Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZ PSW Capital S.A. - nieobecny Zarząd Spółki na pytania nie odpowiada


 

W dniu 18 lipca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSW Capital S.A. Miała to być dobra okazja do wyjaśnienia niejasności powstałych po opublikowaniu raportów bieżących i okresowych, a także do uzyskania szerszych informacji o bieżącej działalności Spółki. Tak się jednak nie stało. Warto też przypomnieć, że tak późny termin zwołania tegoż Zgromadzenia był efektem interwencji Stowarzyszenia wobec niedopuszczalnego i naruszającego przepisy KSH, sposobu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 r. (dowiedz się więcej).

 

Roczne sprawozdanie finansowe odnalezione

 

Pierwszą kwestią, która do momentu obrad Walnego Zgromadzenia pozostawała zagadką, było "zaginione" roczne sprawozdanie finansowe Spółki. Zgodnie z treścią jednostkowego raportu rocznego, stanowić ono miało jego załącznik. Wśród plików opublikowanych w raporcie okresowym PSW Capital zabrakło jednak tego podstawowego dokumentu. Sprawozdanie finansowe przedstawione zostało dopiero w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki, dzięki czemu, choć w ostatniej chwili, akcjonariusze mogli się z nim zapoznać i nie głosować „w ciemno” nad uchwałą w sprawie jego zatwierdzenia. Niemniej taka praktyka jest nie tylko sprzeczna z przepisami KSH, ale świadczy przede wszystkim o całkowitym nieposzanowaniu akcjonariuszy spółki.

 

Zarząd Spółki odpowiedzi nie udziela

 

Niestety, niechlubną tradycją w przypadku PSW Capital S.A. stała się absencja członków organów na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Taka sytuacja wystąpiła już drugi rok z rzędu, a tym razem przedstawionym powodem nieobecności Prezesa Zarządu – Pana Włodzimierza Krawczyka – był zaplanowany w tym samym terminie urlop. Mimo podstawowego prawa akcjonariuszy do żądania wyjaśnień uzasadnionych dla oceny spraw objętych porządkiem obrad, Zarząd z tego obowiązku więc się nie wywiązał. Wobec braku możliwości uzyskania odpowiedzi podczas Walnego Zgromadzenia od Prezesa Zarządu PSW Capital, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do protokołu wobec odmowy udzielenia odpowiedzi podczas obrad ZWZ.

 

SII przekazało pytania

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia ze strony Dyrektora Zarządzającego Spółki – Pana Piotra Krawczyka – padła deklaracja, że na przekazane pytania Zarząd Spółki w ciągu około 2 tygodni udzieli informacji w formie raportu bieżącego. Tym samym, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wystosowało do Prezesa Zarządu PSW Capital S.A. pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Dlaczego nie zostało opublikowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za 2011 rok? Kiedy zostanie opublikowane?
  2. Jakie czynniki wpłynęły na wzrost wartości akcji Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A.? Jaki model zastosowano do ich wyceny? Jakie przyjęto założenia do tego modelu? Czy Zarząd korzystał przy dokonywanej wycenie z analiz przeprowadzonych przez zewnętrzny podmiot?
  3. Skąd wynika tak istotna różnica pomiędzy wartością wyniku na sprzedaży osiągniętego w 2011 roku zaprezentowanym w raporcie rocznym spółki a wynikiem na sprzedaży za ten sam okres przedstawionym w raporcie za IV kwartał 2011 roku (podany w raporcie rocznym wynik na sprzedaży wynosił -379.285,39 zł, w raporcie kwartalnym 4.709.676,46 zł)?
  4. Z czego wynika tak duża rozbieżność pomiędzy wartością aktywów obrotowych na koniec 2011 roku zaprezentowaną w raporcie rocznym i w raporcie kwartalnym (według raportu za IV kwartał aktywa obrotowe na koniec 2011 roku stanowiły 11,5 mln zł, według raportu rocznego 5,8 mln zł)?
  5. Z jakich środków Spółka pokryje rekomendowaną w wysokości 9 mln zł kwotę dywidendy, biorąc pod uwagę stan środków pieniężnych na koniec marca 2012 roku w wysokości zaledwie nieco ponad 65 tys. zł?
  6. Czy tak wysoka dywidenda nie wpłynie negatywnie na płynność Spółki?
  7. Spółka wielokrotnie w raportach bieżących informowała o toczących się rozmowach w sprawie zakupu udziałów lub całych ciepłowni. W jaki sposób spółka zamierza sfinansować to przedsięwzięcie wypłacając niemal cały zysk na dywidendę. Kiedy można się spodziewać konkretnych informacji w sprawie zakupów?
  8. Jakie były szczegóły, w tym przede wszystkim kwota i kurs, zawartej transakcji kupna USD, wyjaśnianej jako przyczynę przesunięcia daty wypłaty dywidendy za rok 2010? Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego dotyczącego nabycia aktywów o istotnej wartości, skoro, zgodnie z informacją Spółki, była to „znacząca suma”? Jaka była podstawa prawna podjętej przez Zarząd decyzji dotyczącej zmiany terminu wypłaty dywidendy?
  9. Jaki jest bieżący stan sprawy dotyczącej odszkodowania w wysokości 5,126 mln euro od Vattenfall Europe Mining AG z tytułu złamania warunków umowy dystrybucji Brykietu Rekord z węgla brunatnego? Na jakim etapie są obecnie postępowania sądowe? Kiedy Zarząd spodziewa się rozstrzygnięcia sprawy? Czy i kiedy Zarząd spodziewa się wpływu do spółki środków finansowych z tytułu ewentualnego odszkodowania?

 

Odpowiedzi Zarządu Spółki PSW Capital opublikowane zostały w dniu 10 sierpnia 2012 r. raportem bieżącym nr 48/2012.

Zobacz również:

20 maja br. rozpoczęła się rejestracja na szkolenie DAX Praktycznie, nowy kurs online opracowany przez Pawła Szczepanika – maklera, inwestora i analityka z 25-letnim doświadczeniem rynkowym. Dla członków SII jest 300 zł zniżki.

Wśród blue chipów były takie podmioty, których zysk netto w ujęciu rocznym znacząco wzrósł.

Relacja z ZWZ PSW Capital S.A. - nieobecny Zarząd Spółki na pytania nie odpowiada
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie