Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Newag S.A. w drodze na GPW - wywiad ze Zbigniewem Konieczkiem, Prezesem Zarządu Newag S.A.

NEWAG  – kolej na debiut polskiego producenta taboru szynowego

  Zbi­gniew Konie­czek, prezes Newag SA (fot. spółka).

Jakimi osiągnięciami może pochwalić się spółka w dotychczasowej działalności?
Ostatnia dekada to okres największych osiągnięć w 130 letniej historii naszej spółki, co jest wynikiem przeprowadzonej gruntownej restrukturyzacji firmy. Wśród nich można wymienić nawiązanie współpracy strategicznej z najważniejszymi graczami tej branży na świecie: General Electric, Siemens, Stadler czy Bombardier. Newag dołączył do elitarnego grona firm zarządzanych według restrykcyjnych standardów IRIS rev.2. To czas,

 w którym umocniliśmy naszą pozycję na bardzo perspektywicznym rynku modernizacji polskiego taboru kolejowego. Rozpoczęliśmy produkcję spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych. W ubiegłym roku wyprodukowany przez nasze zakłady tramwaj Nevelo wyjechał na krakowskie torowiska. W tym roku elektryczny zespół trakcyjny Impuls – jako pierwszy polski pojazd – przekroczył prędkość 211 km/h. Osiągnięcia można by mnożyć, a ich wynikiem jest ciągle powiększany portfel zamówień Grupy , który na na datę prospektu wynosi ok. 1,9 mld zł.

 

Jak ocenia Pan konkurencję na rynku produkcji i modernizacji taboru? Czy PESA jest największym konkurentem?

Rynek produkcji i modernizacji taboru jest bardzo duży. Obecnie w Polsce eksploatuje się 3.710 (lokomotyw wykorzystywanych do wykonywania przewozów towarowych. A w 2011 roku w ruchu pasażerskim eksploatowane były 674 lokomotywy elektryczne i spalinowe. . Ich średni wiek przekracza 30 lat. To ogromne pole do popisu. Nasze kompetencje w budowaniu portfela zamówień doskonale ilustruje bieżący rok, w którym wygraliśmy wszystkie ogłoszone przetargi na modernizację lokomotyw spalinowych i ponad 50% przetargów na modernizację lokomotyw elektrycznych. Newag ma także bardzo silną pozycję producenta elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych. Mimo tego nie zamykamy się jedynie na rynek krajowy, dlatego podjęliśmy się stworzenia wielosystemowej lokomotywy Griffin, która jest przeznaczona na rynki zagraniczne.


Za jaką część obrotów w ostatnim czasie odpowiadają zlecenia od Grupy PKP?

Struktura odbiorców jest zdywersyfikowana, a dynamika zmian udziałów jest konsekwencją aktywności zamawiających w poszczególnych latach. W ubiegłym roku, głównymi odbiorcami NEWAG S.A. były spółki z Grupy PKP, w szczególności PKP Cargo oraz PKP Intercity (odpowiednio 39 proc i 10 proc przychodów). Ważnym partnerem były także firmy leasingowe, jak Millennium Leasing czy ING Lease (odpowiednio 19 proc. i 7 proc. przychodów). Struktura portfela jednak ulega zmianom. W tym roku udział spółek z Grupy PKP będzie niższy.

 

Jaka jest obecna wartość eksportu? Czy zwiększenie jego znaczenia jest priorytetem dla zarządu?

Ostatnie lata to przede wszystkim aktywność na rynku polskim. Efektem tego był sukces w szeregu przetargów. Zbudowaliśmy naprawdę imponujący portfel zamówień. Zebrane doświadczenia pozwoliły nam na stworzenie produktów przeznaczonych na rynki zagraniczne, takich jak wielosystemowa lokomotywa Griffin. Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi. Uruchomiliśmy także nasze przedstawicielstwo w Niemczech. Zwiększenie znaczenia eksportu jest jednym z naszych priorytetów, jesteśmy w pełni przygotowani na obsługę nowych zamówień.


Jakie są plany na rozwój spółki?
Przede wszystkim chcemy utrwalić naszą pozycję na rynku produkcji, modernizacji oraz napraw taboru kolejowego i szynowego w Polsce. Jednocześnie pracujemy nad geograficzną dywersyfikacją naszego portfela zamówień. Chcemy wejść na rynki zagraniczne. Nawiązaliśmy współpracę strategiczną z najważniejszymi podmiotami na tym rynku. Zdobyliśmy certyfikat IRIS. Zamierzamy nadal pracować nad efektywnością funkcjonowania Grupy. To wszystko wzmacnia naszą pozycję w przetargach ogłaszanych przez zagranicznych zamawiających.


W planach spółki jest budowa nowej lakierni za 20 mln zł. Czy inwestycja ta jest niezbędna? Jaki będzie okres zwrotu tej inwestycji?
Budowa nowej lakierni jest niezbędna dla możliwości przygotowania naszych zakładów do płynnego zwiększenia możliwości produkcyjnych nawet o 100%. Jesteśmy przygotowani na dalszy dynamiczny rozwój. Jednocześnie zachowujemy dużą dyscyplinę kosztową i rozsądnie wybieramy projekty inwestycyjne.


Jednym z celów spółki jest budowa pociągów wysokich prędkości. Dlaczego niezbędna jest pomoc któregoś z dużych, światowych producentów?
Pociągi wysokich prędkości to naturalny krok w dalszym rozwoju naszej firmy. To także świadectwo zaawansowania technologicznego naszej firmy. Pojazdy dużej prędkości są bowiem na szczycie piramidy ukazującej złożoność procesu produkcyjnego, wyprzedzając takie produkty jak metro i tramwaje. Dotychczasowa stopniowa budowa kompetencji w zakresie produkcji taboru, pozwala z optymizmem patrzeć na nasze możliwości w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że do 2018 roku będziemy obecni w tym segmencie rynku. Wieloletnie doświadczenie i know how to gwarancja sukcesu w tym biznesie, dlatego współpraca ze światową czołówką to oczywisty wybór. Należy współpracować z najlepszymi.


Jaką wartość ma obecnie portfel zamówień? Jaką średnią rentowność zakładają obecnie realizowane projekty?
Na datę prospektu emisyjnego wartość portfela zamówień Grupy wynosi ok. 1,9 mld zł.. Stale pracujemy nad jego powiększaniem, mamy kompetencje zarówno w obszarze pozyskiwania nowych zleceń, jak i zaplecze do tego by znacząco zwiększyć obroty. Dla rentowności najważniejszy jest efekt końcowy w postaci zysku netto spółki. Jak popatrzymy na prognozę wyników na 2014 r. zysk netto będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w roku bieżącym.


Ile wynosi obecne zatrudnienie? Czy w Newagu działają związki zawodowe?
Grupa Newag zatrudnia ok. 2000 osób. Chciałbym tutaj podkreślić, że to właśnie nasza kadra stanowi o sile naszej firmy. W całej Grupie działają trzy organizacje związkowe.


Dla inwestorów, oprócz perspektyw wzrostu, ważna jest także polityka dywidendowa spółki. Czy w tym obszarze Newag może w jakiś sposób zainteresować inwestorów?
Zdecydowanie tak. Opublikowane prognozy zakładają dalszy wzrost przychodów, oraz zysków. Jednocześnie przyjęliśmy politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie 70% zysku netto na dywidendę po roku 2015. W 2014 roku, planujemy wypłatę 20 mln złotych, czyli 53% zysku za bieżący rok. W 2015 roku będzie to 50 mln złotych.


Co wyróżnia państwa ofertę publiczną na tle ostatnich prowadzonych ofert?
Oferta publiczna NEWAG S.A. to jedna z największych ofert w tym roku. To co wyróżnia nas – to brak ograniczeń ilościowych w zapisach dla Inwestorów Indywidualnych – każdy inwestor może mieć udział w naszych sukcesach na miarę możliwości swojego portfela inwestycyjnego. Teoretycznie istnieje możliwość, że ktoś złoży zapis na cały pakiet oferowany w transzy inwestorów indywidualnych.


Dziękuję za rozmowę.

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny, w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki oraznie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o  papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

 

Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r. i opublikowany w dniu 13 listopada 2013 r. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.newag.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

 

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.