Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Boruta-Zachem

© SSilver - Fotolia.com

Historia działalności prowadzonej przez Boruta-Zachem S.A. sięga końca XIX wieku. Emitent prowadzi działalność o wieloletniej, ugruntowanej tradycji w zakresie produkcji oraz dystrybucji barwników i pigmentów. Spółka zadebiutowała na NewConnect 2 lipca 2014r.

 

Podstawowym obszarem działalności prowadzonej przez Boruta-Zachem S.A. jest produkcja i dystrybucja barwników organicznych, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz rozjaśniaczy optycznych. Spółka w ten sposób kontynuuje ponad 50-letnią działalność ówczesnego Zakładu Barwników w Bydgoszczy oraz prawie 120-letnią tradycję producenta barwników Boruta w Zgierzu.

 

Asortyment Emitenta obejmuje ponad 350 produktów wykorzystywanych w wielu branżach gospodarki. Barwniki organiczne stanowią podstawową grupę produktową Spółki (w 2013 roku odpowiadały za 57% przychodów Spółki). Dostępne są one w postaci proszków, mikrogranulatów oraz płynów mających szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle włókienniczym, papierniczym, meblarskim, w budownictwie i innych branżach. Drugą najważniejszą kategorię produktów Emitenta stanowią pigmenty organiczne oraz nieorganiczne, które wykorzystywane są m.in. przy produkcji farb i lakierów, a także, przy produkcji tworzyw sztucznych oraz w innych procesach produkcyjnych. Pigmenty odpowiadały za 23,4% przychodów w 2013 roku. Trzecią istotną grupę asortymentową Spółki stanowią rozjaśniacze optyczne, które w 2013 roku odpowiadały za 10,4 % przychodów ze sprzedaży.

 

Spółka dostarcza produkty przede wszystkim na rynek Polski – 91% przychodów w 2013 roku wygenerowanych było na krajowym rynku. Emitent eksportuje również swoje wyroby na rynek europejski, azjatycki oraz afrykański. Dystrybucja produktów prowadzona jest przede wszystkim z wykorzystaniem kanałów bezpośrednich, jak również poprzez współpracę z dystrybutorami oraz lokalnymi agentami działającymi na danym rynku.

 

Dodatkową gałęzią działalności Boruta-Zachem S.A. jest świadczenie usług w zakresie realizacji procesów fizycznych i fizykochemicznych w zakresie produkcji substancji chemicznych. Spółka realizuje indywidualne zamówienia klientów w zakresie opracowywania koloryzacji czy typowania odpowiednich barwników, pigmentów i rozjaśniaczy do konkretnych zastosowań.

 

Przedstawiona w Dokumencie Informacyjnym strategia Emitenta na najbliższe lata zakłada rozwój Spółki poprzez kontynuowanie dotychczasowej działalności oraz wprowadzaniu do oferty nowych produktów i usług. Spółka zamierza funkcjonować w trzech niezależnych od siebie segmentach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Jednym z kluczowych etapów rozwoju działalności Emitenta w latach 2014-2015 będzie realizacja inwestycji związanej z uruchomieniem produkcji ekologicznej chemii gospodarczej opartej o biosurfaktanty, której koszt został oszacowany na prawie 35 mln PLN. Zgodnie z raportem bieżącym z 27 czerwca 2014 roku, Emitent podpisał umowę o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich w ramach Działania 4.4 na kwotę 19,6 mln PLN.

 

Spółka planuje również rozwijać działalność badawczo-rozwojową realizując innowacyjne na skalę światową projekty badawcze, których celem będzie wdrażanie do produkcji nowatorskich rozwiązań.  Emitent w celu realizacji strategii rozwoju planuje również pozyskać dodatkowy kapitał od inwestorów zagranicznych, wprowadzając akcje do notowania na londyński AIM. W tym celu 12 sierpnia 2014 roku akcjonariusze Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli stosowną uchwałę. 

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedazy Boruta Zachem

 1 Przychody ze sprzedaży Emitenta w latach 2012 – 2013 oraz za okres I-II kw. 2013 i I-II kw. 2014r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdani finansowych Emitenta

 Wynik z dzialalnosci operacyjnej oraz wynik netto Boruta-Zachem

2 Wynik z działalności operacyjnej oraz wynik netto Emitenta w latach 2012 – 2013 oraz za okres I-II kw. 2013 i I-II kw. 2014r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdani finansowych Emitenta

 

W 2013 roku Emitent wygenerował 18,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 4,4%. Wzrost ten był efektem poprawiającej się sprzedaży pigmentów nieorganicznych (6,4% r/r), pigmentów organicznych (6,2% r/r) oraz środków pomocniczych (3,1% r/r). Dodatnia dynamika przychodów związana była również ze wzrostem sprzedaży w zakresie świadczonych usług oraz dystrybucji towarów. W tym czasie obniżeniu uległa sprzedaż barwników organicznych (-2,7% r/r) oraz rozjaśniaczy optycznych (-10,3% r/r). Spółka wypracowała w 2013 roku 1,5 mln PLN zysku z działalności operacyjnej oraz 1,3 zysku netto. Osiągnięte wyniki, w porównaniu do 2012 roku, przyczyniły się do poprawy rentowności aktywów (ROA = 7,3%) oraz kapitałów własnych (ROE = 8,3%) Spółki. Obniżeniu uległa jednak marża na sprzedaży, która wyniosła 3,2% (spadek o 1,5 p.p.).

 

W I półroczu 2014 roku przychody Emitenta wzrosły w stosunku rocznym o 13% osiągając poziom 10,4 mln PLN. Spółka w tym okresie wypracowała 466 tys. PLN zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 17,8% r/r) oraz 376 tys. PLN zysku netto (spadek o 16,9% r/r). Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta wzrost przychodów ze sprzedaży był wynikiem właściwie prowadzonej działalności zarówno z zakresie produkcyjnym jak i rynkowym. Biorąc pod uwagę wartości wskaźników rentowności za okres czterech ostatnich kwartałów, ROE wyniósł 7,6%, a ROA osiągnął poziom 6,2%. Marża na sprzedaży za ostatnie cztery kwartały wyniosła 3,3%.

SWOT

Do silnych stron Emitenta należy zaliczyć dywersyfikację oferty produktowej oraz grup odbiorców. Spółka posiada szeroką ofertę asortymentową, która dodatkowo uzupełniania jest świadczeniem usług w zakresie mieszania substancji chemicznych na zlecenie zewnętrznych klientów oraz dystrybucją środków pomocniczych. Odbiorcami produktów, towarów i usług Emitenta są przedsiębiorstwa z różnych branż gospodarki, od przemysłu papierniczego, garbarskiego i włókienniczego po przemysł tworzyw sztucznych czy budownictwo. Duża dywersyfikacja oferty handlowej, zróżnicowanie odbiorców i rynków zbytu powodują ograniczenie ryzyka oddziaływania negatywnych skutków dekoniunktury w którejkolwiek z branż. 

 

Spółka zaopatruje się w surowce oraz materiały przede wszystkim poza granicami kraju - w 2013 roku z importu pochodziło 85,6%  surowców i komponentów potrzebnych do produkcji. Uzależnienie się od zagranicznych dostawców jest słabą stroną Emitenta. Warto zaznaczyć również, że koszty zaopatrzenia w podstawowe surowce i komponenty wykorzystywane do produkcji pigmentów oraz barwników stanowią około 60% całkowitych kosztów funkcjonowania Spółki. Czynniki te powodują, że Emitent narażony jest na wahania kursów walutowych, co może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe.

 

Wśród głównych szans rozwoju działalności Spółki należy wymienić przede wszystkim inwestycję związaną z planowanym uruchomieniem produkcji ekologicznej chemii gospodarczej opartej o biosurfakanty. Emitent na podstawie umowy licencyjnej zawartej z SoftBlue S.A. posiada wyłączność na korzystnie z innowacyjnej na skalę światową metody produkcji biosurfakantów. Surfaktanty to wytworzone chemicznie środki powierzchniowe czynne, które posiadają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Realizacja inwestycji może przyczynić się do poprawy wyników finansowych generowanych przez Spółkę. Emitent w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzi również szereg innowacyjnych na skalę światową projektów badawczych. Wśród nich można wymienić projekt, którego celem jest opracowanie plastrów wykorzystujących technologię nanostruktur dwutlenku krzemu z dodatkiem wybranego kwasu politytanowego i/lub kwasu organicznego, które będą wspomagały gojenie się ran czy projekt polegający na wytwarzaniem biosurfaktantów z biomasy rzepakowej z wykorzystaniem bakterii z rodzaju Bacillus. Spółka w celu realizacji projektów badawczych planuje aktywnie pozyskiwać finansowanie z funduszy europejskich (programy krajowe, NCBiR czy Horyzont 2020). Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Emitenta może przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej Spółki oraz w pozytywnym stopniu przełożyć się na osiągane wyniki finansowe.

 

Emitent funkcjonuje na rynku cechującym się wysokim stopniem konkurencji, co stwarza istotne zagrożenie dla prowadzonej działalności. Na rynku barwników i pigmentów obecnych jest, poprzez przedstawicielstwa oraz dystrybutorów wiele międzynarodowych koncernów, które oferują konkurencyjne produkty wraz z innymi chemikaliami. Obok nich na rynku funkcjonują również dystrybutorzy importujący tańsze barwniki i pigmenty z krajów azjatyckich. Ze względu na to, że 91% przychodów Spółki generowana jest na krajowym rynku, wzmożona działalność zagranicznych podmiotów może przyczynić się do osłabienia pozycji konkurencyjnej Emitenta, a tym samym do pogorszenia wyników finansowych.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 

 

Opracowanie:

Aleksander Miszkiewicz

 

Prometeia Capital