Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

ATM S.A. rośnie szybciej niż rynek centrów danych w Polsce

Źródło: Materiały Spółki

Patrząc na główne pozycje sprawozdania finansowego za 2013 r. i porównując je do 2012 r. na pierwszy rzut oka wartości niewiele się zmieniły. Na co zwróciłby Pan największą uwagę?

 

Maciej Krzyżanowski     
Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu  

Przede wszystkim należy zauważyć, że praktycznie wszystkie najważniejsze pozycje rachunku wyników zostały poprawione w stosunku do roku poprzedniego. Tym samym kategorie takie, jak marża ze sprzedaży, zysk operacyjny czy EBITDA osiągnęły rekordowe, nienotowane w historii ATM poziomy – porównując do wyników historycznych „telekomunikacyjnej” części firmy.
Osobną kwestią jest tempo wzrostu podstawowych pozycji wynikowych – kilkuprocentowa dynamika rok do roku nie zaspokaja oczywiście naszych ambicji. Efekt dynamicznie, dwucyfrowo rosnących przychodów z usług centrów danych jest niestety wciąż częściowo osłabiany przez zdecydowanie wolniej rosnące usługi transmisyjne lub wręcz wykazujące tendencję spadkową usługi dostępu do Internetu. Obserwujemy tutaj jednak dwa bardzo pozytywne zjawiska: systematycznie rosnącą rolę usług centrów danych w całości naszego biznesu – generują już prawie dwie trzecie całkowitej marży ze sprzedaży – oraz wyraźnie wyhamowującą dynamikę spadków w obszarze dostępu do Internetu.

 

Na koniec zwróciłbym jeszcze uwagę na konsekwentnie utrzymywaną przez ATM dyscyplinę kosztową – przekłada się to oczywiście na niezmiennie wysoki poziom rentowności naszego biznesu.

 

Po stronie aktywów na koniec 2013 r. istotnie spada kwota wartości niematerialnych (z 44,9 mln zł do 5,1 mln zł), a silnie rośną rzeczowe aktywa trwałe (z 207,7 mln zł do 263 mln zł). Czy są to powiązane zdarzenia?


Zdecydowanie tak – w trzecim kwartale 2013 roku dokonaliśmy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nieruchomości gruntowej. Dotyczy to gruntów znajdujących się na terenie kampusu Centrum Danych ATMAN w Warszawie przy ulicy Grochowskiej.


W spółce rośnie dług netto z ok. 40 mln zł na koniec 2012 r. do 60 mln zł na koniec 2013 roku. Jaki jest powód zwiększenia zadłużenia oprocentowanego?


Zmiana wynika przede wszystkim z wyższego niż na koniec 2012 roku wykorzystania kredytów w rachunku bieżącym, co oczywiście związane jest z zarządzaniem bieżącą płynnością finansową spółki. Realizujemy bardzo ambitny plan inwestycyjny, częściowo wsparty dofinansowaniem z Unii Europejskiej, który w głównej mierze poświęcony jest rozbudowie naszych serwerowni. Większość niezbędnych nakładów inwestycyjnych jesteśmy w stanie sfinansować dzięki wypracowywanemu zyskowi EBITDA, jednak może to powodować okresowe zwiększenie potrzeb w zakresie bieżącej płynności. Niezmiennie utrzymujemy jednak wskaźnik dług netto/EBITDA poniżej wartości 2, a zatem na poziomie uznawanym w branży za bardzo bezpieczny.


Czy zarząd wie już jak zarekomenduje podział zysku za 2013 rok?


Na tę chwilę nie zdecydowaliśmy jeszcze, jaka będzie rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok. Jeśli zapadną w tej sprawie ustalenia, w pierwszej kolejności opublikujemy oczywiście stosowny raport bieżący.


Jakie nakłady inwestycyjne będą dominowały w budżecie na obecny rok?


Ponad połowa CAPEX’u przewidzianego na 2014 rok przeznaczona została na rozbudowę centrów danych, w tym głównie na finalizację budynku F4 oraz rozpoczęcie realizacji budynku F5 w ramach projektu Centrum Innowacji ATM. Oba budynki wchodzą w skład Centrum Danych ATMAN, które mieści się przy ul. Grochowskiej 21a w Warszawie. Ponadto około jedną piątą budżetu inwestycyjnego pochłonie realizacja budynku biurowego, również stanowiącego część projektu CI ATM. Budynek ten pozwoli na istotne rozszerzenie oferty ATM w obszarze Zapasowych Centrów Operacyjnych (Disaster Recovery Centers), jak również powinien być atrakcyjnym miejscem dla organizacji opierających swój biznes na nowoczesnej technologii informacyjnej. Pozostała część nakładów inwestycyjnych to wydatki związane z szeroko pojętą siecią ATMAN – z przeznaczeniem głównie na przyłączenia nowych klientów.

 

W jak dużym stopniu tempo rozwoju mobilnego internetu wpłynie na wzrost ATM? Czy jest to ważny czynnik?


Mobilny Internet, czy też szerzej: mobilna transmisja danych jest jak najbardziej jednym z istotnych czynników wpływających na popyt na usługi ATM. Dynamicznie rosnące wolumeny danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych niejako wymuszają na operatorach telekomunikacyjnych inwestycje infrastrukturalne – zarówno związane z transmisją danych, jak i ich gromadzeniem. Na obu tych polach w oczywisty sposób korzysta ATM – jako dostawca infrastruktury światłowodowej oraz lider polskiego rynku centrów danych. W tym drugim przypadku nasza oferta kolokacyjna pozwala operatorom oraz dostawcom treści na zamianę nakładów inwestycyjnych na koszty operacyjne. Warto dodać, że według niezależnych ekspertów tempo wzrostu ruchu w sieciach mobilnych w Polsce jest i będzie przez najbliższe kilka lat istotnie wyższe niż na rynkach dojrzalszych, takich jak Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone.

 

W jakim tempie będzie rósł rynek centrów danych? Czy jest to najważniejszy obecnie segment dla spółki?


Zgodnie z naszą strategią rozwoju, usługi centrów danych są dla ATM kluczową częścią biznesu, której udział w całości działalności systematycznie rośnie i która zapewnia i powinna zapewniać w kolejnych latach dynamiczny wzrost wyników i wartości spółki. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie również w polityce inwestycyjnej, o której wspominałem wcześniej.

Według naszych szacunków polski rynek centrów danych powinien w najbliższych latach co najmniej utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. Szacujemy, że dynamika będzie wynosić 15-20% rocznie, podobnie zresztą potencjał branży oceniają niezależne firmy badawcze. Rodzimy rynek usług centrów danych jest w istotnie wcześniejszym stadium rozwoju, niż rynki zachodnie, a kluczowe znaczenie dla tempa jego wzrostu będzie miała ewolucja podejścia krajowych firm do outsourcingu usług IT – dziś jest ono zdecydowanie bardziej ostrożne niż ma to miejsce na rynkach dojrzalszych.

 

Jakie są obecnie trendy w branży? Na jakie usługi będzie największy popyt?


Podstawowe trendy, w zakresie popytu na usługi firm oferujących usługi kolokacyjne oraz transmisyjne, związane są z dynamicznie rosnącymi wolumenami cyfrowych informacji, które z jednej strony są przesyłane, a z drugiej – magazynowane i przetwarzane. U podłoża tych zjawisk leżą takie obszary, jak digitalizacja przedsiębiorstw (w tym tzw. „Big Data”), rozwój technologii LTE, gwałtownie rosnąca popularność urządzeń mobilnych typu „smart”, transmisji wideo (w coraz lepszej jakości), mediów społecznościowych czy zakupów on-line. Innym ważnym, bardzo popularnym obecnie obszarem, są usługi związane z tzw. „chmurą obliczeniową” (cloud computing). To właśnie w przypadku tego rodzaju usług prognozuje się aktualnie największą dynamikę wzrostów w najbliższych latach, co również jest świetną wiadomością dla ATM – dostawcy rozwiązań „w chmurze” potrzebują coraz więcej bezpiecznej i sprawdzonej przestrzeni kolokacyjnej, którą ATM oferuje.

 

Jak w przyszłości mogą być wykorzystywane główne aktywa spółki – chodzi mi o ogólnopolską sieć światłowodową oraz centra danych?


Nie przewidujemy w przyszłości zmiany sposobu wykorzystywania naszych głównych aktywów trwałych. Ważne jest tutaj również to, że - z uwagi na innowacyjność i zaawansowanie technologiczne aktywów ATM - stosunkowo niewielkim nakładem finansowym jesteśmy i będziemy w stanie utrzymywać nasze serwerownie oraz sieć światłowodową na poziomie pozwalającym na oferowanie usług nawet najbardziej wymagającym klientom.

 

Na koniec proszę powiedzieć czy inwestorzy mogą liczyć na poprawę wyników finansowych ATM w całym 2014 r. wobec 2013 roku?


Nie publikujemy prognoz finansowych, jednak na nieco wyższym poziomie ogólności, odpowiem następująco: nie są nam znane przesłanki, które poddawałyby w wątpliwość kontynuację obserwowanego historycznie trendu wzrostowego w wynikach ATM.

 

Dziękuję za rozmowę.

Rafał Irzyński, główny analityk SII