Kwestionariusz dla inwestorów zainteresowanych nabywaniem obligacji korporacyjnych


* - pola wymagane
Inwestor: *
Indywidualny
Instytucjonalny
Dane osobowe: *
Imię: *
Nazwisko: *
Nazwa firmy: ( dla inwestorów instytucjonalnych ) *
e-mail: *
Nr telefonu: *
Adres: (ulica, nr domu/nr mieszkania) *
Adres: (kod pocztowy) *
Adres: (miasto) *
Kwota, którą jesteś skłonny przeznaczyć na inwestycje w obligacje korporacyjne: *
10 000 PLN - 25 000 PLN
25 000 PLN - 100 000 PLN
100 000 PLN - 250 000 PLN
250 000 PLN - 500 000 PLN
500 000 PLN - 1 000 000 PLN
1 000 000 PLN - 5 000 000 PLN
powyżej 5 000 000 PLN
Przewidywany okres inwestycji: *
1 - 2 lat
2 - 4 lat
powyżej 4 lat
Jakiej minimalnej rocznej stopy zwrotu oczekujesz inwestując w obligacje korporacyjne ? *
Wybierz:
Oświadczenie: *
Wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie swoich danych Autoryzowanym Doradcom NewConnect, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i oświadczają, iż są zainteresowani otrzymywaniem informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych oraz wyrażają zgodę na ich otrzymywanie pocztą elektroniczną. Informacje przechowywane przez Zarządzającego przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 

Wypełnienie formularza jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.).
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych informuje, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.