Dzień Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa


* - pola wymagane
Dane osobowe *
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon *
PESEL *
Transport *
Dojazd autobusem z Warszawy
Dojazd we własnym zakresie do Gdańska
Oświadczenie uczestnika *
Oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że w celu uczestnictwa w Dniu Inwestora Indywidualnego Grupy Energa zobowiązany będę do podpisania oświadczenia o treści wskazanej pod adresem https://www.sii.org.pl/static/img/013178/oswiadczenie-uczestnika.pdf a odmowa jego podpisania jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w wydarzeniu „Dzień Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa”.
Zgoda uczestnika *
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (Stowarzyszenie) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801; dane kontaktowe: tel.: 71 332 95 60, e-mail: biuro@sii.org.pl. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Projektu Dzień Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa (Projekt). Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w Projekcie (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych): wysyłanie informacji marketingowych. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia Projektu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Oświadczenie uczestnika *
Oświadczam, że zapoznałem się z załącznikiem nr 1B - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Energa SA zgodnie z art. 13 RODO.
 

Wypełnienie formularza jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.).
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych informuje, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.