Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Publiczna oferta obligacji KRUK S.A.

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 17 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.


Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso - odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Od 2007 roku Grupa działaw Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, a w 2014 roku w Niemczech.


KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1 150 mln zł, z czego ok. 460 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej ponad 560 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021.


W 2014 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji 571 mln zł w 59 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 3,8 mld zł.


Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu wzrósł ponad czterokrotnie.


KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.

Publiczna oferta Obligacji KRUK S.A. 

 • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii W2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 2,90 p.p., a odsetki wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Nie ma podmiotowych ograniczeń co do składania zapisów, ale intencją emitenta jest skierowanie emisji Obligacji przede wszystkim do inwestorów detalicznych.
 • Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 100 obligacji (10 000 zł).
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 18 listopada do 25 listopada 2015 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 26 listopada 2015 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. (Podmiot oferujący) oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (Uczestnik konsorcjum)
 • Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
 • Obligacje spółki KRUK będą notowane na rynku Catalyst.
 • Wpływy z emisji obligacji serii W2 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

 

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, opublikowanym 30 grudnia 2014 r., oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii W2, które zostały opublikowane w dniu 17 listopada 2015 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).

Strategia rozwoju 

Głównym celem strategicznym rozwoju Grupy KRUK na lata 2015-2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Grupa KRUK zamierza go osiągnąć poprzez:

 

 • Ekspansję w przekroju produktowym i geograficznym, czyli wzrost na obecnych rynkach oraz ekspansję zagraniczną. KRUK planuje wejść na cztery nowe rynki do końca 2019 roku, a w bliskim kręgu zainteresowania są Hiszpania, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania.
 • Doskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem. KRUK zarządza portfelem o łącznej wartości nominalnej ponad 24 miliardy złotych. Grupa zamierza zwiększyć dotarcie do osób zadłużonych poprzez rozwój zarządzania procesowego, rozwój sieci doradców terenowych i zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej.
 • Doskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych. KRUK zamierza pogłębiać doświadczenie poprzez doskonalenie modeli wycen portfeli, doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych wspierających procesy operacyjne na bazie nabytych spraw w przeszłości (ponad 3 mln), a także przyjmowanych co roku do inkaso (średnio 1 mln rocznie).

 

Emitent

KRUK SA

www.kruksa.pl

 

Podmiot oferujący

BDM S.A.

www.bdm.pl

Członek konsorcjum

DM PKOBP

www.dm.pkobp.pl

 

 


 

Zastrzeżenie prawne

* Ranking "Pulsu Biznesu"
** Przykładowa kalkulacja. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów, która w dniu 09.11.2015 r. wynosiła 1,73%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii W2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów z dnia 20.11.2015 r., powiększonej o marżę w wysokości 2,9 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii W2.W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii W2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 30.12.2014 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii W2, które zostały opublikowane w dniu 17.11.2015 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl