Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapis czata inwestorskiego - wyniki TAURON Polska Energia S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku

Czat inwestorski

Temat czata:

omówienie wyników TAURON Polska Energia S.A. 

za pierwsze półrocze 2013 roku

22 sierpnia 2013 r. (czwartek) 
g. 15:00

TAURON PE

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadać będą:

Dariusz Stolarczyk

Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności elektroenergetyka przemysłowa oraz Menedżerskich Studiów Magisterskich MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ponadto ukończył m.in. studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Wirtschaftsorderungsinstitut Wirtschaftskammer w Wiedniu oraz Studia Menedżerskie MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. w jeleniogórskiej Hucie Szkła Technicznego. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie TELKOM-SIMET, w Zakładach Chemicznych JELCHEM. Od 1995 r. był związany z Zakładem Energetycznym Jelenia Góra, gdzie m.in. pełnił obowiązki członka zarządu, dyrektora ds. technicznych, a w 2001 roku objął stanowisko prezesa zarządu, dyrektora generalnego. W okresie 2004-2007 zarządzał koncernem EnergiaPro.

Od marca 2008 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia. Nadzoruje pracę następujących Departamentów: Zarządzania Zasobami Informacyjnymi, Zakupów, Zarządzania Korporacyjnego oraz Reorganizacji.

 

Krzysztof Zawadzki

Krzysztof Zawadzki – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Z wykształcenia ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków – głównego księgowego w TAURON Polska Energia.

Od 21 sierpnia 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia. Nadzoruje pracę następujących Departamentów: Rachunkowości i Podatków, Zarządzania Finansami, Controllingu.

Informacje o Grupie TAURON

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym ponad 16,7 miliarda zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 223,7 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 44,74 TWh energii elektrycznej (w 2012 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2012 r. wynosiła około 5,5 GW.

 

Działalność podstawowa Grupy TAURON to:

1. wydobycie węgla

2. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
3. dystrybucja energii elektrycznej
4. obrót energią elektryczną
5. dystrybucja i sprzedaż ciepła


 

Zapis czata inwestorskiego
z Zarządem Spółki
TAURON Polska Energia S.A.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych po prezentacji wyników Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań.

 

 

Sławek: Czy w planach spółki przewidujecie akwizycje kopalń?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W obecnej strategii nie ma akwizycji kopalń.

 

 

miros: 2Q znów był dla Was dobry w segmencie sprzedażowym. jakie czynniki wpłynęły na tak dobry wynik, którego analitycy się raczej nie spodziewali?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Nie było kwestii, którymi byliby zaskoczeni analitycy. Główne czynniki wpływające na dobry wynik były takie same, jak w I kwartale 2013 r.

 

 

obligacja: na co zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji? Informacja, że zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne grupy jest dość ogólna. Mógłbym prosić Państwa o rozwinięcie tej kwestii?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Centralny model finansowania obowiązujący w Grupie TAURON zakłada, że pozyskane środki nie są przypisane do konkretnych projektów, tylko do całego programu inwestycyjnego. Nie ma "znaczonego pieniądza".

 

 

hanys: W jaki sposób i o ile Tauron obniżył średnie ceny zakupu węgla?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Średnie ceny węgla na rok 2013 są efektem negocjacji kontraktów węglowych na ten rok.

 

 

Iza: Z czego wynika pozycja w cash flow zysk na działalności inwestycyjnej 235 mln zł?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Pod tą pozycją kryje się odpis aktualizujący na aktywach wytwórczych. Ponieważ jest to operacja niepieniężna, podwyższa wartość amortyzacji.

 

 

Maciej_K: Relacja długu netto do EBITDA jest na bezpiecznym poziomie. Czy Zarząd planuje pozyskanie dodatkowego zadłużenia na kolejne inwestycje?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Zwiększenie poziomu zadłużenia na inwestycje w 2013 roku uzależnione jest od rozpoczęcia inwestycji w Jaworznie.

 

 

waldek: Zakończycie proces budowy farm wiatrowych do końca 2014 roku? Jakie koszty ta inwestycja za sobą pociągnie?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Planujemy zakończyć budowę do końca tego roku. Całkowity budżet przeznaczony na te inwestycje wyniesie około 1 mld zł.

 

 

$forexx: Jakie są największe czynniki ryzyka w Panów opinii, które mogą wpłynąć negatywnie na wyniki spółki?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Najważniejszym ryzykiem jest ryzyko rynkowe dotyczące cen energii elektrycznej i CO2 oraz ryzyko regulacyjne związane z tzw. "dużym trójpakiem".

 

 

journal: Segment wydobycia zanotował 20%-owy spadek EBITDA mimo wzrostu wolumenu. Czy głównym problemem w tym segmencie są rynkowe ceny surowców nad czym ubolewa cały rynek wydobywczy w Polsce?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Tak, istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie wyników Wydobycia jest spadek cen węgla.

 

 

hanys: w zeszlym roku planowaliście zwiększyć udział "waszego" węgla w procesie produkcji energii jak dobrze pamiętam do 40%. Jak tak sytuacja kształtuje sie dziś?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Na dzisiaj zapotrzebowanie z własnych źródeł jest pokryte w około 45%. Docelowo zamierzamy zwiększać udział naszego węgla w zużyciu do 50%.

 

 

Sergio_11: Co zakłada program inwestycyjny w perspektywie kilku najbliższych kwartałów?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Program inwestycyjny przedstawiony jest w aktualnej prezentacji wynikowej na slajdzie nr 16.

 

 

melon: z tego co można wynieść czytając opinie analityków, rynek odebrał dzisiejsze wyniki dosyć pozytywnie. Moje pytanie: jak udało sie spółce obniżyć poziom długu netto pomimo wypłaconej dywidendy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Poziom długu netto do EBITDA w stosunku do 31 grudnia 2012 r. uległ zwiększeniu. W porównaniu do 31 marca 2013 r. jest na takim samym poziomie. Nie uległ zwiększeniu pomimo wypłaconej dywidendy z powodu dobrych wyników na działalności operacyjnej.

 


mariusz: Witam! Jakie czynniki wpłynęły na spadek przychodów w 2q ’13 r. aż o ponad 20%?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Jest to przede wszystkim efektem zmiany struktury sprzedaży energii segmentu Wytwarzanie. W roku 2013 nastąpił wzrost sprzedaży wytworzonej przez ten segment energii elektrycznej do spółek Grupy TAURON, która to sprzedaż podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie Grupy, podczas gdy w roku 2012 niemal cały wolumen wyprodukowanej energii sprzedawany był poprzez tzw. zewnętrzny rynek publiczny, co podwyższało przychody skonsolidowane Grupy.

 

 

rocco: Jak według Tauronu będą kształtowały się ceny energii w kolejnych kwartałach?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Obecne notowania cen na rynku energii na 2013 r. nie wskazują na możliwość wzrostu cen do końca tego roku.

 

 

inwestorka: Połowa CAPEXu w I półroczu została przeznaczona na segment dystrybucyjny. Czego dokładnie dotyczyły te wydatki?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Wydatki te dotyczyły budowy nowych przyłączy (210 mln zł) oraz modernizacji i odtworzenia majątku sieciowego (377 mln zł).

 

 

Zuber: Witam. Z perspektywy czasu przejęcie aktywów Vatenfalla to był strzał w przysłowiową dziesiątkę ? Jak Państwo to oceniają?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Tak, naszym zdaniem akwizycja Vattenfalla była dobrym posunięciem biznesowym.

 

 

Wojciech: Czy spółka dalej zamierza inwestować w farmy wiatrowe? Czy jest to teraz opłacalne czy przesłankami do tych inwestycji są przepisy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Tak, Grupa jest zainteresowana zwiększaniem produkcji z odnawialnych źródeł energii, ale kluczową kwestią jest aktualny brak nowych, długo oczekiwanych regulacji w tym zakresie.

 

 

analytics: W ostatnim czasie widoczny jest spadek zatrudnienia. Czy ta tendencja będzie dalej podtrzymana?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Spadek zatrudnienia jest efektem realizowanego przez Grupę TAURON programu poprawy efektywności, którego istotną częścią jest Program Dobrowolnych Odejść (PDO).

 

 

Arkadiusz: Jaki był w pierwszym półroczu średni koszt obsługi zadłużenia? O ile spadł wobec pierwszego półrocza 2012 r.?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W związku z obniżką stóp procentowych, w szczególności stawki referencyjnej WIBOR, poziom kosztów obsługi zadłużenia obniżył się.

 

 

Skiba: Segment sprzedaży i dystrybucji najwięcej wniósł do zysku całej grupy. Czy jest to krótkoterminowa tendencja czy może Zarząd zdecyduje się w większym zakresie postawić na wspomniane segmenty a ograniczyć działalność w pozostałych?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Grupa TAURON, jako Grupa pionowo zintegrowana, może korzystać z pojawiających się cyklicznie szans w poszczególnych segmentach działalności. Sądzimy, że Dystrybucja, która jest segmentem całkowicie regulowanym, w perspektywie długoterminowej pozostanie istotnym źródłem przychodów Grupy.

 

 

Skiba: Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w najbliższych latach?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Polityka dywidendowa przedstawiona w Prospekcie emisyjnym pozostaje aktualna i Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy zgodnie z jej zapisami.

 

 

king_eric: Proszę opisać czym są KDT bo z tego źródła (korekty) spółka ma otrzymać 423 mln zł.

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: KDT to Kontrakty Długoterminowe, które zostały rozwiązane w roku 2007. W miejsce KDT weszły rekompensaty z tytułu ich rozwiązania, które stanowiły gwarancję spłaty zaciągniętych zobowiązań na inwestycje realizowane przed 2007 r. Szerzej zagadnienie KDT zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym.

 

 

1stowarzyszony: jakie wyzwania czekają Tauron w 2014 roku?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Oczekujemy wprowadzenia nowych regulacji (tzw. dużego trójpaku), ponadto możliwy jest spadek średnioważonego kosztu kapitału (WACC) dla kalkulacji taryf dystrybucyjnych na 2014 rok. Istnieje także ryzyko wycofania z aukcji do 900 mln uprawnień do emisji CO2 (backloading, decyzja na szczeblu UE).

 

Moderator: Szanowni Państwo, Minął czas zaplanowany na dzisiejszy czat. Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie i interesujące pytania. Zapraszamy na transmisje kolejnych konferencji wynikowych i zachęcamy do bieżącego kontaktu z działem relacji inwestorskich Spółki.