Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Spółki dywidendowe na polskiej giełdzie (1/3)

© amenic181 - Fotolia.com

W serii najbliższych trzech artykułów postaramy się przybliżyć zagadnienia, związane ze sposobami dzielenia się przez spółki publiczne wypracowanym zyskiem netto z akcjonariuszami. Z racji zbliżającego się sezonu publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń (ZWZ), w niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji na temat jakie spółki planują wypłacić dywidendy za rok 2013 w najbliższym czasie oraz w jakiej wysokości. W kolejnej części cyklu zostaną przedstawione kwestie związane z zasadami ustalania polityki dywidendowej przez spółki publiczne. Ostatni artykuł dotyczyć będzie korzyści dla akcjonariuszy w przypadku przeprowadzania skupu akcji własnych.

 


 

 Druga część cyklu artykułów Macieja Olszowego jest dostępna tutaj

(Spółki dywidendowe na polskiej giełdzie 2/3)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, emitenci papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym (Warszawska Giełda Papierów Wartościowych), w ciągu czterech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego mają obowiązek publikacji rocznych sprawozdań finansowych, które później zatwierdzane są przez Walne Zgromadzenie. Podczas obrad ZWZ, akcjonariusze podejmują również decyzję odnośnie sposobu podziału zysku netto za ostatni rok obrotowy (w przypadku osiągnięcia straty – sposobu jej pokrycia). W zależności od przyjętej polityki oraz bieżącej sytuacji spółki, akcjonariusze mogą podjąć decyzję o zatrzymaniu zysku w spółce (w celu reinwestycji) lub wypłacie jego części lub całości (dywidenda).

Rynek (nadal) rozwijający się

Na globalnych rynkach finansowych, regularne wypłacanie dywidendy przez dużą liczbę spółek publicznych postrzegane jest jako oznaka dojrzałości rynku i jego stabilizacji. Dywidenda wypłacana regularnie stanowi dla akcjonariuszy stały dochód z zainwestowanego kapitału. Ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w kontekście inwestycji długoterminowych. Spoglądając na polski rynek kapitałowy poprzez pryzmat dywidendy, trudno oprzeć się wrażeniu, że pomimo ponad jego 20-letniej historii, w dalszym ciągu zaliczany jest do rynków rozwijających się. Co prawda biorąc pod uwagę indeks WIG20, w ubiegłym roku aż 17 spółek (85%) wypłaciło część zysku swoim akcjonariuszom. Spoglądając jednak na pozostałe indeksy małych i średnich przedsiębiorstw, odsetek spółek wypłacających dywidendę jest znacznie mniejszy – 17 z nich (42,5%) w przypadku mWIG40 oraz 31 spółek (38,8%) z sWIG80. Porównując na przestrzeni kilku ostatnich lat, tylko spółki wchodzące w skład dwóch największych polskich indeksów (WIG20, mWIG40), a więc podmioty, które co do zasady charakteryzują się stabilną sytuacją finansową oraz ugruntowaną pozycją na rynku, o „regularności” wypłaty dywidendy można mówić w małej liczbie przypadków. Tabela 1 prezentuje dane odnośnie liczby spółek z omawianych indeksów wypłacających dywidendę.

 

 

2013

2012

2011

2010

2009

WIG20

17

15

14

9

6

mWIG40

17

15

16

13

9

Tabela 1. Liczba spółek, które wypłaciły dywidendy w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl

Inwestorze pamiętaj

Zanim przejdziemy do zestawienia informacji na temat przedsiębiorstw, które w najbliższym czasie zamierzają podzielić się z zyskiem netto, należy zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię związaną z zakupem akcji w celu otrzymania dywidendy. Otóż inwestorzy planujący krótkoterminowo zainwestować w spółkę, która wkrótce wypłaci dywidendę, powinni pamiętać o dwóch ważnych sprawach: datach zakupu akcji oraz tzw. odcięciu wartości dywidendy. To, kiedy należy kupić akcje, aby posiadać prawo otrzymania dywidendy zależy od ustalonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy dnia dywidendy.

 

Z uwagi na powyższe, inwestorzy decydujący się zainwestować wyłącznie „pod dywidendę” z zamiarem sprzedaży akcji po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy, powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie się z tym wiąże. Transakcje krótkoterminowe związane z zakupem akcji pod dywidendę i ich późniejszej odsprzedaży, wiążą się z dodatkowym ryzykiem oraz obarczone są dodatkowymi kosztami w postaci podatku dochodowego, który w przypadku dywidendy jest automatycznie pobierany przy jej wypłacie. O wiele mniejszym ryzykiem obarczone są długoterminowe inwestycje w spółki o ugruntowanej pozycji na rynku i posiadające stabilną politykę dywidendową, które można porównać do lokaty kapitału wypłacającej co roku odsetki równe wypłacanej dywidendy.

 

 


 Druga część artykułu Macieja Olszowego jest dostępna tutaj

(Spółki dywidendowe na polskiej giełdzie 2/3)

 


 Ten artykuł pochodzi z Akcjonariusza  2/2014

 

Czytaj Akcjonariusza również w wersji na iPada:

 

Akcjonariusz 2/2014