Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Podatek giełdowy - wszystko co powinieneś wiedzieć przed końcem roku

© anna - Fotolia.com

Koniec grudnia to tradycyjnie okres sporządzania pierwszych obliczeń wysokości zobowiązań podatkowych jakie przyjdzie inwestorom zapłacić fiskusowi z zysków z kapitałów pieniężnych. Jest to również ostatni moment na optymalizację podatkową. Po zakończeniu roku podatkowego nie da się już podjąć żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na wysokość należności podatkowych.

20 grudnia 2013 r. to ostatni dzień, w którym mamy szansę na optymalizację podatkową

W tym roku kalendarz jak nigdy zostawił inwestorom już bardzo niewiele czasu na podjęcie stosownych działań. 24 i 31 grudnia są dniami bez sesji, zatem 20 grudnia to ostatni dzień, kiedy wystawione zlecenie będzie mogło zostać zrealizowane jeszcze w starym roku. Jest to bardzo istotne, gdyż rozliczenie podatkowe dotyczy wyłącznie pozycji zamkniętych na instrumentach finansowych. Aby wiedzieć, które pozycje warto zamknąć jeszcze w starym roku należy zwrócić się do swojego biura maklerskiego o przygotowanie podsumowania przychodów i kosztów z ubiegłego roku, chyba że dany broker sporządza je automatycznie. Widząc, które pozycje przyniosą nam zyski, a które straty możemy rozpocząć optymalizację.

 

Kalendarz giełdowy na koniec 2013 roku

 

Zyski i straty z transakcji giełdowych możemy kompensować

Po pierwsze należy wiedzieć, że obowiązki podatkowe wynikające z inwestycji w różne instrumenty finansowe można ze sobą wzajemnie kompensować. Możliwe jest więc np. pomniejszenie podstawy opodatkowania wynikającej wprost ze sprzedaży akcji lub obligacji o straty pochodzące z zamknięcia pozycji na rynku instrumentów pochodnych. Wyjątkiem są jednak lokaty bankowe i dochody z umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych, gdzie obowiązek przekazania podatku spoczywa na instytucjach finansowych.

Dochody z dywidend nie łączą się z dochodami z obrotu giełdowego

Po drugie należy pamiętać, że dochody z giełdy nie łączą się z innymi źródłami dochodów. Nie można więc bilansować zysków z kapitałów pieniężnych, np. ze stratą z działalności gospodarczej. Dochody z dywidend również nie łączą się z dochodami z obrotu instrumentami finansowymi.

Optymalizacja podatkowa w praktyce

Jak optymalizacja podatkowa może wyglądać w praktyce? Załóżmy, że kupiliśmy na początku kilka lat temu akcje spółki A po 10 zł za sztukę oraz akcje spółki B po 20 zł za sztukę. Kurs akcji A poszedł w górę w tym roku do 20 zł, więc postanowiliśmy je sprzedać i spieniężyć zyski. Na każdej akcji A zarobiliśmy więc 10 zł. Przychód ten możemy pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Będą nimi, np. prowizje i opłaty maklerskie. Finalnie nie będą to więc koszty mające istotny wpływ na wysokość naszego zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze, że podatek od zysków kapitałowych wynosi 19% od każdych zarobionych 10 zł na sprzedaży akcji A musimy zapłacić podatek w wysokości 1,90 zł. Poza tym jednak posiadamy w portfelu akcje B, których kurs w tym roku spadł do 15 zł. Akcji tych nie sprzedaliśmy – bez znaczenia z jakich powodów – ot chociażby dlatego, że uważamy, że obecnie są one niedowartościowane i w niedługiej przyszłości i kurs powinien pójść w górę. Gdybyśmy je sprzedali jeszcze w starym roku na każdej akcji ponieślibyśmy stratę w wysokości 5 zł. Tę stratę z akcji B możemy zbilansować z zyskiem z akcji A, pomniejszając wykazany zysk o poniesioną stratę. W wyniku tej operacji wykażemy dochód z zysków kapitałowych jedynie w wysokości 5 zł. Nasz podatek od dochodów z giełdy wyniesie więc jedynie 0,95 zł. Akcji B nie musimy wyzbywać się definitywnie. Jeżeli uważamy, że w przyszłości pozwolą nam jeszcze zarobić, po zaksięgowaniu transakcji sprzedaży możemy je odkupić.

 

Opisany powyżej sposób optymalizacji można wykorzystać również w odwrotnej sytuacji. Jeżeli na większości papierów wartościowych ponieśliśmy stratę, a tylko na części zysk, warto tę stratę zbilansować z zyskiem już teraz. Poniesioną stratę można bowiem rozliczyć co najwyżej w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych, przy czym nie więcej niż 50% wysokości poniesionej straty w jednym roku. Pamiętajmy, z uwagi na trzydniowy okres rozliczeniowy transakcji giełdowych przez KDPW ostatnim dniem do dokonywania jakichkolwiek optymalizacji podatkowych jest 20 grudnia! Transakcje z sesji z 23 grudnia 2013 r. zostaną rozliczone już po nowym roku.

Płynność jest istotna

Dokonując optymalizacji w opisany powyżej sposób warto zwrócić uwagę, czy dokonywana jest ona na płynnym instrumencie finansowym, czy ma wpływ na wolumen obrotu oraz czy może zaburzać rzeczywisty obraz popytu i podaży bądź wpływać na wycenę takiego instrumentu. W przypadku mało płynnego rynku istnieje niestety ryzyko zakwalifikowania takiej transakcji manipulacji instrumentem finansowym, zwłaszcza jeśli na skutek nikłego obrotu zostanie ona w rzeczywistości zawarta z samym sobą.

Otrzymałeś akcje w spadku? Wstrzymaj się ze sprzedażą!

Jeżeli otrzymaliśmy jakieś papiery wartościowe w spadku warto wstrzymać się z ich sprzedażą do nowego roku. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze do końca 2013 roku przepisami, w przypadku zbycia przez spadkobiercę papierów wartościowych odziedziczonych w spadku, przy obliczaniu dochodu z tej transakcji nie może on uwzględnić kosztów poniesionych przez spadkodawcę na ich nabycie. Skutkuje to obłożeniem 19% podatkiem całej kwoty uzyskanej z ich sprzedaży obniżonej co najwyżej o koszty opłat i prowizji maklerskich. Po nowym roku wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którymi spadkobierca przy obliczaniu dochodu ze zbycia odziedziczonych akcji będzie mógł uwzględnić koszty ich nabycia przez spadkodawcę.

 


 

SII poleca sprawdzony program do PIT 36, 36L, 37, 38!

 

Program stacjonarny na komputery z systemem Windows Program uruchamiany on-line w przeglądarce

 


 

Więcej o podatkach giełdowych można znaleźć w dziale Eksperci SII radzą: