Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

ZWZ Rawlplug S.A. – Spółka kończy modernizację i przygotowuje się do ekspansji

© Les Cunliffe - Fotolia.com

Spółka Rawlplug już niemal 10 lat jest notowana na warszawskiej giełdzie. Do 2013 r. znana była w Polsce pod firmą Koelner. Rawlplug to marka o bardzo wysokiej rozpoznawalności w świecie. W oparciu o markę Rawlplug Zarząd prowadzi globalną ekspansję Grupy. Również pytania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podczas obradującego w dniu 26 czerwca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczyły głównie tych aspektów.

Spółka tworzy Centrum Usług Wspólnych

Pierwsze pytanie, jakie w imieniu inwestorów indywidualnych przedstawiciel SII skierował do Zarządu Spółki dotyczyło utworzonego z dniem 1 stycznia 2013 r. w spółce zależnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Centrum Usług Wspólnych. Jego celem miała być optymalizacja kosztów poprzez centralizację. Stąd też pytanie brzmiało, czy w roku 2013 dostrzegalny był już efekt synergii osiągnięty dzięki utworzeniu Centrum. SII pytało również czy Zarząd mógłby przedstawić jakie najważniejsze korzyści przyniosło dla Spółki i Grupy jego utworzenie?

 

W odpowiedzi Zarząd informował, że skupianie kluczowych kompetencji stanowi część strategii Spółki. Przy spółce działającej globalnie niezbędna jest odpowiednia struktura komunikacji i zarządzania. W ramach wyodrębnionego Centrum Usług Wspólnych świadczone są usługi w zakresie: księgowości, kontrolingu, nadzoru właścicielskiego, windykacji, marketingu, obsługi prawnej, IT, obsługi kadrowo-księgowej oraz obsługi w zakresie działalności operacyjnej i logistycznej. Kluczową funkcją jest zarządzanie znakami towarowymi. Jak wskazał bowiem Prezes Zarządu wartość tych znaków to obecnie ponad 200 mln złotych. W wyniku utworzenia Centrum Usług Wspólnych Rawlplug S.A. stał się centralną spółką dystrybucyjną i produkcyjną, oczywiście stojącą również na czele Holdingu. Jednakże zarządzanie znalazło się w wyodrębnionej jednostce. Efekty tego widoczne są już w raporcie kwartalnym za I kwartał tego roku, w szczególności widać je na poprawie rentowności.

Naturalny hedging i plany ekspansji

Następnie SII pytało jakie zabezpieczenia stosuje spółka przed ryzykiem zmienności kursu euro i dolara, a także czy stosowane są wyłącznie zabezpieczenia naturalne oraz czy spółka ponosiła w 2013 r. straty z tytułu różnic kursowych, a jeśli tak to ile one wyniosły?

Odpowiadając na powyższe pytanie Prezes Zarządu podkreślił, że Spółka nie stosuje zabezpieczeń typu kontrakty terminowe. Spółka dąży w maksymalnym stopniu do stosowania naturalnego hedgingu. Sporadycznie bywają jednak stosowane kontrakty terminowe typu forward, na okres nie dłuższy jednak niż max. 3 miesiące. Odnosząc się do poniesionych przez Spółkę strat z tytułu różnic kursowych Zarząd wskazał, iż były one nieistotne.

 

Kolejno, w związku z zawartą w sprawozdaniu skonsolidowanym informacją o prowadzonych przez Spółkę działaniach mających na celu wejście na nowe rynki, SII pytało na jakie nowe rynki Spółka zamierza wejść oraz jakie w związku z powyższym podejmowała działania?

 

Udzielając odpowiedzi na to pytanie Prezes Zarządu wskazał, że są to wszystkie rynki południowo-wschodniej Azji oraz kraje byłej Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (obecnie Wspólnota Narodów, Common Wealth)

Modernizacja Łańcuckiej Fabryki Śrub

W czwartym pytaniu SII poruszało kwestię na jakim etapie jest restrukturyzacja parku maszynowego w Koelner Łańcucka Fabryka Śrub oraz jakie koszty zostały na ten cel poniesione.

 

Odpowiadając na powyższe pytanie Zarząd wskazał, że modernizacja fabryki śrub w Łańcucie w ciągu ostatnich kilku lat pochłonęła ok. 100 mln złotych. Biorąc pod uwagę wniesione w spółkę aporty oraz gotówkę inwestycja ta wyniosła ok. 150 mln złotych. Modernizacja fabryki była kluczowym projektem Spółki, który pozwolił Spółce uzyskać nowe kompetencje. Zarząd w tym miejscu wskazał, że ze szczegółowymi materiałami na ten temat można zapoznać się pod poniższym adresem internetowym: http://www.pandl.pl/aktualnosc/items/rawlplug-3071.html Zamieszczona tam została relacja z wizytacji fabryki w Łańcucie. Szkoda jednak, że relacja ta nie znalazła się bezpośrednio na stronie internetowej Spółki, a przynajmniej odnośnik do niej mógłbym tam zostać zamieszczony. Niewątpliwie ułatwiło by to akcjonariuszom szybkie dotarcie do interesujących ich informacji o Spółce.

Zawirowania na wschodzie bez wpływu na Spółkę

W ostatnim pytaniu SII pytało jak znaczący udział w sprzedaży oraz zyskach Grupy ma sprzedaż na rynki Europy wschodniej oraz czy niestabilna sytuacja na wschodzie Europy niesie ze sobą jakieś zagrożenia dla Spółki?

 

Udzielając odpowiedzi na to pytanie Prezes Zarządu wskazał, iż nie stanowi on w przychodach grupy więcej niż 10%. Odnosząc się do niestabilnej sytuacji na wschodzie Europy Zarząd, że pewne zagrożenie jest, gdyż rynek jest tam bardzo rozregulowany, jak jednak zaznaczył duża część sprzedaży na wschód Europy jest dystrybuowana przez miejscowe spółki. Spółki na Ukrainie i w Rosji nie są konsolidowane, więc nie ma to wpływu na wynik skonsolidowany Rawlplug.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie