Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII dołącza do Koalicji na rzecz Rynku Kapitałowego i rekomenduje w sprawie OFE

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wraz z instytucjami zrzeszonymi w Koalicji na Rzecz Rynku Kapitałowego, w skład której wchodzą Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Maklerów i Doradców oraz Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, postanowiło bliżej przyjrzeć się zasadom wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych na otwartych funduszach emerytalnych.

 

Obecnie przygotowywany jest projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. OFE, temat bliski nie tylko inwestorom indywidualnym, ale wszystkim Polakom w wieku produkcyjnym, wzbudza wiele emocji. Stowarzyszenie, które w swych działaniach koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów, chętnie przystąpiło do inicjatywy mającej na celu obronę ich interesów.

 

Jako jedna z instytucji zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Rynku Kapitałowego zwracamy uwagę, że proponowane zmiany będą skutkować marginalizacją filaru kapitałowego systemu emerytalnego oraz istotnie zwiększą ryzyko jego likwidacji w przyszłości. Grozi to istotnym ograniczeniem wielkości kapitałów dostępnych na inwestycje rozwojowe w Polsce, a przez to zmniejszy potencjał wzrostu gospodarczego Polski oraz wielkość zatrudnienia. W rezultacie stopa oszczędności w Polsce, obecnie i tak relatywnie niska, może ulec dalszemu obniżeniu, czego skutków dla tempa przyszłego wzrostu gospodarczego i jego stabilności nie przeanalizowano dostatecznie w ocenie skutków regulacji. Co więcej, wywołana tym dekoniunktura giełdowa może sprawić, że strumień prywatnych oszczędności będzie w większym stopniu trafiać na rynki zagraniczne.

 

Niepokoi fakt, że w Ustawie nie zostały uwzględnione rekomendacje środowiska rynku kapitałowego dotyczące kompleksowego charakteru rozwiązań dotyczących wielofilarowego systemu emerytalnego, powszechności uczestnictwa w OFE a nie „dobrowolności” oraz pozostawienia w OFE instrumentów dłużnych odpowiadających w swojej strukturze dzisiejszym obligacjom Skarbu Państwa.

 

Wśród propozycji Koalicji znajdują się:

  • wypracowanie propozycji pozwalających na zachowanie funkcji akumulacji w II filarze oraz rozwiązań w większym stopniu stymulujących rozwój III filaru – np. zniesienie tzw. podatku Belki,
  • zdefiniowanie „dobrowolności” w taki sposób, aby to przejście do ZUS wymagało deklaracji ze strony członka OFE, 
  • wprowadzenie możliwości dobrowolnego transferu środków do bezpiecznego subfunduszu zarządzanego przez OFE na 5 lat przed emeryturą,
  • uzupełnienie projektu o analizę statystyczną wartości środków zgromadzonych w momencie przejścia na emeryturę w zależności od okresu przesuwania środków do ZUS, przy uwzględnieniu historycznej zmienności indeksów na GPW.

 

Koalicja  zwraca również uwagę na takie kwestie jak skorygowanie limitów inwestycyjnych, Inwestycje w instrumenty pochodne, obligacje korporacyjne spółek niepublicznych, listy zastawne, certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych, NewConnect, pożyczki papierów wartościowych, powierzchni zarządzania przez zagraniczne podmioty, fundusze ETF, okresowa porównawcza stopa zwrotu, zakaz reklamy OFE.

 

Dodatkowo proponujemy wprowadzenie premii za ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne (w projekcie ustawy brak jest propozycji dotyczącej premiowania ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych osiąganych przez OFE, co może stanowić brak zachęty do aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym).

 

SII będzie z pewnością nadal przyglądać się sprawie OFE i wraz z Koalicją poszukiwać rozwiązań  najkorzystniejszych dla polskich inwestorów.