Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Polenergia poprawiła o blisko 50% zysk netto w 2015 roku

© Voyagerix - Fotolia.pl

Polenergia zaliczy rok 2015 do bardzo udanych. Spółka zanotowała duży progres w wynikach finansowych. Jej skorygowany zysk netto w całym ubiegłym roku wyniósł 79,2 mln zł, co oznaczało 46% więcej niż w 2014 roku. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 222,9 mln zł i był o 32% wyższy w ujęciu rok do roku.

 

Spółka przekroczyła prognozy wykonania skorygowanych EBITDA i zysku netto o 9%. Kolejny rok wzrostu to głównie efekt konsekwentnej polityki rozbudowy mocy produkcyjnych i bardzo dobrych wyników operacyjnych pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Do poprawy wskaźników Polenergii w 2015 roku przyczynił się przede wszystkim wzrost w segmencie energetyki wiatrowej, który na poziomie zysku EBITDA wzrósł o 57,3 mln zł, z czego sam IV kw. ubiegłego roku wygenerował 12,8 mln zł.  

 

Był to efekt rozbudowy mocy produkcyjnych oraz wysokiej produktywności. 2015 rok był też pełnym rokiem funkcjonowania nowych farm wiatrowych FW Gawłowice (48,3MW) i FW Rajgród (25,3MW) (uruchomionych w drugim półroczu 2014 roku).W trzecim kwartale 2015 roku spółka oddała do użytku farmę wiatrową Skurpiach o mocy 36,8 MW, którą następnie rozbudowano, wraz z farmą w Gawłowicach, w czwartym kwartale ubiegłego roku (o 6,9 MW każdą). Ponadto w grudniu 2015 roku zakończono budowę FW Mycielin o mocy 48 MW.

 

„Bardzo dobre wyniki po raz kolejny dowodzą, że nasza strategia oparta na stabilnych fundamentach oraz konsekwencja w działaniu pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału spółki. W najbliższych kwartałach pozytywny wpływ na wyniki generowane przez Polenergię w segmencie wiatrowym będzie miało oddanie do użytku farmy wiatrowej w Mycielinie, która została uruchomiona w grudnia 2015 i w lutym tego roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a także pełen okres operacji farmy wiatrowej FW Skurpie. Ponadto, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w pierwszej aukcji, w której planujemy wystawić 279 MW. Najwięcej spośród rynkowych graczy” – podkreśla Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

 

Segment energetyki konwencjonalnej, w głównej mierze dzięki Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS), z roku na rok notuje bardzo stabilne i przewidywalne wyniki. Rok 2015 do udanych zaliczą też pozostałe segmenty - obrotu, biomasy i dystrybucji, które zanotowały stabilny poziom wyników z coraz bardziej znaczącą rolą segmentu Obrotu. Spółka tłumaczy, że było to możliwe dzięki efektywnej optymalizacji przychodów w grupie i zabezpieczeniu pozycji na wymagającym rynku zielonych certyfikatów w 2015 roku.

 

Opublikowane wyniki finansowe Polenergii za 2015 rok pokazały przekroczenie wcześniejszych prognoz finansowych. Na poziomie skorygowanego zysku EBITDA spółka wykonała 109% prognozowanego wyniku (222,9 mln zł wobec deklarowanych 204 mln zł). Również o 9% został przekroczony planowany skorygowany zysk netto, który ostatecznie wyniósł 79,2 mln zł wobec 72,4 mln zł. Spółka przekroczyła również konsensus prognoz analityków giełdowych. Jak deklaruje, wpłynęły na to znacząco lepsze wyniki w segmencie wiatrowym, a także rekordowo szybka realizacja nowych projektów farm wiatrowych, w szczególności FW Skurpie.

 

W 2016 roku Polenergia zakłada konserwatywną prognozę, która odzwierciedla teraźniejsze warunki rynkowe na rynku certyfikatów i efekt pokrycia kosztów finansowania farm zakończonych w roku 2015, na poziomie skorygowanej EBITDA 233.3 mln zł i skorygowanego zysku netto 52.1 mln zł. Jednocześnie Zarząd oceniając potencjalne wrażliwości tej prognozy w roku 2016 uznaje, że istnieją przesłanki do wzrostu cen zielonych certyfikatów i produktywności, które mogą doprowadzić do realizacji skorygowanej EBITDA na poziomie 264 mln zł i skorygowanego zysku netto na poziomie 77 mln zł.

 

Na koniec ubiegłego roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW (jeden z liderów na polskim rynku) pochodziło z farm wiatrowych i 124 MW z kogeneracji opartej na gazie (15% udział w rynku krajowym wytwarzania energii z gazu ziemnego).

 

Grupa posiada portfel projektów w fazie developmentu o łącznej mocy na poziomie 690 MW (drugi największy portfel w Polsce), z czego projekty o łącznej mocy około 279 MW są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na mocy znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW weźmie udział w aukcjach zaplanowanych w latach 2017 – 2019. Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zmierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.

 

„Uzyskanie decyzji środowiskowej dla morskich farm wiatrowych i system wsparcia dla tego typu projektów oznacza dla Polenergii podniesienie wartości spółki o kilkaset milionów. Szczególnie pozytywnie odbieramy deklaracje ministra energetyki odnośnie potencjalnej roli sektora farm morskich w Polsce” – podkreśla Zbigniew Prokopowicz.

 

W związku z opóźnieniem pierwszej aukcji na nowe moce, które skutkuje przesunięciem w czasie oczekiwanego harmonogramu nakładów na realizację nowych projektów, zarząd Polenergii rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przesunięcie wypłaty inauguracyjnej dywidendy w wysokości 0,5 PLN na akcję już w roku 2016, czyli rok wcześniej niż pierwotnie deklarowano.

 

Zarząd przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy na poziomie równym: 0,5 zł na akcję za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz od 30% do 60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki, jako jednostki dominującej począwszy od zysku za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. Zarząd dopuszcza również możliwość przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w przypadku dysponowania znaczącymi nadwyżkami finansowymi pochodzącymi na przykład ze sprzedaży wybranych projektów.

 

Kurs akcji Polenergii oscyluje w ostatnim czasie ponad poziomem ważnego wsparcia zlokalizowanego na 22,6 zł, które już kilkukrotnie broniło przed pogłębieniem spadków. Od początku roku można wyznaczyć konsolidację notowań w przedziale 23-25 zł. W krótkim okresie wybicie któregoś z tych poziomów wyznaczy sygnał do dalszego kierunku kursu akcji.

 

Polenergia - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Polenergia S.A.

Zobacz również:

Najważniejsza rzecz to nowe wydanie światowego bestsellera, którego premiera już w maju 2019 roku. Strategicznym partnerem polskiego wydania jest broker XM.

W porównaniu do danych z czerwca, w lipcu poziom modelowej marży rafineryjnej PKN Orlen i Grupy Lotos wzrósł o ponad 30 procent.

Polenergia poprawiła o blisko 50% zysk netto w 2015 roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie