Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski ze spółką TAURON Polska Energia S.A., zczwartek 23 sierpnia, godz. 14:30

 

Zapis czata inwestorskiego ze spółką 

TAURON Polska Energia S.A.

Z dnia 23 sierpnia (czwartek)

 

 

 

Temat czata: Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2012 r.


Dariusz Lubera, Prezes Zarządu - z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 roku w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 roku związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni, aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 roku prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Funkcję prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od marca 2008 roku.


Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych -
z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w Tauron Polska Energia SA. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Funkcję wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia SA pełni od 21 sierpnia 2009 r. kierując pracą departamentów: controllingu, zarządzania finansami, rachunkowości i podatków.


 

Grupa TAURON - jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym 16,5 miliarda zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 223,7 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 35,5 TWh energii elektrycznej (w 20011 r.) do ponad 5,2 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2011 r. wynosiła około 5,6 GW.

 

Działalność podstawowa Grupy TAURON to:

1. wydobycie węgla

2. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

3. dystrybucja energii elektrycznej

4. obrót  energią elektryczną

5. dystrybucja i sprzedaż ciepła


Zapis czata inwestorskiego:

 

 

inwestor: Ile obecnie wynosi poziom wykorzystania mocy wytwórczej w spółce oraz proszę przedstawić plan zwiększania mocy wytwórczych w grupie w najbliższej przyszłości.

 

TAURON Polska Energia S.A: Wskaźnik użytkowania mocy osiągalnej przyjmuje różne wartości dla poszczególnych bloków wytwórczych. Średni wskaźnik dla Grupy mieści się w przedziale 75-80%. Zgodnie ze strategią korporacyjną do 2020 roku Grupa TAURON zamierza wybudować ok. 2400 nowych mocy konwencjonalnych (opartych na węglu kamiennym, gazie i biomasie) oraz do 800 MW mocy w źródłach odnawialnych (głównie farmy wiatrowe). Ponadto Grupa TAURON, wspólnie z PGE, KGHM i Eneą zamierza zaangażować się w proces budowy elektrowni atomowej w Polsce. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w dniu 5 września 2012 roku.

 

Najważniejsze projekty w tym zakresie to:

 

 • Budowa bloku węglowego 910 MW w El. JaworznoBudowa bloku gazowo-parowego 850 MW w Elektrowni Blachownia
 • Budowa bloku gazowo-parowego 400 MW w EC Stalowa Wola
 • Budowa-bloku gazowo-parowego 135 MW w EC Katowice
 • Budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (łącznie 140 MW)
 • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego 50 MW i przebudowa kotła  fluidalnego na kocioł biomasowy 40 MW w EC Tychy
 • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego w kogeneracji 50 MW w ZEC Bielsko-Biała
 • Budowa bloku biomasowego 50 MW w Elektrowni Jaworzno
 • Przebudowa kotła na kocioł biomasowy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola

 

 

 

Gabryś: Ile wyniósł średni koszt obsługi zadłużenia w grupie kapitałowej w pierwszym półroczu 2012 r.?

 

TAURON Polska Energia S.A: Koszty finansowe Grupy TAURON w I półroczu 2012 r. wyniosły 168 mln zł. Wzrost kosztów finansowania półrocze do półrocza wynika ze zwiększenia poziomu zadłużenia Grupy w związku
z emisją obligacji korporacyjnych, z których środki przeznaczono na nabycie aktywów Grupy GZE.

 

 

induwidualny: Do 2020 roku spółka zamierza wydać ok. 45 mld złotych na inwestycje. Proszę scharakteryzować najważniejsze projekty. Ile wyniesie okres zwrotu z tych inwestycji ?

 

TAURON Polska Energia S.A: Lista najważniejszych inicjatyw w obszarze inwestycji wskazana jest poniżej. Spółka nie podaje do publicznej wiadomości informacji takich jak okres lub stopa zwrotu z inwestycji.

Grupa TAURON planuje zainwestować do 2020 roku około 45 mld zł – większość z tej kwoty będzie przeznaczona na inwestycje w obszarach dystrybucji i wytwarzania. W ramach inwestycji w moce wytwórcze planowane jest uruchomienie bloków w różnych technologiach o łącznej mocy ponad 3000 MW, w tym w szczególności: 1010 MW w technologii opartej o węgiel kamienny, do 1135 MW w technologii opartej o paliwo gazowe oraz 240 MW w technologii opartej na biomasie. Ponadto zakłada się zwiększenie udziału mocy w technologiach niskoemisyjnych do 2020 r. do 800 MW (głównie farmy wiatrowe).

Poniżej przedstawiono wybrane projekty:

 • Budowa bloku węglowego 910 MW w El. Jaworzno
 • Budowa bloku gazowo-parowego 850 MW w Elektrowni Blachownia
 • Budowa bloku gazowo-parowego 400 MW w EC Stalowa Wola
 • Budowa-bloku gazowo-parowego 135 MW w EC Katowice
 • Budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (łącznie 140 MW)
 • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego 50 MW i przebudowa kotła  fluidalnego na kocioł biomasowy 40 MW w EC Tychy
 • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego w kogeneracji 50 MW w ZEC Bielsko-Biała\\
 • Budowa bloku biomasowego 50 MW w Elektrowni Jaworzno
 • Przebudowa kotła na kocioł biomasowy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola
 • Szereg innych modernizacji i budowy nowych jednostek, które są w trakcie przygotowania.

Dodatkowo prowadzimy działania w zakresie przygotowań do udziału w projekcie budowy elektrowni jądrowej, jak również uczestniczymy w projekcie dotyczącym poszukiwań gazu łupkowego.

 

 

Janek: Czy i w jakim zakresie Tauron zamierza inwestować w odnawialne źródła energii ?

 

TAURON Polska Energia S.A: Tak, Tauron planuje znaczące zwiększenie udziału mocy pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W 2011 r. nabyliśmy dwie farmy wiatrowe – Lipniki i Wolin; aktualnie w trakcie budowy są dwie kolejne farmy – w Wicku i Marszewie, docelowo planujemy systematycznie zwiększać ilość posiadanych farm wiatrowych. Zamierzamy również istotnie zwiększyć wolumen produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze spalania biomasy – prowadzimy modernizacje istniejących bloków w celu dostosowania ich do spalania tego paliwa oraz budujemy nowe jednostki, dla których paliwem jest wyłącznie biomasa.

 

 

zibi: W jakim zakresie Tauron chce być zaangażowany w budowę elektrowni atomowej w Polsce?

 

TAURON Polska Energia S.A: 5 września 2012 r. TAURON Polska Energia, PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź oraz Enea podpisały list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy i eksploatacji  pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zgodnie z listem, spółki podejmą się wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Umowa ma regulować prawa i obowiązki każdej ze stron przy realizacji projektu, przy założeniu, że PGE będzie pełnić wiodącą rolę w procesie przygotowania i realizacji projektu. TAURON Polska Energia S.A. planuje posiadać w swoim portfelu wytwórczych w perspektywie roku 2025 kilkaset megawatów mocy pochodzącej z energii atomowej.

 

 

79_mateusz: Jak oceniacie Państwo przejęcie GZE? Jakie realne korzyści przyniosło przejęcie spółce?

 

TAURON Polska Energia S.A: Nasza ocena tej akwizycji jest bardzo pozytywna. Potwierdza to fakt, że w I półroczu 2012 r. wyniki przejętych aktywów były lepsze od naszych oczekiwań, co pozytywnie wpłynęło na wyniki całej Grupy TAURON. Cena, jaką zapłaciliśmy naszym zdaniem nie była wygórowana – uważamy, że wręcz przeciwnie – skorzystaliśmy z niepowtarzalnej okazji, która dziś przynosi konkretne korzyści i daje coraz więcej efektów synergii, szczególnie w obszarach Dystrybucji i Sprzedaży. Zyskaliśmy cenne aktywa i wielu klientów – w efekcie przejęcia zostaliśmy liderem na rynku krajowym pod względem liczby klientów.

 

 

spekulant: Czy dynamika przychodów oscylująca między 20-25% to efekt sezonowy czy można mówić o tendencji i wzroście ilości klientów?

 

TAURON Polska Energia S.A: Grupa TAURON po raz kolejny zanotowała bardzo dobre wyniki. Osiągnęliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu wyników zarówno w całym pierwszym półroczu, jak i drugim kwartale 2012 r. 20% wzrost przychodów jest przede wszystkim spowodowany wpływem konsolidacji wyników spółek GZE. Systematyczny przyrost przychodów Grupy o takiej skali jest zatem mało prawdopodobny. Warto zauważyć, że dynamika wzrostu w drugim kwartale była wyższa niż w pierwszym, który w energetyce jest zwykle najlepszym okresem w roku.

 

 

Tomasz: Cena energii u innych dostawców jest niższa. Czy nie boicie się konkurencji z ich strony?

 

TAURON Polska Energia S.A: Ceny sprzedaży energii dla odbiorcy finalnego (stawki w taryfie G) podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Należy podkreślić, że ich poziom jest zbliżony dla całego rynku. Oczywiście te ceny mogą się różnić, ale co do zasady nie są to znaczące różnice. Jeśli chodzi o odbiorców biznesowych, a więc uwolniony rynek energii, to tu toczy się normalna gra rynkowa wśród jej dostawców.

 

 

arti: Jakie są prognozowane przychody Tauronu na koniec roku? Czy 20% dynamika wzrostowa zostanie utrzymana?

 

TAURON Polska Energia S.A: Tauron nie publikuje prognoz. Jednocześnie wskazujemy, iż w wynikach rocznych należy uwzględnić efekt wynikający z przejęcia spółek GZE.

 

 

gruszka: Ile wyniosą koszty nabywania praw do emisji CO2 w 2012 roku a ile w 2013 r.?

 

TAURON Polska Energia S.A: Prognozujemy średnie ceny uprawnień w 2012 r. na poziomie 6-8 EUR/t Jeśli chodzi o przyszły rok, to możemy posłużyć się tu szacunkami analityków, którzy zakładają poziom 7-9 EUR/t.

 

 

zachodny: Akwizycja Grupy GZE przyniosła Państwu dynamiczny wzrost segmentach sprzedaży i dystrybucji. Czy wyniki w tych obszarach są dla Państwa zadowalające?

 

TAURON Polska Energia S.A: Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Na uwagę zasługuje skokowy wzrost osiągnięty właśnie w segmencie Sprzedaży (około 88 proc. do 252 mln zł). Tradycyjnie segment Dystrybucji odnotował największy wzrost pod względem wartości (o 340,2 mln zł do ponad 1 mld zł), a jego udział wzrósł do 49 proc. całej EBITDA Grupy.

 

 

Tkoczu: Wartość Państwa inwestycji wyniosła 510 mln zł. Jak duże koszta poniesie spółka związane z modernizacją sieci zakładów przemysłowych? Jaki procent z nich wymaga całkowitej wymiany?

 

TAURON Polska Energia S.A: W I półroczu 2012 r. Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje ponad 1,2 mld zł, z czego około 82% to nakłady w obszarach Wytwarzania i Dystrybucji. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. wzrost nakładów wyniósł ok. 0,44 mld zł i dotyczy głównie tych właśnie obszarów. Dynamiczny przyrost nakładów w obszarze Wytwarzania (o ok. 0,13 mld zł) wynika przede wszystkim z kontynuacji realizacji inwestycji związanych z odbudową mocy (50 MW w EC Bielsko oraz OZE 50 MW w El. Jaworzno – wzrost nakładów o ok. 0,09 mld zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx w El. Jaworzno i Łaziska oraz instalację biomasową na kotle K-10 w ESW – przyrost nakładów o ok. 0,02 mld zł). Wzrost nakładów w obszarze Dystrybucji (o ok. 0,22 mld zł) wynika przede wszystkim ze wzrostu nakładów na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego oraz przyłączenia nowych odbiorców. Część tego wzrostu spowodowana jest przejęciem aktywów dystrybucyjnych od Vattenfall AB.

 

 

udziałowiec: Jaki będzie przyszły rok bez KDT-ów? Czy zgadzacie się Państwo z prognozami niektórych analityków wieszczących straty w segmencie Wytwarzanie i gwałtowne spadki całego EBITDA (dwucyfrowe) w 2013 r.?

 

TAURON Polska Energia S.A: Tauron nie podaje prognoz i każdy analityk ma prawo do własnych szacunków. Jedni są bardziej optymistyczni, inni mniej. Niemniej jednak jesteśmy świadomi zmiany i podejmujemy działania, które mają minimalizować negatywne skutki likwidacji rekompensat KDT. Mogę zapewnić, że dołożymy starań, aby wyniki segmentu były jak najlepsze. Pomoże nam w tym między innymi program obniżenia kosztów w TAURON Wytwarzanie, który zakłada redukcję zatrudnienia o około 1300 osób.

 

 

poważny inwestor: Czy możecie Panowie przybliżyć zarys nowego programu poprawy efektywności? Jakie jeszcze rezerwy drzemią w Tauronie?

 

TAURON Polska Energia S.A: Aktualnie trwają prace na tym programem. Zakładamy, że program powinien zostać zaprezentowany do końca bieżącego roku.

 

 

s.wrodarczyk: Jak przedstawia się plan inwestycji na najbliższe 5 lat?

 

TAURON Polska Energia S.A: Informacje na ten temat znajdują się w odpowiedzi dla użytkownika „indywidualny”

 

 

inwestor1: Jaka jest Państwa opinia na temat darmowych przydziałów CO2? Czy w kontekście spadków ceny rynkowej polskiej energetyce grozi zaostrzenie polityki ze strony UE?

 

TAURON Polska Energia S.A: Mamy nadzieję, że obecny stan prawny zostanie utrzymany, jednak informacje płynące z UE sugerują ryzyko zaostrzenia polityki w zakresie uprawnień do emisji, które według doniesień prasowych miałoby polegać na wycofaniu części uprawnień z rynku.

 

 

gracz: Jak będzie wyglądała polityka EkoEnergii w najbliższych latach. Czy zamierzacie intensywnie rozwijać tę część działalności?

 

TAURON Polska Energia S.A: Oczywiście tak, ale musimy też mieć na uwadze planowane zmiany w ustawodawstwie i regulacjach, które mają kluczowy wpływ na opłacalność tej działalności (ustawa o odnawialnych źródłach energii). Będziemy dostosowywać naszą strategię do sytuacji rynkowej. Szczegóły programu inwestycyjnego w „zielonym” segmencie są zawarte w odpowiedzi na pytanie dla użytkownika „indywidualny”.

 

 

induwidualny: Jakie kwoty przeznaczacie na te badania?

 

TAURON Polska Energia S.A: W spółce TAURON EKOENERGIA skoncentrowana jest działalność Grupy oparta na odnawialnych źródłach energii. Spółka prowadzi bieżącą działalność inwestycyjną (budowa farm wiatrowych Wicko oraz Marszewo, projekty modernizacyjne dotyczące elektrowni wodnych), jak również monitoruje rynek w zakresie ewentualnych okazji inwestycyjnych. Spółka koncentruje się na działalności operacyjnej i nie prowadzi badań naukowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Takimi badaniami zajmują się instytuty naukowe oraz firmy dostarczające technologie dla sektora energetycznego.