Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Rozmowa z Prezesem VOTUM S.A.

Źródło: Emitent

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem wywiadu z Prezesem Zarządu VOTUM S.A. Rozmowę przeprowadził Rafał Irzyński, główny analityk SII.

 

Dariusz Czyż    
Dariusz Czyż, Prezes Zarządu VOTUM S.A.  

Po pierwszym półroczu jednostkowo Votum osiągnął 4,5 mln zł zysku netto. Z kolei na poziomie Grupy wynik netto był niższy i wyniósł 2,9 mln zł. Z czego wywodzi się ta różnica?

 

Wynik VOTUM S.A. uwzględnia dywidendy od spółek zależnych na poziomie 1,7 mln PLN. W analizowanym okresie spółki zagraniczne zanotowały 191 tys. PLN straty netto, co było konsekwencją m.in. procesów związanych z połączeniem spółki czeskiej i słowackiej. W tym samym czasie spółki zależne funkcjonujące w Polsce wygenerowały 50 tys. PLN zysku. Wyniki te były zgodne z oczekiwaniami Zarządu.

 

W szybkim tempie rośnie liczba i zsumowana wartość spraw prowadzonych przez Kancelarię prawną należącą do Grupy Votum. Jak przekłada się to na wyniki Grupy? Ile średnio trwa jedna sprawa i jaką prowizję pobiera Kancelaria?

 

Istotnie, prowadzona konsekwentnie polityka przekazywania na drogę sądową spraw, w których ubezpieczyciele zaniżają kwoty wypłacanych świadczeń, wpływa na zwiększenie udziału spraw sądowych we wszystkich prowadzonych sprawach. Na koniec I półrocza udział ten wynosił ponad 40% w porównaniu do 30% na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego. Z danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (raport z 2014 roku) wynika, że odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu czy śmierć zasądzane przez sądy są przeciętnie czterokrotnie wyższe niż przyznawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Oczywiście postępowanie sądowe trwa dłużej niż polubowne, jednakże końcowy wynik takiej sprawy, w tym także przychód dla spółki, jest zdecydowanie korzystniejszy.

 

Grupa rozwija działalności zagranicą. W pierwszym półroczu 2014 r. odpowiadała ona z 8% przychodów ze sprzedaży. Jak szybko będą się zwiększać przychody spoza Polski i kiedy będą rozpoznawane z niej zyski?

 

Odnośnie do działalności zagranicznej Grupa VOTUM przechodzi w ostatnich miesiącach istotne zmiany. Jedną z nich było rozpoczęcie w 2013 roku na Ukrainie działalności odszkodowawczej. W I półroczu ukraińska spółka odnotowała pierwsze przychody z prowadzonych spraw, a w bieżącym opracowaniu znajduje się kolejnych kilkaset umów. Jednocześnie zarząd spółki podjął intensywne prace nad rozwojem struktury sprzedażowej oraz akcję informacyjną w celu podniesienia świadomości obywateli Ukrainy w zakresie ich praw w dochodzeniu roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi osób bliskich.

 

Drugim ważnym dla rozwoju działalności zagranicznej Grupy jest zakończony niedawno proces połączenia spółek działających na terenie Czech i Słowacji mający na celu zoptymalizowanie organizacyjne i kosztowe prowadzonej tam działalności i stworzenie podmiotu, który będzie posiadał potencjał do dalszej ekspansji na rynki Europy Południowej.


W naszej opinii powyższe zmiany znajdą znaczące odzwierciedlenie w wynikach Grupy kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.

 

Jak argumentuje Pan rozpoczęcie przez spółkę działalności w segmencie rehabilitacji? Czy jest to kapitałochłonna działalność?


Argumentem za rozpoczęciem w 2008 roku działalności w segmencie rehabilitacyjnym było zidentyfikowanie dużego potencjału na tym rynku w Polsce. Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. od początku istnienia świadczyła usługę pod wieloma względami unikalną w skali kraju oraz komplementarną do usług świadczonych już wcześniej w Grupie kapitałowej, co stanowiło dodatkową przesłankę za podjęciem tej decyzji. Krakowski ośrodek wciąż rozszerza wachlarz świadczonych usług, czego przykładem może być udostępniona w I półroczu tego roku oferta 24-godzinnej opieki nad osobami pozostającymi w śpiączce. Warto przy okazji wspomnieć, że zespół PCRF odniósł w tym zakresie ogromny sukces, gdyż w okresie od czerwca tego roku wybudzono w ośrodku już troje pacjentów.


Segment rehabilitacji jest działalnością kapitałochłonną ze względu na konieczność stworzenia zaplecza infrastrukturalnego oraz sprzętowego, aby jak najskuteczniej świadczyć usługi pacjentom przebywającym w ośrodku bądź korzystającym w rehabilitacji ambulatoryjnej. Przewidujemy jednak, że poczynione nakłady w kolejnych latach będą przynosić satysfakcjonującą stopę zwrotu.

 

Votum za 2013 r. wypłaci dywidendę w wysokości 51 groszy w dwóch transzach – 22 lipca i 22 listopada tego roku. Jak Pan uzasadnia rozbicie wypłaty dywidendy na dwie raty?

 

Spółka rozwijając działalność, w tym zwiększając udział spraw kierowanych na drogę sądową, ponosi coraz wyższe koszty bieżącej obsługi spraw. Zabezpieczenie finansowe dla prowadzonych przez Spółkę i istotnych z punktu widzenia przychodów projektów, których efekty znajdą odzwierciedlenie w przyszłych wynikach Spółki, wymusza utrzymywanie wskaźników płynności na stałym, wysokim poziomie.

 

Zarząd Spółki, rekomendując wypłatę dywidendy w dwóch transzach, wziął pod uwagę przede wszystkim konieczność bieżącego pokrycia tychże kosztów, a tym samym bezpieczeństwo i możliwość rozwoju prowadzonej działalności.

 

Jakie są plany rozwoju spółki na najbliższe 2-3 lata? Czy akcjonariusze mogą liczyć na wzrost zysków?


Rozwój VOTUM S.A. opiera się na ciągłym wzroście liczby prowadzonych spraw, co jest wynikiem m.in. zwiększenia skali działalności spółki zależnej VOTUM Connect S.A. odpowiedzialnej za pozyskiwanie klientów dla VOTUM S.A. oraz rozwojem działalności w zakresie obsługi spraw osób poszkodowanych w wypadkach w rolnictwie oraz przy pracy. Dodatkowym czynnikiem jest wzrost wartości prowadzonych spraw, na co wpływ ma zarówno orzecznictwo umożliwiające np. zwiększanie skali roszczeń z art. 448 k.c., tj. roszczeń o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla bliskich osoby zmarłej w wyniku wypadku, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 roku, jak i wzrost wartości zasądzanych kwot w ogóle. Coraz częściej przekraczany jest próg 1 mln PLN do jednostkowej sprawy. Opisane tendencje bardzo wyraźnie widać porównując I półrocze 2014 roku, w którym wartość prowadzonych spraw na koniec okresu była o 111% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.


Analogiczny trend notuje również należąca do Grupy kapitałowej Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., w której na 30 czerwca tego roku liczba prowadzonych spraw wzrosła o 22%, a wartość ponad 30% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.


Biorąc pod uwagę powyższe spodziewamy się dalszego wzrostu wyników także w kolejnych okresach. Zarząd na bieżąco analizuje możliwości rozszerzenia oferty dla klientów, w tym przede wszystkim świadczenia usług komplementarnych do obecnych. Duże szanse rozwoju upatrujemy np. w będącym aktualnie w opracowaniu projekcie obsługi szkód rzeczowych, który pozwoliłby na znaczące zwiększenie skali działalności zarówno pod kątem liczby klientów, jak i łącznej wartości prowadzonych spraw. O wdrożeniach kolejnych projektów, jak i planowanym rozwoju Zarząd informuje w kolejnych raportach bieżących i okresowych.

 

Czy spółka, tak jak zapowiadała jeszcze w kwietniu tego roku, zaprezentuje prognozę wyników finansowych w trzecim kwartale na obecny rok?

 

Tak, zgodnie z zapowiedzią, Spółka jeszcze przed końcem trzeciego kwartału przedstawi prognozę wyników na rok 2014.