Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta IPO Adiuvo Investments S.A. – piguła informacyjna

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Adiuvo Investments prowadzi działalność w obszarze selekcji, rozwoju, finansowania i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Projekty biomedyczne, czyli prace badawczo-rozwojowe, są prowadzone przez trzynaście spółek (na moment publikacji prospektu), które zajmują się takimi obszarami działalności jak: platforma nutraceutyczna, platforma urządzeń medycznych i „digital health”, projekty eksploracyjne.

 

W ramach platformy nutraceutycznej rozwijane i komercjalizowane są produkty dostępne bez recepty, o potwierdzonej skuteczności na ludziach, służące do poprawy stanu zdrowia i opóźniające procesy chorobowe oraz objawy starzenia. Na datę prospektu wprowadzono do sprzedaży między innymi produkt Esthechoc – luksusowy produkt w formacie czekolady posiadający właściwości prozdrowotne, który został wprowadzony do obrotu jako suplement diety. W ramach platforma urządzeń medycznych i „digital health” Adiuvo Investments skupia się na rozwoju nowej generacji sensorów oraz technologii opartych na nano-czujnikach, technologii Microelectronic Mechanical Systems oraz nowej generacji materiałach. Drugą grupą technologii w tej platformie są szeroko pojęte urządzenia medyczne klasy I (urządzenia/produkty niskiego ryzyka) i II (urządzenia niskiego i średniego ryzyka takie jak cewniki i rurki dotchawiczne). W ramach projektów eksploracyjnych wyszczególnione są technologie, które nie mieszczą się w obszarze dwóch poprzednich platform, ale razem nie kwalifikują się do wyszczególnienia trzeciej platformy.

 

Spółka zaznaczyła w prospekcie, że jej głównym przedmiotem działalności jest: (1) poszukiwanie i efektywna selekcja międzynarodowych projektów na wczesnym etapie rozwoju, (2) inwestycja w wybrane projekty poprzez utworzenie lub przejęcie spółki celowej i jej dokapitalizowanie lub udzielenie pożyczek celem zapewnienia środków niezbędnych wynalazcom do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych do momentu komercjalizacji, (3) pomoc w rozwoju i rozpoczęciu sprzedaży produktów rozwijanych przez spółki celowe będących spółkami zależnymi Adiuvo Investments.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I połowa 2015 r.

I połowa 2014 r.

2014 r.

12.07.2012-31.12.2013

Przychody ze sprzedaży

1 053

-

36

-

Wynik operacyjny

-5 871

-5 261

1 367

-4 088

Wynik EBITDA

-5 831

-5 239

1 149

-4 085

Wynik brutto

-10 001

-6 142

-1 033

-4 872

Wynik netto

-9 661

-6 142

-1 117

-4 872

Źródło: Prospekt emisyjny Adiuvo Investments S.A.

 

Adiuvo Investments zostało zarejestrowane w sierpniu 2012 roku. Pierwsze przychody zostały odnotowane w 2014 roku (36 tys. zł) i nie dotyczyły działalności podstawowej. Przychody wynikały z jednorazowej usługi wykonanej na zlecenie i na rzecz Orenore Sp. z o.o. W tym samym roku spółka osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 13,8 mln zł, z czego 13,6 mln zł wynikało z okazyjnego nabycia spółki Algaelabs Sp. z o.o. Zysk ten wynikał z ujawnionych wartości niematerialnych, co spowodowało, że ustalona wartość godziwa aktywów netto przypadająca na spółkę znacząco przewyższała wartość zapłaconą za przejęcie Algaelabs. W I półroczu 2015 roku spółka odnotowała pierwsze przychody z działalności operacyjnej – 1,1 mln zł, które były związane głównie z komercjalizacją technologii rozwijanych przez Cambridge Chocolate Technologies - produkt Esthechoc: 775 tys., którego sprzedaż została w 90% odnotowana na rynkach zagranicznych. Na chwilę obecną przychody te nie zdołały pokryć kosztów operacyjnych, co skutkowało zamknięciem I półrocza bieżącego roku zarówno stratą na poziomie operacyjnym, brutto oraz netto.

 

Warto odnotować fakt, że na wyniki spółki w dużej mierze wpływ miały zdarzenia jednorazowe oraz sporadycznie wpływające na wyniki, które spółka zidentyfikowała między innymi jako przejęcie spółek niezależnych (w prospekcie wymieniono pięć takich pozycji). W 2014 roku koszty badawczo-rozwojowe wyniosły 6,5 mln zł i związane były głównie z nabyciem spółek prowadzących projekty eksploracyjne, jak również zintensyfikowaniem działań badawczo-rozwojowych w spółkach zależnych, które to ustabilizowały się na poziomie około 1,3 - 1,5 mln zł kwartalnie.

Akcjonariat przed i po ofercie

Struktura akcjonariatu na dzień prospektu po uwzględnieniu zamiany 1 000 000 akcji imiennych serii A oraz 2 829 160 akcji imiennych B na akcje na okaziciela

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział głosów na WZ

Orenore sp. z o.o. i Morluk sp z o.o. sp. k.*

5 826 660

72,2%

7 526 660

77,0%

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych

500 000

6,2%

500 000

5,1%

Pozostali

1 743 520

21,6%

1 743 520

17,8%

           Źródło: Prospekt emisyjny Adiuvo Investments S.A.

 

Struktura akcjonariatu po emisji 1 000 000 akcji serii I w drodze IPO

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział głosów na WZ

Orenore sp. z o.o. i Morluk sp z o.o. sp. k.*

5 826 660

64,2%

7 526 660

69,9%

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych

500 000

5,5%

500 000

4,6%

Pozostali

2 743 520

30,2%

2 743 520

25,5%

Źródło: Prospekt emisyjny Adiuvo Investments S.A.

 

*Spółki łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na WZ i prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki

Struktura i harmonogram oferty publicznej

Adiuvo Investments oferuje w ofercie publicznej do 1 000 000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii I o wartości nominalnej 0,10 zł. Spółka oszacowała w prospekcie wpływy netto z emisji w wysokości około 18,2 mln zł. Cena maksymalna, po której będą składać zapisy inwestorzy indywidualni, została ustalona na 22,50 zł. Przy uwzględnieniu ceny maksymalnej jako ceny emisyjnej i sprzedaży całości oferowanych akcji, wartość oferty publicznej można oszacować na 22,5 mln zł brutto. Spółka jest obecnie notowana na rynku NewConnect i wraz z ofertą publiczną planuje przenieść się na rynek główny.

 

Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 16 do 23 września 2015 roku. W transzy detalicznej spółka chce uplasować około 10% akcji oferowanych, a więc około 100 000 akcji.

 

Środki pozyskane z oferty mają zostać przeznaczone na następujące cele emisyjne, z zachowaniem priorytetów ich realizacji:

 

  • dokapitalizowanie spółek zależnych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego tych spółek, udzielenie im pożyczek lub inną formę finansowania projektów prowadzonych przez spółki zależne;
  • pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych spółki;
  • dokapitalizowanie Funduszu;
  • częściowa spłata zadłużenia Emitenta.

 

16-23 września 2015 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych po cenie maksymalnej 22,50 zł

18-24 września 2015 r.

Rozpoczęcie budowy księgi popytu

24 września 2015 r.

Podanie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych

28 września 2015 r.

Ostatni dzień dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu

25-30 września 2015 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

30 września 2015 r.

Przydział akcji oferowanych

Około tygodnia po przydziale akcji oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym

Około miesiąca po przydziale akcji oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na rynku regulowanym

Źródło: Prospekt emisyjny Adiuvo Investments S.A.

Tendencje rynkowe

Spółka zidentyfikowała cztery tendencje na rynku biomedycznym. Pierwszą z nich są zmiany społeczne. Najważniejsze są tu: zwiększanie wagi przywiązywanej do prewencji, a także zainteresowanie firm farmaceutycznych poprawą szeroko rozumianego stanu zdrowia pacjenta (na przykład zmieniając nawyki pacjenta, jego dietę i styl życia). Drugą tendencją są zmiany sektorowe. Sektor ochrony zdrowia zmaga się z niskim stopniem innowacyjności oraz deficytem dobrze udokumentowanych, korzystnie działających technologii. Te niekorzystne trendy powodują, że podmioty branżowe działające na tym rynku coraz częściej poszukują nowych segmentów rynków oraz rozszerzają swoją działalność o segmenty, które do tej pory były zbyt małe lub zbyt słabo regulowane aby móc osiągnąć na nich odpowiednie efekty skali. Kolejnymi tendencjami są zmiany regulacyjne i nowe zasady stosowania oświadczeń zdrowotnych na produktach typu suplementy diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Spółka wymienia również zmiany inwestycyjne, wskazując, że rynek  opieki zdrowotnej jest jednym z najbardziej obiecujących i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Nie wyklucza to faktu, że inwestowanie w technologie zdrowotne związane z rynkiem farmaceutycznym i biotechnologicznym staje się bardzo ryzykowne ze względu na ograniczenia prawne, rosnące koszty prac rozwojowych, kwestie bezpieczeństwa, ograniczeń budżetowych płatników oraz zwiększenie czasu od odkrycia do wprowadzenia na rynek.

 

Z pełnym prospektem emisyjnym można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: Adiuvo Investments S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 8 lat, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i raportów analitycznych, prelegent na konferencjach inwestorskich. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem.

 

 

📧 Napisz do mnie