Czym jest SII?

Oferta AAT Holding S.A. - piguła informacyjna

© xy - Fotolia.com

AAT Holding jest największym krajowym producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych. Ponad to spółka jest jednym z wiodących krajowych producentów i dostawców systemów telewizji dozorowej oraz jednym z kluczowych na rynku polskim dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony osób i mienia.

 

Udział rynkowy AAT Holding mierzony pod względem wartości sprzedaży na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniósł 16% w 2014 roku według danych PMR, co plasuje spółkę na pozycji lidera. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach. Pierwszym z nich jest segment rozwiązań własnych, głównie w zakresie systemów przeciwpożarowych pod marką własną „Polon-Alfa”, i systemów telewizji dozorowej pod marką własną „Novus”. Jak podaje spółka w prospekcie są to jedne z najlepiej rozpoznawanych marek na rynku krajowym. Drugi segment działalności spółki obejmuje segment rozwiązań obcych przede wszystkim w zakresie systemów sygnalizacji włamania i napadu czy też kontroli dostępu. W 2014 roku segment rozwiązań własnych wygenerował 109,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, a segment rozwiązań obcych 61,2 mln zł. Z kolei osiągnięte przychody w około 87% zostały wygenerowane na polskim rynku, a pozostała część z działalności na rynkach zagranicznych.

 

Wyniki finansowe

 

Wybrane pozycje wynikowe [tys. zł]

2014

2013

2012

Przychody ze sprzedaży

171 111

160 543

153 025

Wynik operacyjny

25 224

23 082

17 790

Wynik EBITDA

29 666

27 054

22 762

Wynik brutto

7 044

5 852

7 703

Wynik z działalności kontynuowanej

5 365

4 552

11 148

Wynik netto podmiotu dominującego

5 181

17 552

14 654

Źródło: Prospekt emisyjny AAT Holding S.A.

 

Od 2012 roku spółka poprawia osiągane przychody, które w 2014 roku wyniosły 171,1 mln zł. Szybciej od przychodów rosną osiągane zyski, co jest widoczne w osiąganych rentownościach, w szczególności na poziomie wyniku EBITDA. Marża EBITDA wzrosła od 2012 roku z poziomu 11,6% do 17,3% na koniec 2014 roku, a marża zysku operacyjnego zwiększyła się odpowiednio z poziomu 11,6% do 14,7%. Spadek wyniku brutto można tłumaczyć rosnącymi kosztami finansowymi netto, które w 2012 roku wyniosły 10,1 mln zł, rok później wzrosły do 17,2 mln zł, a na koniec 2014 roku wyniosły 18,2 mln zł. Porównując zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej należy mieć na uwadze, że spółka do 2013 roku wygaszała działalność w segmencie monitoringu. W 2013 roku zysk z działalności zaniechanej wyniósł 13,1 mln zł, a w 2012 roku 2,6 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej na koniec 2014 roku wyniósł 5,4 mln zł wobec 4,6 mln zł w 2013 roku i 11,1 mln zł w 2012 roku.

 

W samym I półroczu 2015 roku AAT Holding zwiększył przychody o 5,2% rok do roku, do poziomu 78 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 15,6% rdr, do 8,7 mln zł, a strata netto w I połowie 2014 roku w wysokości 0,9 mln zł została zamieniona na zysk netto w wysokości 4,7 mln zł na koniec I półrocza 2015 roku. Koszty finansowe netto zmniejszyły się z poziomu 8,4 mln zł do 2,6 mln zł.

 

Akcjonariat przed i po ofercie

 

Akcjonariat przed ofertą
Akcjonariat przed ofertą AAT Holding S.A.
Źródło: AAT Holding S.A.

 

Akcjonariat po ofercie
Akcjonariat po ofercie - oferta podstawowa - AAT Holding S.A. Akcjonariat po ofercie - oferta dodatkowa - AAT Holding S.A.
Źródło: AAT Holding S.A. Źródło: AAT Holding S.A.

 

Struktura i harmonogram oferty

 

W ofercie publicznej akcjonariusz AAT Sweden Holding II AB przeznacza do sprzedaży cały pakiet posiadanych akcji, do 2 397 536 akcji stanowiących 29,97% kapitału zakładowego spółki, z czego 359 630 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym. Drugi akcjonariusz, Lock Syndication może zaoferować w całości lub w części do 1 600 000 akcji, stanowiących dodatkowe 20% kapitału zakładowego. Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji w ofercie.

 

Maksymalna cena w ofercie, po której będą składali zapisy inwestorzy indywidualni, została ustalona na 30 zł. Ostateczna liczba oferowanych akcji, uwzględniająca decyzję o dodatkowej emisji, zostanie opublikowana nie później niż do 22 września 2015 roku.

 

9 września 2015 r.

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

10 – 21 września 2015 r. do godziny 17:00

Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych

21 września 2015 roku

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych i ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych i ceny sprzedaży

Nie później niż 22 września 2015 r.

Opublikowanie wyżej wymienionych informacji

22 – 24 września 2015 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

25 września 2015 r.

Przydział akcji

Około 5 października 2015 r.

Pierwszy dzień notowań na GPW

 

Strategia i polityka dywidendowa

 

Kluczowymi elementami strategii AAT Holding są umocnienie pozycji lidera na polskim rynku, rozwój oferty produktowej oraz ekspansja międzynarodowa i osiągnięcie pozycji jednego z największych graczy na europejskim rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń. Tendencje rynkowe zidentyfikowane przez spółkę, które będą wpływać na jej działalność w przyszłych okresach, to między innymi szybki postęp technologiczny, powodujący coraz krótszy cykl życia produktów, postępująca integracja produktów, czy też rosnący wolumen już zainstalowanych w Polsce systemów zabezpieczeń po 1990 roku, których okres technicznej użyteczności dobiega końca.

 

AAT Holding zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zgodnie z polityką dywidendową na dywidendę ma być przeznaczane co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Dywidenda ma być wypłacana począwszy od 2017 roku, a więc z zysku za 2016 rok. 

 

Z prospektem emisyjnym można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: AAT Holding S.A.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.