Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Seco/Warwick SA opublikował prospekt emisyjny

Trwa ładowanie obrazka....

 

SECO/WARWICK OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

 

 

Seco/Warwick S.A., jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali, opublikował swój prospekt emisyjny. Spółka chce pozyskać blisko 50 mln zł na realizację strategii rozwoju, w tym sfinansowanie akwizycji dokonanej w Stanach Zjednoczonych oraz nabycia akcji firm w Indiach i Niemczech, jak również inwestycje w produkcję i dalszy rozwój badań. Spółka zamierza zadebiutować na warszawskim parkiecie w pierwszym tygodniu grudnia tego roku.

 

 

 

 • Oferta Publiczna Akcji Oferowanych obejmuje 1.155.803 Akcje Serii B nowej emisji oraz nie więcej niż 1.686.426 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.

 • Oferta Publiczna została podzielona na:
  -Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferuje się 570.000 Akcji Serii B,
  -Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 2.247.229 Akcji Oferowanych, w tym 585.803 Akcje Serii B oraz do 1.661.426 Akcji Sprzedawanych,
  -Transzę Zamkniętą, w której Akcjonariusze Sprzedający oferują pracownikom Grupy Seco/ Warwick nie więcej niż 25.000 Akcji Sprzedawanych.

  Akcje Serii B oferowane są w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Sprzedawane oferowane są w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Zamkniętej.

 • Przedział Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży zostanie podany do publicznej wiadomości do
  14 listopada
  , czyli przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu

 • Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie trwał od 16 do 19 listopada 2007, do godz. 15.00. Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez DI BRE Banku.

 • Cena Emisyjna Akcji Serii B oraz Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych będą jednakowe i zostaną ustalone odpowiednio przez Spółkę i Akcjonariuszy Sprzedających 19 listopada 2007, po zakończeniu procesu budowanie księgi popytu. W tym samym dniu ustalona zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych.

 • Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 20 do 22 listopada 2007, w Punktach Obsługi Klienta DI BRE Banku.

 • Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony w ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.

 • Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości o k. 49,2 mln PLN. Cele emisji Seco/Warwick to przede wszystkim akwizycje, tj. sfinansowanie nabycia 50% akcji Retach System LLC, które miało miejsce w lipcu tego roku, jak również nabycie 50% udziałów w Grupie Allied (Indie) oraz 25% udziałów w firmie STS (Niemcy). Środki z emisji zostaną także przeznaczone na badania i rozwój produktów oraz zasilenie kapitału obrotowego.

 • Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 29,69%

 • Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji i akcji sprzedawanych przez Wprowadzających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszym tygodniu grudnia 2007.

 • Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są BRE Corporate Finance (doradca finansowy), Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), Baker & McKenzie (doradca prawny) oraz PKF Consult (audytorzy Spółki).

 

 

STRATEGIA ROZWOJU SECO/ WARWICK

Strategia Grupy Seco/ Warwick zakłada rozwój przede wszystkim w trzech obszarach:

 

 

 • Ekspansja terytorialna na nowe rynki
  Strategia Grupy Seco/Warwick obejmuje ekspansję terytorialną na nowe rynki poprzez zaangażowanie kapitałowe w przedsiębiorstwa. Spółka objęła w grudniu 2006 r. 50% udziałów w chińskiej spółce Seco/Warwick Industrial Furnace Co. Ltd., a w lipcu 2007 - 50% udziałów w Retech Systems LLC w Stanach Zjednoczonych. Grupa Seco/Warwick zamierza kontynuować poszukiwania przedsiębiorstw – potencjalnych celów zaangażowania kapitałowego. Do celów inwestycyjnych, z którymi prowadzone są obecnie zaawansowane rozmowy, należą spółki w Indiach oraz Niemczech.

 • Rozwój współpracy w ramach Spółek Grupy
  Podstawowe zasady rozwoju współpracy w ramach Grupy Emitenta polegają na ciągłym doskonaleniu kooperacji pomiędzy spółkami zgodnie z zasadą „partnerstwo dla rozwoju”. Przyjęta strategia jest realizowana według następujących głównych zasad:
  - Wyłączności regionalnej,
  - Wymiany wiedzy i doświadczeń,
  - Budowania wspólnej bazy dostawców,
  - Wspólnego rozwoju nowych technologii i produktów.

 • Rozwój nowych urządzeń do obróbki cieplnej metali
  Grupa Seco/Warwick dostrzega korzyści płynące z rozwoju technologii do nawęglania próżniowego. Technologia ta jest badana i rozwijana przez pracowników Grupy Seco/Warwick oraz jest konsultowana na zasadzie współpracy z partnerami naukowymi z czołowych ośrodków akademickich w Polsce. W efekcie podjętych prac badawczych Grupa zdołała już zrealizować pierwsze kontrakty w zakresie nowej technologii, które stanowią cenne referencje przy składaniu następnych ofert. Za bardzo przyszłościowy Spółka uważa również rozwój technologii lutowania aluminiowych wymienników ciepła w przemyśle klimatyzacji i chłodnictwa. Grupa Seco/Warwick zamierza nadal prowadzić zintensyfikowane działania w celu rozwoju prac nad udoskonaleniem nowych instalacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż roczna wartość rynku produkcji nowych instalacji dla przemysłu klimatyzacji jest wyceniana według szacunków Spółki nawet na ok. 100 mln USD, jest to bardzo atrakcyjny kierunek rozwoju dla Grupy. Seco/Warwick planuje ponadto wykorzystać duży potencjał rynku rosyjskiego do rozwoju sprzedaży instalacji do obróbki cieplnej aluminium.

 

 

CELE OFERTY

Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 49,2 mln PLN. Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii B Emitent przeznaczy na wymienione poniżej cele, których realizację planuje się na lata 2007-2008. Planowane wykorzystanie środków przedstawia poniższa tabela:

 

Cel wykorzystania środków

Kwota

Sfinansowanie nabycia 50% udziałów w Retech Systems LLC (USA)

17,4 mln PLN

Nabycie 50% udziałów oraz inwestycje w Grupie Allied (Indie)

8,7 mln PLN

Nabycie 25% udziałów w STS (Niemcy)

4,5 mln PLN

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały

11,6 mln PLN

Zwiększenie kapitału obrotowego

7,0 mln PLN

Razem

49,2 mln PLN

 

Sfinansowanie nabycia 50% udziałów w Retech Systems (USA) - ok. 17,4 mln PLN

Grupa Seco/Warwick nabyła 19 lipca 2007 r. 50% udziałów w Retech Systems, firmie będącej jednym z trzech największych na świecie producentów sprzętu do próżniowej metalurgii tytanu oraz stopów metali wysokogatunkowych, o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu. Transakcja sfinansowana została w części kredytem bankowym z dnia 9 lipca 2007 r. z BRE Banku S.A. na kwotę 4.150.000 USD, który został opisany w pkt 8.8.1.1 Prospektu. Pozostała część udziałów nabyta została ze środków własnych Spółki. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii B posłużą do spłaty wyżej wymienionego kredytu bankowego oraz zostaną przeznaczone na sfinansowanie płatności na rzecz Lockheed Martin Corporation oraz pana Petera P. Ottmera. Płatność ta przewidziana jest na styczeń 2008 roku i zależeć będzie od wielkości zysku operacyjnego Retech za rok 2007.

 

Produkty Retech Systems charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego i doskonale uzupełniają obecną ofertę produktową Grupę Seco/Warwick. Dzięki realizacji tego przejęcia Grupa Seco/Warwick uzyska dostęp do nowych technologii oraz uzyska status głównego wykonawcy dla wielu dotychczasowych klientów Retech Systems, którym będą oferowane także produkty dotychczasowych spółek z Grupy Seco/Warwick.

 

Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Retech Systems i zamierza spłacić wyżej wymieniony kredyt bankowy przy wykorzystaniu środków z emisji Akcji Serii B bezpośrednio po ich otrzymaniu.

 

Nabycie 50% akcji w grupie Allied (Indie) - ok. 8,7 mln PLN

We wrześniu tego roku Seco/ Warwick zawarł porozumienia z Allied Consulting Engineers Pvt. Ltd. (ACE) – spółką prawa indyjskiego oraz jej założycielami, dotyczącą nabycia za kwotę 3,0 mln USD (do zapłaty w 2007 r.) 50% akcji z prawem głosu w ACE. Grupa Allied zajmuje się produkcją pieców typu dzwonkowego oraz dużych urządzeń do podgrzewania. W 2006 roku Grupa Allied odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 10 mln USD.

 

Spółka obecnie prowadzi badanie sytuacji finansowej i prawnej Allied Consulting Engineers Pvt. Ltd. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od wyników wyżej wymienionego badania oraz od podpisania przez strony stosownych umów precyzujących szczegóły transakcji oraz konsolidacji grupy Allied. Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu strony negocjują zapisy takiej umowy i Seco/Warwick ocenia, że jej podpisanie nastąpi do końca 2007 roku.

 

Nabycie 25% udziałów w STS (Niemcy) - 4,5 mln PLN

Spółka prowadzi na Dzień Zatwierdzenia Prospektu rozmowy z właścicielami STS w sprawie nabycia 25% udziałów. STS prowadzi działalność na rynku niemieckim oraz wybranych rynkach Europy Zachodniej. Podstawą działalności STS jest sprzedaż pieców próżniowych, których produkcja zlecana jest spółkom z Grupy Seco/ Warwick. STS zajmuje się sporządzeniem kompleksowej dokumentacji technicznej na zamówienie klienta oraz częściowo organizacją zakupów elementów, z których wykonywane są piece. Celem nabycia 25% udziałów w STS jest zacieśnienie współpracy z partnerem niemieckim legitymującym się ugruntowanymi kontaktami na rynkach Europy Zachodniej. Realizując strategię integracji pionowej Grupa Seco/Warwick przejmie udział w części marży realizowanej na sprzedaży do odbiorcy końcowego oraz uzyska wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji.

 

Seco/Warwick ocenia, że nabycie wyżej wymienionych udziałów nastąpi do końca 2007 roku.

 

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały - 11,6 mln PLN

Wśród głównych nakładów inwestycyjnych w wartości niematerialne i prawne planowanych należy wyróżnić: nakłady na badania i rozwój, zakup oprogramowania IT oraz systemu IT na potrzeby dalszej integracji Grupy Seco/Warick. Nakłady na rzeczowy majątek trwały obejmują głównie zakup niezbędnych maszyn i urządzeń takich, jak wypalarka gazowo- -plazmowa i wiertarko-frezarka CNC.

 

Branża, w której działa Seco/ Warwick, charakteryzuje się wysoką innowacyjnością, która stanowi jeden z decydujących czynników dla zdobycia przewagi konkurencyjnej w stosunku do pozostałych podmiotów na rynku. Pozyskanie środków z emisji na rozwój badań pozwoli Spółce na rozwinięcie kluczowych kompetencji w zakresie technologii do obróbki cieplnej metali. Grupa Seco/Warwick planuje wykorzystać pozyskane środki zwłaszcza na opracowanie koncepcji urządzeń do nawęglania próżniowego, rozwój projektów linii do HVAC oraz rozwój produktów przeznaczonych na rynki rosyjski, chiński oraz indyjski, na których od dłuższego czasu są badane wymagania potencjalnych odbiorców. Grupa dostrzega olbrzymi potencjał tych rynków oraz planuje czynnie uczestniczyć w ich rozwoju dzięki lokalnej obecności oraz specjalnie opracowanej ofercie.

 

Zwiększenie kapitału obrotowego – kwota do 7,0 mln PLN

Pozostałe wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii B do kwoty maksimum 7,0 mln PLN Spółka przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli Grupie poszerzyć skalę prowadzonej działalności, w tym w szczególności umożliwi realizację dużych projektów. Zwiększenie kapitału obrotowego oraz działanie dźwigni operacyjnej może pozwolić również na uzyskanie wyższych marż. Środki pozyskane na zwiększenie kapitału obrotowego Spółka zamierza wykorzystywać w latach 2007 i 2008.

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

Do 14 listopada 2007 roku

Podanie do publicznej wiadomości przedziału Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży

15 listopada 2007 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Zamkniętej

16-19 listopada 2007 roku
do godz. 15:00

Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

19 listopada 2007 roku

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży

20-22 listopada 2007 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

22 listopada 2007 roku

Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji

W ciągu 5 dni roboczych
od dnia zamknięcia subskrypcji

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW

W ciągu 5 dni roboczych
od dnia zamknięcia subskrypcji

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Zamkniętej

Pierwszy tydzień grudnia 2007

Debiut giełdowy


 

 

WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY

 

Wyniki finansowe Seco/Warwick przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

I-II kw. 2007

I-II kw. 2006

2006 pro forma*

2006

2005

2004

Przychody netto ze sprzedaży

124 057

63 228

224 023

181 656

148 511

130 286

Zysk brutto ze sprzedaży

25 944

17 246

58 615

48 104

38 945

32 975

EBITDA

9 779

7 829

28 073

23 473

20 998

12 788

EBIT

7 862

6 396

24 529

20 428

18 452

10 820

Zysk brutto

8 588

5 777

26 161

22 980

19 012

11 916

Zysk netto

6 609

5 947

22 107

13 797

16 096

9 671

 

*Sprawozdania finansowe pro forma za 2006 rok prezentują dane finansowe Grupy Seco/Warwick konsolidowane metodą pełną, czyli w taki sposób, jakby Grupa stanowiła jeden podmiot gospodarczy. Sprawozdania finansowe pro forma obejmują konsolidacją, oprócz spółek Grupy uwzględnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy, także sprawozdanie spółki Retech.

 

Spólka zamierza systematycznie zwiększać przychody ze sprzedaży oraz zyski. Prognozę wyników Grupy Seco/Warwick przedstawia tabela poniżej:

 

w tys. PLN

Wykonanie

2006

Prognoza

2007

Zmiana (%)

Prognoza

2008

Zmiana (%)

Przychody netto ze sprzedaży

224 023

281 211

+25,5%

316 968

+12,7%

EBITDA

28 073

30 094

+7,2%

44 071

+46,4%

Zysk z działalności operacyjnej

24 529

26 908

+9,7%

40 746

+51,4%

Zysk brutto

26 161

29 746

+13,7%

45 713

+53,7%

Zysk netto

22 107

22 991

+4%

34 842

+51,5%


„Już dziś plasujemy się w światowej czołówce naszej branży, zarówno jeśli chodzi o jakość opracowywanych rozwiązań technicznych jak i wielkość sprzedaży. Przejęcie 50% akcji Retech w lipcu tego roku umocniło nasz globalny potencjał technologiczny, produkcyjny i handlowy. W tym roku zamierzamy także sfinalizować zakup 50% akcji indyjskiej Grupy Allied oraz 25% akcji STS w Niemczech. Biorąc udział w naszej ofercie publicznej, inwestorzy będą mieli możliwość stać się akcjonariuszami firmy realizującej odważne i zyskowne inwestycje na całym świecie, czyli w skali unikalnej na warszawskiej giełdzie.” – powiedział Andrzej Zawistowski, Wiceprezes Zarządu i współwłaściciel Seco/Warwick.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk

M+G

tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

 

Więcej informacji także na www.secowarwick.com.pl

Seco/Warwick S.A., to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Działalność grupy Seco/Warwick obejmuje produkcję czterech głównych grup produktów: pieców próżniowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciepła, linii do obróbki cieplnej aluminium oraz pieców atmosferowych. Spółka plasuje się w ścisłej czołówce światowej w swojej branży. Grupa Seco/Warwick należy do liderów branży pod względem opracowanych rozwiązań technicznych. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy produktów Grupy zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka posiada nowoczesną wydział badawczy wraz z laboratorium metalograficznym, co pozwala na oferowanie unikalnych w skali światowej rozwiązań technologicznych.

 

Grupę Seco/Warwick tworzy osiem firm, wśród których wiodącą jest Seco/Warwick SA, z siedzibą w Świebodzinie. Pozostałe kluczowe firmy z grupy to: Seco/Warwick Corporation (USA, 100% kapitału), Elterma (Polska, 100% kapitału)a), Seco/Warwick Tianjin (Chiny, łącznie 50% kapitału), Retech Systems LLC (50% kapitału) oraz OOO Seco Warwick Group (Rosja, 100% kapitału). Do Grupy należą także Seco/Warwick of Delaware Inc oraz Eltus Sp. z o.o.

 

Akcjonariuszami firmy, pośrednio lub bezpośrednio, są osoby fizyczne, które były założycielami Seco/Warwick w Polsce i USA i są członkami obecnej kadry zarządzającej. W 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 224 mln zł oraz wynik netto na poziomie 22 mln zł (wyniki pro forma w mln zł wg MSSF)

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce SECO/WARWICK S.A. („Emitent”) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny, który opublikowany został w dniu 6 listopada 2007 w wersji elektronicznej i zamieszczony jest na stronie Emitenta (www.secowarwick.com.pl) i Oferującego (www.dibre.pl).

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie