Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Prima Moda S.A. - SII czeka na wyjaśnienia Zarządu Spółki

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulnych ma wątpliwości dotyczące prawidłowego przestrzegania niektórych zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Prima Moda. Ponadto, wątpliwości budzi brak aktualnej informacji o wydłużeniu terminu spłaty lub o dokonanej spłacie pożyczki udzielonej Prezesowi Zarządu Emitenta.

 

Jakich odpowiedzi udzielono podczas obrad?

 

Z dołączonego do raportu okresowego za rok 2012 oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego dowiedzieć się można, że Spółka Prima Moda, za wyjątkiem zasad określonych w części I. pkt 1, części II. pkt 2  oraz części III. pkt 7, stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Wśród nich, a dokładniej w części II. pkt 1, znajduje się zasada mówiąca o prowadzeniu przez Spółkę korporacyjnej strony internetowej i zamieszczania na niej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Wszystkie giełdowe spółki powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego

Tymczasem, na stronie internetowej Spółki Prima Moda nie można odnaleźć treści zadanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 maja 2013 roku. Zgodnie z treścią protokołu z powyższego Walnego Zgromadzenia, Wiceprezes Zarządu – Pani Katarzyna Ewa Butwicka – podczas obrad udzieliła odpowiedzi na pytania akcjonariusza dotyczące pożyczki Prezesa Zarządu, salonu firmowego przy ul. Wita Stwosza oraz wynagrodzeń Zarządu Spółki. Mając na uwadze powyższe Spółka Prima Moda powinna zamieścić na swojej stronie internetowej odpowiedzi udzielone podczas obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przynajmniej w powyższym zakresie lub, zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, niezwłocznie opublikować raport bieżący informujący o niestosowaniu tej zasady ładu korporacyjnego wraz z podaniem przyczyn jej nieprzestrzegania.

 

Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni


Ponadto, zgodnie z zasadą określoną w części III. pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Jak wynika z relacji akcjonariusza, jak również z zaprotokołowanej treści sprzeciwu do Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prima Moda z dnia 27 maja 2013 roku, w powyższym Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczył żaden członek Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym akcjonariuszowi nie udało się uzyskać informacji dotyczących sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

O naruszeniu dobrej praktyki spółki zobowiązane są niezwłocznie informować rynek

Oznacza to, że i w tym przypadku obowiązkiem Spółki Prima Moda, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, powinno być przekazanie do publicznej wiadomości raportu informującego o niezastosowaniu rzeczonej zasady ładu korporacyjnego wraz z podaniem przyczyn.

 

Czy Prezes Zarządu spłacił pożyczkę?


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych chce również wyjaśnić, czy zostały spłacone pożyczki udzielone Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Plesiakowi – których termin spłaty, ustalony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2/06/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku, upłynął z dniem 30 czerwca 2013 roku. Mając na uwadze wysoką łączną wartość tych pożyczek, która razem z narosłymi odsetkami należnymi Spółce wynosiła na dzień 31 marca 2013 roku około 1,5 mln złotych, co stanowiło na ten dzień ponad 20% wartości kapitału własnego Prima Moda, zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych informacje o dokonanej spłacie lub o kolejnym wydłużeniu terminu spłaty pożyczek udzielonych Prezesowi Zarządu były istotne i mogły stanowić informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym, stosownie do art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, powinny zostać niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Zarządu Spółki Prima Moda z prośbą o wyjaśnienie powyższych kwestii, a także o ewentualną publikację stosownych raportów bieżących.

Zobacz również:

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej startuje z nowym projektem dotyczącym tematyki inwestycji o nazwie Market Masters. Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych światem inwestycji.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najbardziej istotnych zmian na rynku funduszy inwestycyjnych ostatnich lat jest rozwój Exchange Traded Funds (ETF). Dynamicznie rosnąca liczba ETF-ów oraz aktywa pod zarządzaniem świadczą o jednoznacznym werdykcie inwestorów na temat rozwiązań oferowanych przez ETF-y.

Prima Moda S.A. - SII czeka na wyjaśnienia Zarządu Spółki
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie