Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników okresowych Pragma Inkaso S.A. oraz Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso

  czat inwestorski

 Czat inwestorski ze spółką Pragma Inkaso S.A.

11 września 2012r. (poniedziałek),

godz. 11:00

   

 


Temat czata:

Omówienie wyników okresowych

Pragma Inkaso S.A. oraz Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso


 

Tomasz BoduszekTomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

 

Związany ze spółką Pragma Inkaso od początku jej tworzenia. W 2002 roku pełnił funkcję Prokurenta, w 2003 roku został Prezesem Zarządu Pragma Inkaso Sp. z o.o., a w 2007 roku Prezesem Zarządu Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek odpowiada za całokształt działań Zarządu.

 

Tomasz Boduszek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Informacje o spółce:

Pragma Inkaso

 

Spółka z branży obrotu wierzytelnościami w sektorze B2B, oferująca m.in. kompleksową obsługę windykacyjną.

 

Opis:

 

Pragma Inkaso S.A. świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami powstałymi w obrocie gospodarczym (segment B2B). Podstawowe produkty w ofercie spółki to windykacja na zlecenie, kupno wierzytelności, faktoring, finansowanie należności oraz szereg usług uzupełniających. Główna działalność obejmuje windykację na każdym etapie postępowania (polubownym, sądowym, komorniczym) oraz działania terenowe w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. Kompleksowość usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami zapewniają pozostałe usługi dostępne w ofercie spółki.

 

Grupą docelową spółki są przedsiębiorstwa posiadające wysoko nominałowe wierzytelności wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Siedziba Pragma Inkaso mieści się w Tarnowskich Górach, a oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu i Lublinie.

Pragma Inkaso jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Pragma Inkaso działającej w obszarze obrotu wierzytelnościami, w skład której wchodzą Pragma Faktoring (usługi faktoringowe), Pragma Collect (windykacja wierzytelności niskonominałowych) i Pragma Inwestycje (wierzytelności hipoteczne).

 

Spółka została zarejestrowana w czerwcu 2002 r. jako Pragma Inkaso Sp. z o.o. Początkowo zajmowała się wyłącznie windykacją na zlecenie. W 2005 r. nastąpiło rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zakup wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek oraz zaliczkowe finansowanie wierzytelności przejętych w ramach windykacji na zlecenie. Przekształcenia w spółkę akcyjną dokonano w październiku 2007 r.

 

Debiuty
rynek główny GPW – 14 maja 2010 r.   Catalyst – 18 października 2010 r.

 

Zapis czata z dnia 11 września 2012r.:

 

Tomasz Boduszek: Dzień dobry, miło mi Państwa przywitać i zapraszam do zadawania pytań.

 

wawa: Dlaczego spółka nie ma jeszcze oddziału w Warszawie, gdzie skupienie dużych podmiotów gospodarczych jest największe?

 

Tomasz Boduszek: Obecnie nie widzimy konieczności otwierania oddziału w Warszawie. Rynek warszawski jest oczywiście bardzo duży jednak dotąd skutecznie go obsługujemy zarówno z poziomu centrali jak i oddziałów. Oddziały otwieramy tam gdzie wg nas istnieje duże zapotrzebowanie na nasze usługi przy mniejszej obecności firm konkurencyjnych. Oczywiście duże znaczenie ma w lokalizacji również logistyka oraz potencjalny poziom kosztów oddziału – staramy się lokować oddziały tam gdzie trudno byłoby nam skutecznie sprzedawać z poziomu centrali, a koszty jego funkcjonowania nie będą zbyt wysokie. Oddział w Bydgoszczy otwieraliśmy chcąc aktywnie sprzedawać na północy Polski, oddziały w Poznaniu i Lublinie powstały z uwagi na najwyższą liczbę/dynamikę powstawania nowych firm w 2009 r.

 

 

invest: Jakie czynniki wpłynęły na decyzję wejścia na Catalyst?

 

Tomasz Boduszek: Z jednej strony był to ukłon w stronę inwestorów nabywających nasze obligacje (chcieliśmy im zapewnić możliwość ich spieniężenia przed zapadalnością) a z drugiej był to kolejny krok w celu zaistnienia spółek z Grupy na rynkach finansowych, podkreślenia ich transparentności, wiarygodności.

 

 

journal: Zamierzacie pozyskiwać kolejne środki z obligacji?

 

Tomasz Boduszek: Tak, wprawdzie w tym roku w związku ze zwiększeniem finansowania z sektora bankowego przedterminowo spłaciliśmy kilkanaście milionów obligacji Pragma Inkaso, jednak nadal będziemy chcieli finansować się w części długiem obligacyjnym. W najbliższym czasie planujemy emisję kolejnej transzy obligacji Pragma Inwestycje (zabezpieczone na portfelu wierzytelności, poręczone przez Pragma Inkaso), a kolejnych kilku miesiącach zapewne będziemy emitować obligacje z Pragma Inkaso i Pragma Faktoring. Oczywiście będzie się to odbywać tak, by nie powodować nadmiernego zadłużania się spółek Grupy (Pragma Inkaso i Pragma Faktoring zobowiązywały się, że dług oprocentowany netto nie będzie wyższy niż dwukrotność kapitałów własnych tych spółek), co przy bardzo wysokiej płynności i rotacji aktywów oraz zabezpieczeniu obligatariuszy na portfelu gwarantuje inwestorom bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przy atrakcyjnym oprocentowaniu.

 

 

rafał: Jakie są plany spółki w dziedzinie relacji inwestorskich i komunikacji z inwestorami indywidualnymi?

 

Tomasz Boduszek: Staramy się w możliwie szerokim zakresie umożliwić inwestorom indywidualnym dostęp do informacji o spółce. Nasze raporty okresowe są rozbudowane, w sprawozdaniu z działalności zarząd szeroko opisuje to co się w Grupie dzieje. Dodatkowo inwestorów indywidualnych zachęcamy do osobistego kontaktu – osobą kontaktową na stronie relacji inwestorskich jestem ja i chętnie odpowiadam na pytania e’mailowe inwestorów. Kilkukrotnie również miałem przyjemność gościć akcjonariuszy w siedzibie spółki.

 

 

wieźdzmin: Czy spółka planuje emisję akcji celem zwiększenia free floatu?

 

Tomasz Boduszek: Nie, w najbliższym czasie nie planujemy emisji akcji.

 

 

Jerzy: Czy spadek wierzytelności o 12% jest związany z poprawą koniunktury która miała miejsce w ostatnim półroczu?

 

Tomasz Boduszek: Proszę o dookreślenia jaki spadek ma Pan na myśli.

 

 

Władek: Dlaczego dla każdej działalności spółka wyodrębnia spółki zależne?

 

Tomasz Boduszek: Uważamy, że służy to transparentności Grupy i jej działalności.

 

 

będę_grał_w_grę: Dlaczego nie uwolnicie większej liczby akcji na rynek?

 

Tomasz Boduszek: O ile mi wiadomo znaczący akcjonariusze Pragma Inkaso są nastawieni do inwestycji w akcje długoterminowo. Staramy się wynagrodzić akcjonariuszom mniejszościowym mniejszą płynność akcji polityką dywidendy, zakładającą przeznaczanie na dywidendę części zysku.

 

 

Jerzy: Panie Prezesie, chodziło mi o spadek łącznej wartości pozyskanych wierzytelności.

 

Tomasz Boduszek: Spadek odnotowaliśmy w zakresie windykacji na zlecenie a był on wynikiem gorszej jakości wierzytelności. Uzasadnialiśmy to szerzej w jednym z lipcowych raportów.

 

 

zibi: Dlaczego emitujecie obligacje, a nie akcje?

 

Tomasz Boduszek: Nasze zadłużenie jest niewielkie. Skorzystanie z dzwigni finansowej zwiększa efektywność spółki i poziom zysku na akcję.

 

 

mirek: Witam. Czy w związku z kłopotami sektora budowlanego spółka otrzymuje więcej zleceń z tej branży? Jaki jest w niej poziom odzyskiwalności długów?

 

Tomasz Boduszek: Podaż tych wierzytelności jest wysoka jednak jakość znacznie się pogorszyła. Staramy się selekcjonować potencjalne zlecenia windykacji i angażować się tylko w te rokujące, w związku z czym poziom odzyskiwalności naszych wierzytelności jest wciąż satysfakcjonujący.

 

 

godfather: Zysk netto z prognozy sprawdził się niemalże w 50%. Jesteście w stanie powtórzyć wyniki z półrocza na koniec roku i zrealizować postawioną prognozę finansową?

 

Tomasz Boduszek: Tak, jesteśmy przekonani, że drugie półrocze będzie dla Grupy udane.

 

 

river: Spółka w raporcie za pierwsze 6 miesięcy 2012r. wykazała po stronie aktywów trwałych wzrost inwestycji w nieruchomości z 372 tys. zł do 2, 9 mln zł. Jakiego typu są to nieruchomości i jakie zarząd ma plany wobec nich?

 

Tomasz Boduszek: To wynik dwóch operacji: przeklasyfikowania nieruchomości już posiadanej z aktywów dostępnych do sprzedaży na inwestycje (w związku z uruchomieniem projektu Brynowska 72, o którym informowaliśmy w raporcie bieżącym w 1 kwartale) oraz przejęcia nieruchomości będącej zabezpieczeniem należności – ta nieruchomość aktualnie pośrednio „pracuje” ponieważ stanowi zabezpieczenie kredytu (co pozwala zmniejszyć koszty finansowania) a równolegle prowadzimy działania zmierzające do jej sprzedaży.

 

 

siwy: Czy planujecie fuzję Pragma Inkaso i Pragma Inkaso Faktoring?

 

Tomasz Boduszek: Nie.

 

 

Dominik: W tym momencie faktoring stanowi większa część przychodów spółki. Czy macie zamiar bardziej równoważyć budżet czy nadal rozwijać faktoring?

 

Tomasz Boduszek: Faktoring dominuje w przychodach brutto Grupy z uwagi na krótkie cykle rotacji należności faktoringowych. Na poziomie przychodów netto (zysku transakcyjnego) sytuacja jest zdecydowanie bardziej zrównoważona i taki stan rzeczy chcemy utrzymać.

 

 

teken: Czy spółka ma zamiar skupić się na faktoringu?

 

Tomasz Boduszek: Chcemy rozwijać wszystkie 4 linie biznesowe.

 

 

marines: Jak zarząd ocenia wypracowane wyniki?

 

Tomasz Boduszek: Bardzo pozytywnie.

 

 

pato: Skąd taka dynamika wzrostu?

 

Tomasz Boduszek: Z jednej strony organiczny rozwój naszych spółek, z drugiej efekt synergii po przejęciu GF Premium (Pragma Faktoring).

 

 

inwestor: Czy zarząd zamierza rozszerzyć profil działalności o nowe usługi?

 

Tomasz Boduszek: Tak, pracujemy nad szerszym wejściem w wierzytelności masowe, w tym pakiety bankowe, jednak będzie to raczej uzupełnienie, a nie wiodąca działalność.

 

 

Damian: który sektor przynosi większe marże, windykacja czy faktoring?

 

Tomasz Boduszek: Zdecydowanie wyższą marżę osiągamy na wierzytelnościach przeterminowanych (usługa windykacji na zlecenie i kupna) jednak faktoring cechuje się sporo wyższym wskaźnikiem rotacji należności więc mimo niższej marży jest atrakcyjną dla Grupy usługą.

 

 

Tomaszek: Kilka spółek zaleznych generuje duże koszty operacyjne, zamierzacie połączyć grupę kapitałową?

 

Tomasz Boduszek: Nie.

 

 

Piotrek_k: Jak wygląda w Waszym przypadku korzystanie z e-sądów, czy faktycznie przyspieszyło to procedowanie i odzyskiwanie zakupionych długów?

 

Tomasz Boduszek: Z uwagi na koncentrację na wierzytelnościach średnio i wysokonominałowych z sektora B2B w minimalnym stopniu korzystamy z e-sądu, gdyż w naszej specyfice działalności jest mało przydatny.

 

 

traiding: Na dzień 30.06.2012r. pozostałe należności miały wartość niespełna 2, 8 mln zł. Proszę opisać jakiego rodzaju są to należności.

 

Tomasz Boduszek: To głównie kwoty wypłacone Klientom w ramach usługi zaliczkowego finansowania windykowanych na zlecenie wierzytelności. Same wierzytelności windykowane na zlecenie są ujmowane pozabilansowo a ich wartość prezentujemy w sprawozdaniu z działalności.

 

 

xx_xx: Wiodącym źródłem finansowania działalności są obligacje korporacyjne, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M plus marża ok. 500-600 pb. Czy w związku z polepszającą się kondycją finansową grupy kapitałowej koszt obsługi zadłużenia się obniży?

 

Tomasz Boduszek: Koszt ten jest już znacząco niższy. Obligacje w Pragma Faktoring (40 mln) mają marżę 4,5 %, a obligacje Pragma Inwestycje (10 mln) 5 %. Do tego Grupa posiada ok. 30 mln zł kredytów obrotowych w rachunku bieżącym ze zdecydowanie niższym kosztem. Obligacji z marżą 6 % posiadamy już tylko 7 mln zł.

 

 

bron: Czy duże udziały funduszy w spółce świadczą o dobrych fundamentach?

 

Tomasz Boduszek: Sądzę, że tak, szczególnie, że zaangażowanie instytucji było poprzedzone wcześniejszymi kilkumiesięcznymi obserwacjami spółki, spotkaniami a akcje dla instytucji były emitowane bez dyskonta (cena emisyjna w grudniu 2010 r. wynosiła 20 zł)

 

 

pablito: Jak stabilne zyski przełożą się na rozwój waszych linii biznesowych? Która jest dla was najważniejsza?

 

Tomasz Boduszek: Liczymy na rozwój organiczny każdej z nich.

 

 

monkey: Jakie macie plany odnośnie stosunkowo nowo powołanej spółki Pragma Collect?

 

Tomasz Boduszek: Specjalizuje się ona w windykacji wierzytelności niskonominałowych, pakietów. Jej rola będzie rosła.

 

 

tt: Do utrzymania dotychczasowej dynamiki rozwoju grupy niezbędny będzie nowy kapitał. Czy mimo to spółka wciąż będzie wypłacać dywidendę na poziomie ok. 50% zysku netto tak jak to było w ubiegłym roku? Bo powyżej wspomina Pan o części zysku, a nie podaje konkretnej wartości.

 

Tomasz Boduszek: Mamy jeszcze spore rezerwy w poziomie długu. Tak jak zapowiadaliśmy dywidenda ma wynosić ok. 50 % zysku.

 

 

zainteresowany: Dzień dobry. Czy rynek wierzytelności będzie rósł w przyszłości?

 

Tomasz Boduszek: Tak, szczególnie sektor wierzytelności b2b.

 

 

pragmatyczny: Jak ocenicie państwo udział rynku na tle konkurencji?

 

Tomasz Boduszek: Jesteśmy jednym z najmocniejszych graczy w sektorze pozabankowych wierzytelności b2b jednak nie posiadamy szczegółowych badań udziału w rynku

 

 

potencjalny: Jaka jest specyfika rynku? Czy wzrost i spadek liczby klientów jest cykliczny, a może tylko wzrasta?

 

Tomasz Boduszek: Uważamy, że tendencje outsourcingowe będą rosły a więc sektor wierzytelności b2b będzie rósł nawet przy osłabieniu tempa wzrostu gospodarki.

 

 

analityk: Dlaczego w opublikowanych prognozach nie podano skonsolidowanego wyniku operacyjnego oraz skonsolidowanego wyniku netto?

 

Tomasz Boduszek: Skupiliśmy się na najistotniejszych w naszej ocenie elementach. Np. ważniejszym dla akcjonariuszy Pragma Inkaso jest zysk im przypisany niż zysk bez wyłączeń na rzecz mniejszościowych akcjonariuszy PRagma Faktoring.

 

 

mariusz: Przychody w pierwszym półroczu 2012r. były o 50% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jakimi działaniami udało się zarządowi wypracować taką dynamikę?

 

Tomasz Boduszek: Wzrost organiczny spółek oraz wykorzystanie efektów przejęcia Pragma Faktoring

 

 

gabriel: W ostatnich wynikach widoczny jest znaczący spadek udziału w aktywach obrotowych nabytych wierzytelności. Czy spółka zamierza zrezygnować z tej działalności?

 

Tomasz Boduszek: wierzytelności nabyte to kupione należności przeterminowane - ich poziom będzie zależny od jakości wierzytelności na rynku

 

 

Edward: Czym zajmuje się Pragma Inkaso Inwestycje?

 

Tomasz Boduszek: Udzielaniem finansowania pomostowego w zakresie transakcji przejęć, inwestycji w projekty komercyjne itd

 

 

Sebastian: W maju podpisaliście 4 tysięczną umowę. Ile umów macie podpisanych do dnia dzisiejszego?

 

Tomasz Boduszek: Szacuję, że jest ich o ok 200-250 więcej jednak nie mam w tej chwili dokładnych danych. Pokażemy je w raporcie za III Q

 

 

akcjonariusz: Jak zamierzacie zwiększyć swoje udziały w rynku?

 

Tomasz Boduszek: Zwiększenie nie jest celem samym w sobie. Stawiamy na spokojny rozwój spółek.

 

 

marek: Czy niska kapitalizacja spółki na niepewnym rynku nie zagraża płynności spółki?

 

Tomasz Boduszek: Aktywa spółek Grupy są płynne, a zadłużenie niewielkie. Nie przewidujemy konieczności dokapitalizowania w związku z czym kapitalizacja dla bieżącej działalności nie jest kluczowa

 

 

krzysiu: Obroty na giełdzie są tragiczne, inwestorzy boją się inwestować w takie walory. Zamierzacie to zmienić?

 

Tomasz Boduszek: Staramy się pracować nad dalszym stabilnym wzrostem przychodów i zysku. W pewnym sensie jest to też nasz problem bo akcjonariusze nie chcą pozbywać się akcji dlatego też będziemy wynagradzać niższą płynność akcji dywidendą.

 

 

Ola: Czy spólka planuje inwestycje?

 

Tomasz Boduszek: Cały czas inwestujemy w naszą infrastrukturę windykacyjną.

 

 

radek: Free Float to zaledwie 8%, chcecie uwolnić więcej akcji?

 

Tomasz Boduszek: Jak wcześniej wspominałem kluczowi akcjonariusze nie zamierzają sprzedawać akcji.

 

 

indywidualny_marek: Czy spółka planuje rozwój produktów inwestycyjnych poprzez zależną spółkę?

 

Tomasz Boduszek: Pracujemy nad uruchomieniem funduszu sekurytyzacyjnego, którego certyfikaty będą oferowane również inwestorom.

 

 

Łukasz: Jak ostatnie upadłości biur podróży i branży budowlanej wpływają na funkcjonowanie spółki?

 

Tomasz Boduszek: W niewielkim stopniu. Nie mamy w portfelu wierzytelności wobec upadłych biur podróży. Posiadamy niewielką wierzytelność wobec jednej z upadłych spółek budowlanych z GPW jednak jest ona objęta ubezpieczeniem i z tego tytułu otrzymamy środki od ubezpieczyciela.

 

 

Kasia: Spadek obsługi wierzytelności nie zachwiał sytuacją spółki ze względu na dobrą sprzedaż fakoringu. Czy obie usługi są wobec siebie komplementarne czy substytucyjne?

 

Tomasz Boduszek: W naszych realiach to zdecydowanie komplementarne produkty ponieważ kierujemy je do różnych grup docelowych Klientów.

 

 

timi: Spośród czterech wiodących linii biznesowych Pragma Inkaso, która według Pana jest najbardziej perspektywiczna?

 

Tomasz Boduszek: Każda ma szansę rosnać i nad tym pracujemy

 

 

Tomasz Boduszek: Dziękuję Państwu za rozmowę. W razie potrzeby zachęcam do kontaktu e’mailowego. Pozdrawiam, Tomasz Boduszek