fazie skupimy się na klientach biznesowych i wykorzystaniu własnego potencjału, czyli blisko 3,5 tys. klientów, ale w zasadzie już od początku będziemy również docierać do klientów indywidualnych.

 

W jakim okresie od rozpoczęcia działalności UNIMOTU w obszarze fotowoltaiki zaplanowane jest uzyskanie progu rentowności nowego projektu?
Przekroczenie progu rentowności jest planowane w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Największym naszym kosztem będą stany magazynowe i ich utrzymanie. Chcemy być szybcy i skuteczni w naszej działalności, dlatego zależy nam, żeby klienci w jak najkrótszym czasie po akceptacji oferty i podpisaniu umowy mogli cieszyć się z własnej elektrowni słonecznej.

 

Czy dostrzega Pan potencjał do wykorzystania efektów synergii w rozwoju marki AVIA Solar z innymi obszarami działalności grupy UNIMOT?
Podstawowym efektem synergii jest wykorzystanie potencjału naszych obecnych klientów, których mamy blisko 3,5 tysiąca. Do nowych klientów będziemy chcieli również docierać dzięki sieci stacji paliw AVIA, którą rozwijamy w Polsce. Obecnie mamy ponad 50 stacji na terenie całego kraju i wykorzystamy je również jako punkty sprzedaży naszej oferty fotowoltaicznej.

 

Jakie największe ryzyka dostrzega Pan w kontekście planu rozwoju tego nowego segmentu działalności UNIMOTU, czy potencjalne zmiany legislacyjne mogą być jednym z ważniejszych czynników ryzyka?
Podstawowym ryzykiem są oczywiście takie ewentualne zmiany legislacyjne, które mogłyby zastopować rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. Na chwilę obecną nikt ich nie przewiduje, ale potencjalne ryzyko zawsze istnieje.

 

Czy projekt w całości będzie realizowany samodzielnie przez Spółkę, czy rozważane są np. plany łączenia z innymi podmiotami bądź ewentualnie akwizycji w tych obszarach?
W chwili obecnej — na samym początku projektu AVIA Solar — nie przewidujemy planu łączenie się z innymi podmiotami, powierzyliśmy go naszej spółce UNIMOT Energia i Gaz. Natomiast nie zamykamy się na ewentualne akwizycję mniejszych podmiotów z rynku, szczególnie w aspekcie poszukiwania doświadczonych ekip monterskich.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie