Czym jest SII?

Czat inwestorski - wyniki finansowe Grupy AMBRA za I półrocze roku 2014/2015

 

Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki finansowe Grupy AMBRA
za I półrocze 2014/2015 r.

16 lutego 2015 r. 
godz. 14:00

  

Na pytania inwestorów odpowiadali:

Robert Ogór, Prezes Zarządu

W Zarządzie AMBRA S.A. od 2003 r., funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2008 r. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Heidelbergu. W latach 1994 – 2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej do spraw inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych Schloss Wachenheim AG – większościowego akcjonariusza AMBRA S.A. Pełni również szereg funkcji nadzorczych w spółkach zależnych AMBRA S.A.

 

 

 

 

 

 

Piotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Związany z AMBRA S.A. od 2005 r. W Zarządzie AMBRA S.A. od 2008 r., pełni funkcję Wiceprezesa od 2014 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie w Würzburgu. Ukończył studia podyplomowe ACCA w zakresie rachunkowości i finansów. W latach 1998 – 2005 pracował w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. w Warszawie oraz w KPMG DTG AG w Düsseldorfie. Pełni również funkcje nadzorcze w spółkach zależnych AMBRA S.A.

 

 

 

 

 

 


 

Zapis czatu inwestorskiego

 


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Zarządem Grupy AMBRA, który odbędzie się 16 lutego (poniedziałek),o godz. 15.00. Czat inwestorski dotyczyć będzie wyników finansowych Grupy AMBRA za I półrocze roku 2014/2015. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu i zachęcamy do zadawania pytań!

 

Zdzisław: 2) Czy wzrost zysku brutto to tylko i wyłącznie zasługa Cydru Lubelskiego ?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Wzrost zysku brutto to przede wszystkim efekt poprawy marż i niższych kosztów zakupu. CYDR LUBELSKI to w obecnej fazie projekt rozwojowy i nie osiągnął jeszcze progu rentowności.

Zarząd Grupy AMBRA: Jesteśmy zadowoleni z poprawy marż zysków operacyjnych, wyników finansowych i świetnych przepływów. Dalszy znaczący spadek zadłużenia zwiększa potencjał rozwoju na przyszłość. Na rynku projekt CYDR LUBELSKI rozwija się dynamicznie. Nieco poniżej oczekiwań wypadła sprzedaż w pozostałych segmentach.

 

Zdzisław: Witam serdecznie, korzystając z okazji chciałbym zadać kilka pytań. 1) Z czego wynika tak niska wycena spółki ?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Wycena spółki cały czas nie oddaje potencjału wzrostu zysków spółki i jej dobrej sytuacji finansowej. Jesteśmy przekonani, że w dłuższym okresie kurs akcji będzie lepiej oddawał wartość spółki.

 

Zdzisław: 3) Jak wygląda kwestia ceny surowca, czyli jabłek przy produkcji Cydru Lubelskiego. Czy w ostatnim czasie cena jabłek wzrosła czy spadła ?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Ceny jabłek spadły w roku 2014, podobnie jak ceny wina.

 

Login: Jakie plany ma spółka na dalszy rozwój?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Ścieżka rozwoju wartości poprzez wzrost sprzedaży cydru dopiero się zaczęła. W najbliższych okresach CYDR LUBELSKI będzie dodawał do wzrostu sprzedaży. W następnej kolejności będziemy rozbudowywać ofertę w segmencie produktów niskoalkoholowych, gdzie w dalszej perspektywie nie wykluczamy inwestycji i przejęć. Jednocześnie stawiamy na dalszą poprawę efektywności.

 

Artur: Jak wygląda dotychczasowa sprzedaż w 2015 roku?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Poinformujemy o tym w maju.

 

director: Jakie są koszty działań marketingowych? Czy prowadzą Państwo wewnętrzne badania ich skuteczności? Czy można powiedzieć coś więcej o ich efektywności?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Budżet działań marketingowych wzrósł w I półroczu w całości w związku z promocją Cydru Lubelskiego. Poprzez analizy wewnętrzne, jak i badania rynkowe monitorujemy efektywność działań marketingowych.

 

biznes_info: Jak przebiegł IV kwartał kalendarzowy na rynkach zagranicznych?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Na rynkach zagranicznych sprzedaż wzrosła o około 4%. Wzrost ten wypracowany został w Rumunii, lekki spadek mieliśmy w Czechach i na Słowacji.

 

Paco: Czy poprawiła się sytuacja należności? Czy wdrożono jakieś procedury naprawcze?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Ściągalność należności jest na dobrym poziomie, nie było potrzeby wprowadzania planów naprawczych. Obserwowaliśmy natomiast pogorszenie płatności od niektórych klientów, ale były to przypadki jednostkowe.

 

górnik: Jakieś konkretne działania marketingowe spółka wdraża celem zwiększenia sprzedaży cydru?

 

Zarząd Grupy AMBRA: W roku ubiegłym wsparcie projektu CYDR LUBELSKI kierowało się na zbudowanie powszechnej dostępności oraz świadomości marki u konsumentów. W obu obszarach nasze cele zostały w pełni osiągnięte i CYDR LUBELSKI osiągnął w krótkim czasie nadzwyczajną znajomość i akceptację u polskich konsumentów. W roku 2015 głównym celem jest zwiększenie częstotliwości jak i wielkości zakupów Cydru Lubelskiego w punktach sprzedaży. W tym celu wprowadzamy nowe opakowanie, jakim jest CYDR LUBELSKI w puszce 0,5 l.

 

Kris: Odnośnie kursów walut obcych, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację z Frankiem, w jaki sposób będą Państwo chronić się przed tego typu sytuacjami?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Ryzyko kursowe Grupy Ambra dotyczy głównie Euro. Spółka ma możliwość elastycznego reagowania na zmiany kursu Euro, m.in. dzięki liniom kredytowym w Euro i transakcjom zabezpieczającym. Nie kumulujemy ryzyka kursowego i w dłuższym okresie przenosimy je na klientów.

 

kontroler: Jaka jest rentowność na winach w porównaniu z cydrem?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Rentowność win jest o kilka punktów procentowych wyższa niż cydru.

 

Dawid: Czy poziom zadłużenia obniżył się w związku ze sprzedażą środków trwałych?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Obok sprzedaży środków trwałych na spadek zadłużenia wpłynęło również obniżenie poziomu zapasów.

 

Książe: Marki spółki nie są kojarzone z nazwą spółki, czy nie warto było zastanowić się nad zwiększeniem rozpoznawalności Ambry jako właściciela?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nasza Grupa działa w kilku sektorach rynku win i alkoholi w oparciu o portfel znanych marek taki jak DORATO, CIN&CIN, EL SOL, PICCOLO, PLISKA, BACZEWSKI, CENTRUM WINA, CYDR LUBELSKI. Marki te są liderami w swoich kategoriach i ich portfolio jest największym atutem i kapitałem spółki na przyszłość. Nie widzimy na dzisiaj potrzeby i miejsca na rynku wina dla wprowadzenia marki pod nazwą AMBRA, która jest marką właściciela portfolio.

 

User_mas: Jaki jest średni przyrost uczestników programu Kocham Wino?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Liczba uczestników programu KOCHAM WINO stale rośnie i w roku 2014 przekroczyła już 40 tys. członków, a udział ich zakupów w sprzedaży sieci przekroczył 30%.

 

Ireneusz: Czy zarząd ma jakieś podmioty na oku w temacie przejęć?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nie mamy na chwilę obecną tematów, o których moglibyśmy informować.

 

GPW_master: Przewidują Państwo że kolejne półrocze pod względem zysków będzie lepsze niż poprzednie?

 

Zarząd Grupy AMBRA: W drugim półroczu roku obrotowego Grupa Ambra osiąga niższy wynik niż w pierwszym. W ujęciu rok do roku w II półroczu spodziewamy się na poziomie operacyjnym podobnego wyniku.

 

biznes_info: Jak prezentuje się udział Ambry po IV kwartale kalendarzowym w rynku cydru?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Udział CYDRU LUBELSKIEGO jako zdecydowanego lidera rynku cydru, a udział następnego w kolejności gracza nie przekracza 10%.

 

Grzegorz: Dzień dobry, może trochę szczegółowe pytanie jak na początek, ale chciałbym się dowiedzieć co to są \"rezerwy na opłaty handlowe\" i z czego wynika ich wzrost z ok. 9,3 mln zł w I półroczu 2013/2014 do ok. 25,9 mln zł w I półroczu 2014/2015.

 

Zarząd Grupy AMBRA: Rezerwy na opłaty handlowe na 31.12.2014 wyniosły 25,9 mln zł w porównaniu do 24,8 mln zł na 31.12.2013. (strona 35 raportu półrocznego).

 

ohans: Jaką dywidendę planuje spółka wypłacić pod koniec roku?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom zwiększenie dywidendy za rok obrotowy 2014/2015.

 

Login: Ile kosztuje najtańsze wino z oferty Ambry?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Wina z oferty Ambry oferowane są we wszystkich segmentach cenowych, z wyjątkiem segmentu najtańszego.

 

piotr.k: czy drugie półrocze bieżącego roku też zapowiada się lepiej od drugiego półrocza roku ubiegłego?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Po oczyszczeniu o wpływ ubiegłorocznych zdarzeń jednorazowych (aktywo na podatek odroczony) spodziewamy się w II półroczu roku obrotowego 2014/15 podobnego poziomu zysków.

 

piotr.k: w grudniu została sprzedana część działki w Bukareszcie czy uzyskana cena była zadowalająca? dlaczego nie było żadnej informacji ze spółki o tej transakcji?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Cena odpowiadała wartości rynkowej i była zadowalająca. Transakcja nie podlegała obowiązkowi raportowania poza raportem półrocznym.

 

Beata: Czy na rynkach zagranicznych, na których działa spółka, cydr jest znanym produktem?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Na rynkach Europy Wschodniej cydr jest mniej popularny niż w krajach zachodnich. Obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie cydrem w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii.

 

akcjonariusz: Jaką część przychodów stanowią przychody posiadanych sklepów Centrum Wina?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nadal nie przekraczają 10% przychodów Grupy.

 

piotr.k: kiedy spółka planuje pokazanie choć minimalnego zysku w kwartałach III i IV? czy to w ogóle jest możliwe?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Poprawa wyniku w II półroczu to kwestia wypłaszczenia sezonowości, temu służy m.in. projekt CYDR LUBELSKI, ale w perspektywie najbliższego roku - dwóch lat projekt ten nie przełoży się jeszcze na wzrost zysków.

 

ŁukaszN: Jaka jest właściwie polityka dywidendowa spółki? Wypłacanie coraz wyższych kwotowo dywidend? Czy ważna jest także stopa dywidendy?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Polityka dywidendowa spółki przewiduje stopniowy wzrost dywidendy w zgodzie z rosnącym zyskiem.

 

kontroler: Ile wynosi dług netto spółki?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Na 31.12.2014 dług netto wynosił 100,7 mln zł.

 

Dawid: Spółka aktywnie obniża zadłużenie. Jaki poziom zadłużenia chce osiągnąć spółka?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Średnioterminowo uznajemy poziom Dług/EBITDA = 2 za optymalny.

 

Peter: W czym upatrujecie szans na wzrost kursu akcji Ambry?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Dalszy wzrost cash flow z działalności przełoży się z pewnością na wzrost kursu akcji.

 

inwestor_indywidualny: Ile trwa wyprodukowanie jednej partii cydru lubelskiego?

 

Zarząd Grupy AMBRA: CYDR LUBELSKI jest wytwarzany wyłącznie ze świeżo tłoczonego soku jabłkowego. Tłoczenie soku następuje just in time, po czym sok trafia bezpośrednio do fermentacji, w wyniku której po ok. 14 dniach otrzymujemy zabutelkowany świeży CYDR LUBELSKI.

 

Ireneusz: Czy spółka skorzystała z rosyjskiego embarga na polskie jabłka przez co znacznie zmalała ich cena?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Tak. Niższe ceny zakupu poprawiły rentowność marży, jednak zyski zostały w całości reinwestowane w rozwój CYDRU LUBELSKIEGO.

 

PrezesKa: Dlaczego przychody ze sprzedaży w 1 półroczu wzrosły stosunkowo mało biorąc dla porównania samą sprzedaż?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Spadła średnia cena, bo zwiększył się udział cydru. Dlatego przychody rosły wolniej niż wolumen sprzedaży

 

Mateusz: Czy nadal spada eksport?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Eksport ustabilizował się na niskim poziomie.

 

PrezesKa: Co wpłynęło na spadek przychodów w drugim kwartale porównując z II kw. roku poprzedniego?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Główne czynniki niższych przychodów to spadek rynku wermutów, rezygnacja ze sprzedaży wermutu CIN&CIN w jednej z sieci dyskontowych.

 

akcjonariusz: Jakie czynniki mają wpływ na takie różnice w sprzedaży pomiędzy dwoma pierwszymi kwartałami?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Sezonowość rynku wina polega na tym, że sprzedaż w IV kwartale roku kalendarzowego jest ponad dwa razy wyższa niż w pozostałych kwartałach.

 

Grzegorz: Jeszcze odnośnie rezerw: czym są te \"opłaty handlowe\", na czyją rzecz miałyby być ewentualnie płatne?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Są to różnego rodzaju opłaty ponoszone na rzecz klientów spółki związane z promocją, ekspozycją produktów spółki.

 

dziennik_GP: Dlaczego sprzedali Państwo winiarnię w Czechach oraz nieruchomości w Rumunii?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Sprzedaż nieruchomości w Czechach była skutkiem rezygnacji z działalności w obszarze produkcji win lokalnych. Działka gruntu w Bukareszcie jest w posiadaniu spółki od ponad 10 lat i Zarząd już kilka lat temu przeznaczył ją do sprzedaży. Ceny uzyskane w obu przypadkach przyniosły Grupie zysk ze sprzedaży.

 

ŁukaszN: Czy spółka skupuje jabłka z polskich skupów?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Produkując CYDR LUBELSKI wyłącznie ze świeżo tłoczonych soków spółka opiera zakup surowca w całości na współpracy z regionalnymi polskimi dostawcami (sadownikami).

 

dziennik_GP: Dlaczego zmniejszyli Państwo wielkość zapasów? Czy jest to związane z prognozami? Czy ze względu na koszty?

 

Zarząd Grupy AMBRA: W końcu 2013 roku przed podwyżka akcyzy zakupiliśmy większa ilość zapasów alkoholi mocnych, które sprzedaliśmy w 2014 r. Obecny poziom zapasów jest już bliski optymalnego.

 

Fibs: Jaka jest rentowność sprzedaży na jednej butelce Cydru Lubelskiego?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Oczekujemy podwojenia sprzedaży cydru w Polsce.

 

Fibs: Na kiedy przypada dzień wypłaty dywidendy? Czy w tym roku to jest 0,45 zł na akcję?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Dywidenda zostanie uchwalona po zakończeniu roku obrotowego i publikacji sprawozdania finansowego. Przewidywany termin to październik 2015 r.

 

Fibs: Jakie podmioty są dla Państwa konkurencją na rynku?

 

Zarząd Grupy AMBRA: AMBRA zajmuje wiodącą pozycję w różnych segmentach polskiego rynku alkoholi: win stołowych, win musujących, wermutów, brandy, wódek premium, cydru. W każdym z tych segmentów występuje zróżnicowane otoczenie konkurencyjne dla naszych produktów, np. dla rynku wermutów i win musujących: Bacardi Martini, dla brandy: grupa Stock i CEDC, dla wódki Baczewski: Finlandia i Absolut.

 

ŁukaszN: Zrobili Państwo restrukturyzację w Czechach a teraz informują państwo o sprzedaży? Z zyskiem? Co zadecydowało o pozbyciu się nieruchomości?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Celem i efektem restrukturyzacji jest pozbycie się nierentownej działalności i aktywów z nią związanych. Uzyskana cena była wyższa od wartości księgowej po odpisach, stąd zysk.

 

Ben: Jaki udział w rynku prezentuje Ambra?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Co piąta butelka wina i brandy pochodzi od naszej Grupy.

 

Beata: Planujecie wejść na nowe rynki zagraniczne?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nie planujemy dalszej ekspansji zagranicznej. Chcemy się rozwiajać na rynku polskim, rumuńskim i czeskim.

 

Mateusz: Jakie prognozy na rynkach eksportowych?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nie oczekujemy istotnej poprawy w eksporcie. Koncentrujemy się na rynka lokalnych Grupy Ambra.

 

User_mas: Jakie są przewidywania odnośnie branży?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Oczekujemy w średniej perspektywie kilkuprocentowego wzrostu rynku wina w Polsce. Perspektywy rozwoju dla uczestników rynku oceniamy jako korzystne.

 

akcjonariusz: Jakieś inwestycje są planowane w tym roku?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Głównie w rozwój mocy produkcyjnych cydru. Wartość inwestycji nie przekroczy 14 mln zł.

 

akcjonariusz: Co może odegrać decydującą rolę na wyniki drugiego półrocza?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Rozwój konsumpcji wina i cydru w Polsce będzie miał główny wpływ na wyniki.

 

piotr.k: czy podnosiliście ceny Cydru do sieci? w ostatnim czasie zaobserwowałem skok ceny na półce w Auchan z 10pln na 16pln

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nie podwyższaliśmy cen sprzedaży Cydru w roku 2014. W okresie przejęcia sieci real przez grupę Auchan dochodziło do zawirowań w polityce cenowej tych sieci.

 

biznes_info: czy wolumen sprzedaży będzie wzrastał?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Podobnie jak w I półroczu rosnąca sprzedaż Cydru Lubelskiego będzie wpływać na wzrost ilościowy sprzedaży.

 

akcjonariusz: Czy nadal prowadzą Państwo działalność w Rumunii, Słowacji i w Czechach? Jak z wynikami sprzedaży tam?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Spółki naszej Grupy prowadzą działalność w Rumunii, Słowacji i w Czechach, osiągają w bieżącym roku pozytywne wyniki finansowe i będą rozwijać swoją działalność na tych rynkach.

 

Zarząd Grupy AMBRA: Dziękujemy za wszystkie ciekawe pytania i zainteresowanie naszą spółką! Do zobaczenia i usłyszenia po wynikach za III kwartał!

 

 


Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.