Kwestionariusz dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych ofertami na rynku NewConnect w trybie Private Placement


* - pola wymagane
Inwestor: *
Indywidualny
Instytucjonalny
Dane osobowe
Imię: *
Nazwisko: *
Nazwa firmy ( dla Inwestorów instytucjonalnych )
e-mail: *
Nr telefonu *
Adres (ulica, nr domu/nr mieszkania) *
Adres (kod pocztowy) *
Adres (miasto) *
Kwota, którą jesteś skłonny przeznaczyć na inwestycję w ofercie typu Private Placement? *
do 5 000 PLN
5 000 PLN - 25 000 PLN
25 000 PLN - 100 000 PLN
100 000 PLN - 500 000 PLN
500 000 PLN - 1 000 000 PLN
1 000 000 PLN - 5 000 000 PLN
powyżej 5 000 000 PLN
Przewidywany okres inwestycji *
do 1 roku
1 - 3 lata
powyżej 3 lat
Intereresuje mnie inwestycja w spółkę na etapie rozwoju
start-up
1 - 3 lata
powyżej 3 lat
bez znaczenia
Jakimi branżami jesteś zainteresowany?
Branża spożywcza
Budownictwo i nieruchomości
Handel
Informatyczna
Media
Nowe technologie
Przemysł
Telekomunikacja
Usługi
Inna
Jesteś inwestorem: *
Skłonnym do ryzyka (inwestuję agresywnie)
Z awersją do ryzyka (inwestuję ostrożnie)
Jakiej stopy zwrotu oczekujesz przy debiucie? *
Wybierz:
Oświadczenie *
Wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie swoich danych Autoryzowanym Doradcom NewConnect, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i oświadczają, iż są zainteresowani otrzymywaniem informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych oraz wyrażają zgodę na ich otrzymywanie pocztą elektroniczną. Informacje przechowywane przez Zarządzającego przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 

Wypełnienie formularza jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.).
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych informuje, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.