Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski ze spółką PZU S.A. 24 maja o godz. 12:00

Czat  

Czat inwestorski

ze spółką

PZU S.A.

24 maja 2012r. (czwartek),

godz. 12.00

  PZU S.A.

Tytuł czata: „Omówienie wyników finansowych Grupy PZU za pierwszy kwartał 2012 roku.”


 

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

 

12 maja 2010 roku PZU SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Była to jedna z największych ofert w 2010 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i największa w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wielkość oferty to 8,1 mld PLN (2,7 mld USD), wartość obrotu akcjami PZU w pierwszym dniu notowania około 5,1 mld PLN. PZU SA jest pierwszą spółką która weszła w skład WIG20 w dniu pierwszego notowania.

Akcje PZU wchodzą w skład następujących indeksów WIG, WIG20, WIG PL, a od 1 lutego 2012 roku również w skład RESPECT Index.

 

PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

 

Grupa PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach:

 

  • ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – oferowanych przez PZU;
  • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie oraz
  • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU), zarządzające OFE PZU Złota Jesień.

 

PZU jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (32,6% udział w rynku na koniec 2011 r.). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

 

PZU Życie jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (30,8% udział w rynku na koniec 2011 r.). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU Życie są grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie.

 

PTE PZU zarządza OFE PZU Złota Jesień, który według danych KNF, był na koniec 2011 roku trzecim pod względem liczby członków (2,2 mln członków) oraz pod względem aktywów netto (30,5 mld PLN) otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.

 

Przemysław DąbrowskiPrzemysław Dąbrowski, CFO


Pan Przemysław Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości m. in. Certified Diploma In Finance, organizowane przez ACCA.

 

Pan Przemysław Dąbrowski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej.

 

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU SA. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU SA i PZU Życie SA.

 

Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA. Od 21 grudnia 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Odpowiada za Pion Finansowy.

 


 

inwestor:Witam, jakie są pierwsze komentarze po zaprezentowaniu nowego logotypu spółki ? A w aspekcie biznesowym, jaki był koszt wprowadzenia nowego logo ?

Przemysław Dąbrowski:Jak przy każdej zmianie pierwsze zdania były podzielone, jednak wprowadzenie nowego logo podkreśla zmiany, jakie zaszły w PZU. Odświeżenie marki ma pokazać klientom, że PZU zmienia stereotypy funkcjonujące wśród klientów dotyczące biurokracji i ducha molocha. Stajemy się organizacją dynamiczną, szybko reagującą na potrzeby klientów. Jednocześnie bazujemy na doświadczeniu i wieloletniej tradycji stąd w nowym, nowoczesnym, minimalistycznym logo, nawiązanie do logo PZU z okresu powojennego. Szacowane koszty wprowadzenia nowego logo wyniosą do 25 mln zł, i w większości dotyczą one kampanii w mediach oraz oznakowania placówek.

 

Founder: Jakie korzyści ma dać spółce nowe logo? Jakie są szacowane łączne koszty zmiany logo PZU?

Przemysław Dąbrowski:Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem już wcześniej. Zmiana logo to podkreślenie zmian, wprowadzenie odświeżonego nowoczesnego wyglądu, który pozwoli uwolnić się od starego biurokratycznego wizerunku, koszty do 25 mln zł.

 

investor:Czy z perspektywy czasu Spółka nie żałuje, że nie wykorzystała kryzysu do kupna jednego z polskich banków ?

Przemysław Dąbrowski:Nie, doświadczenie pokazuje, że model ubezpieczyciela posiadającego bank nie przynosi korzyści. PZU nie rozważało zakupu banku jako inwestor strategiczny.

 

finansista:Niemiecki Talanx po dokonanych akwizycjach jest już drugim największym ubezpieczycielem w Polsce. Czy agresywna działalność nowego podmiotu odbija się już na wielkości pozyskiwanej składki ?

Przemysław Dąbrowski:Nie ma wpływu na przychody. Jest za wcześnie. Mamy nadzieję, ze Talanx konkurując na rynku ubezpieczeń nie będzie dążył do obniżania cen poniżej rentowności polis.

 

fundamentalista:Czy PZU sprzeda swój pakiet akcji Azotów Tarnów w wezwaniu ?

Przemysław Dąbrowski:PZU prowadząc działalność inwestycyjną kieruje się maksymalizacją zysku przy umiarkowanym ryzyku. Azoty Tarnów są taką samą inwestycją dla PZU jak inne spółki notowane na GPW.

 

Partner:Który segment ubezpieczeniowy jest obecnie najbardziej rentowny ?

Przemysław Dąbrowski:Ubezpieczenia grupowe na życie i indywidualnie kontynuowane są najbardziej rentownym segmentem dla Grupy PZU (marża operacyjna to ok. 20%).

 

technik:W jaki sposób na wyniki Spółki może wpłynąć przedłużający się kryzys w strefie euro?

Przemysław Dąbrowski:Kryzys strefy Euro będzie miał wpływ na wynik Grupy PZU na działalności lokacyjnej poprzez GPW i wyceny obligacji. W dłuższym terminie kryzys może wpłynąć na rynek ubezpieczeniowy poprzez sytuację gospodarczą, w tym m.in. spadek sprzedaży AC.

 

Józef:Ile spółek zależnych wchodzi w skład Grupy PZU SA ? Która spółka jest kluczowa z punktu widzenia operacyjnego ? Czy planowane jest uproszczenie schematu organizacyjnego, a co za tym idzie znalezienie dodatkowych oszczędności ?

Przemysław Dąbrowski:W skład Grupy PZU wchodzi PZU, jako podmiot dominujący oraz 8 spółek objętych konsolidacją, które posiadają akcje lub udziały w 17 spółkach niepodlegających konsolidacji. Strategicznymi podmiotami w Grupie są spółki ubezpieczeniowe (PZU SA, PZU Życie SA, spółki na Litwie i Ukrainie), oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie funduszy emerytalnych (PTE PZU SA) i inwestycyjnych (TFI PZU SA). Ponadto w skład Grupy PZU wchodzą spółki wspierające działalność biznesową w zakresie operacyjnym (m.in. PZU CO SA i PZU Pomoc SA).

 

indywidualny:Segment ubezpieczeń rolnych jest dla Spółki nierentowny. Jakiego rzędu wielkości są to straty ? Czy spółka ma pomysł na poprawę efektywności tego segmentu?

Przemysław Dąbrowski:Straty na ubezpieczeniach upraw rolnych wynoszą około kilkudziesięciu milionów w skali roku. Poprawa rentowności wymaga zmiany regulacji dotyczących dotacji do tych ubezpieczeń.

 

akcjonariusz:W związku z likwidacją możliwości obejścia podatku Belki poprzez lokaty jednodniowe jedynym sposobem na jego niepłacenie jest wykorzystywanie polisolokat. Czy PZU zamierza wykorzystać te zmiany ?

Przemysław Dąbrowski:Polisolokaty nie są produktem, który jest istotnie zyskowny dla ubezpieczycieli. PZU jest uczestnikiem tego rynku ale nie zamierza istotnie zmieniać swojego podejścia do tego produktu.

 

Józef:Czy planują Państwo zmianę poziomu zatrudnienia w spółce ?

Przemysław Dąbrowski:W ramach programu restrukturyzacji ogłoszonego w 2010 roku, zakładano też zmiany zatrudnienia w roku 2012, co jest spójne z posiadaniem rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia w bilansie spółki na koniec roku 2011.

 

marcin.goclowski@thomsonreuters.com:czy wiadomo coś nt. ew. zakupów przez PZU aktywów ing poza polską?

Przemysław Dąbrowski:PZU jest zainteresowane zakupem aktywów ING w Europie Środkowo-Wschodniej. Niezbędna jest jednak decyzja ING dotycząca sprzedaży tych aktywów. W ciągu ostatniego kwartału sytuacja nie uległa zmianie.

 

tracker:Jak oceniacie Państwo ryzyko konkurencji na rynku? Sporo firm oferuje lepsze ceny, czy nie boicie się zmniejszenia udziału w rynku? Jak dywersyfikujecie swoją działalność?

Przemysław Dąbrowski:PZU zakłada w swej strategii utrzymanie udziałów rynkowych. Uważamy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki lepszej sieci dystrybucji, brandowi, skali działalności. Niższe ceny konkurentów często powodują u nich straty finansowe, co w kilkuletniej perspektywie prowadzi do problemów i podnoszenia cen, co stało się w 2010 roku. Traktujemy naszą konkurencję serio, ale się nie obawiamy.

 

soul:Czy planowana dywidenda za 2011 rok to temat nadal aktualny ?

Przemysław Dąbrowski:Zarząd PZU proponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 30 maja 2012 roku, przeznaczenie kwoty 1.752.951.690,00 zł na wypłatę dywidendy za rok 2011 (20,30 zł na 1 akcję), proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 30 sierpnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 20 września 2012 roku.

 

Barker:Głośno się mówi o ewentualnych przejęciach w branży, Prezes Klesyk potwierdza, że na ten cel jest ok. 7 mld. zł. Jakich transakcji należy się spodziewać w najbliższym czasie ?

 

Przemysław Dąbrowski:PZU dysponuje nadwyżkowym kapitałem. Zgodnie z przyjętą strategią PZU, Spółka jest zainteresowana przejęciami ubezpieczyciela w regionie CEE. Przyglądamy się potencjalnym celom akwizycyjnym, jednak z uwagi na wstępny etap prac w bieżącym roku raczej nie przewidujemy finalizacji M&A.


havok: Jak ocenia Pan wpływ sytuacji makroekonomicznej na biznes spółki czy są jakieś zagrożenia w realizacji założeń strategicznych na ten rok ?

Przemysław Dąbrowski:Potencjalnym zagrożeniem makroekonomicznym jest sytuacja strefy Euro i kryzys w Grecji, poprzez wpływ na sytuację na GPW w Warszawie i wycenę polskich obligacji. Od strony prowadzonego biznesu ubezpieczeniowego nie widzimy istotnych zagrożeń dla jego realizacji w tym roku.

 

curious:Jaki byłby cel powołania spółki PZU International ? Czy w planach jest dual-listing spółki na innych giełdach międzynarodowych ?

Przemysław Dąbrowski:Celem powołania spółki PZU International przede wszystkim byłaby minimalizacja ryzyka transakcji M&A poprzez współpracę z doświadczonym partnerem, jakim są Private Equity. Nie ma w planach dual-listingu.

 

Keno:Czy PZU jako jedna z tych spółek, która posiada ogromne środki i zarządza nimi nie myśli o wykorzystaniu tego faktu i inwestycji w nieruchomości jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczycieli np: francuskich ?

Przemysław Dąbrowski:Tak, zgodnie ze strategią PZU rozwijamy portfel nieruchomości. PZU posiada dwa fundusze nieruchomości. PZU inwestuje w bezpieczne inwestycje komercyjne: budynki biurowe z istniejącymi umowami najmu. Nie jesteśmy zainteresowani przedsięwzięciami developerskimi.

 

Dystrykt:Jak ocenia Pan aktualną wycenę spółki w kontekście sytuacji na rynkach globalnych ?

Przemysław Dąbrowski:Kurs akcji PZU jest obecnie poniżej rekomendacji analityków. Możliwy wpływ ma na to sytuacja na globalnych rynkach finansowych.

 

chemik:Po restrukturyzacji zatrudnienia w 2011 roku czy jest jeszcze potencjał do obniżania kosztów administracyjnych ?

Przemysław Dąbrowski:Przewidywany na koniec bieżącego roku poziom kosztów administracyjnych powinien być zbliżony do końca 2011 roku. W dłuższym terminie przewidujemy obniżenie kosztów administracyjnych, lecz wymaga to inwestycji w technologie (m.in. trwające prace nad modernizacją systemu produktowego w PZU SA).

 

Keno:Czy udział w akcjonariacie władz państwowych nie przeszkadza w prowadzeniu biznesu ?

Przemysław Dąbrowski:Nie, nie przeszkadza.

 

Partner:Jakie konkretne działania planowane są w tym roku w celu zbliżenia się do osiągnięcia celów strategicznych?

Przemysław Dąbrowski:PZU pracuje nad rozwojem nowych produktów i modyfikacją dotychczasowych, celem zwiększeniem sprzedaży. Prowadzone są działania zmierzające do długoterminowego obniżenia kosztów Grupy PZU (m.in. prace nad wdrożeniem nowego systemu IT w PZU SA) oraz trwają poszukiwania celu akwizycyjnego. Ponadto PZU pracuje nad rozwojem nowych kanałów dystrybucji i poprawą efektywności już posiadanych.

 

Risor: Czy PZU planuje podwyżki w ubezpieczeniach samochodowych ? Bardzo wiele firm ubezpieczeniowych osiągnęło straty w tym typie ubezpieczeń. Jakie są prognozy na 2012 r. ?

Przemysław Dąbrowski:PZU nie planuje podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych w tej chwili.

 

winer:W tej chwili na wyniku spółki ciążą wypłaty z tytułu szkód rolnych. Czy spółka planuje wycofać się częściowo z tych ubezpieczeń, a może szykują się jakieś zmiany? Jakie?

Przemysław Dąbrowski:Nie zamierzamy na razie rezygnować z ubezpieczeń rolnych. Będziemy starali się poprawić ich rentowność - m.in. poprzez wpływ na zmianę regulacji prawnych (trwają rozmowy PIU z Ministerstwem Rolnictwa).

 

investor:Jakich akwizycji możemy się spodziewać w 2012 roku ?

Przemysław Dąbrowski:PZU zainteresowane jest przejęciami ubezpieczycieli w CEE. Obecnie brak jest konkretnego celu akwizycyjnego. Ze względu na czas realizacji transakcji, żadna akwizycja nie zostanie zakończona w bieżącym roku.

 

tracker:Czy podtrzymuje Pan deklaracje zarządu o ewentualnym udziale Grupy PZU SA w IPO PHN-u? Jakie warunki muszą zaistnieć do podjęcia takiej decyzji ? O jakich kwotach jest mowa ?

Przemysław Dąbrowski:PZU prowadząc działalność inwestycyjną kieruje się maksymalizacją zysku przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Jeśli IPO PHN-u będzie gwarantowało akceptowalną stopę zwrotu, PZU może wziąć udział w tej transakcji.

 

fundamentalista:Jakie koszty rocznie ponosi spółka poprzez reasekurację u innych firm ubezpieczeniowych ?

Przemysław Dąbrowski:Około 280 milionów złotych, tj. ok 1,5 - 2% przypisu składki.

 

Stocker:Jakie największe wyzwania stoją przed spółką w 2012 roku?

Przemysław Dąbrowski:Największe zewnętrzne wyzwania to sytuacja makroekonomiczna. Do największych wyzwań wewnętrznych niewątpliwie należy zmiana systemu premiowania pracowników Grupy PZU oraz rozpoczęcie wdrożenia nowego systemu produktowego.

 

analityk:W jaki sposób jako inwestor indywidualny mogę prognozować wynik finansowy PZU? Jakie są najważniejsze czynniki wpływają pozytywnie, a jakie negatywnie na wynik nett grupy?

Przemysław Dąbrowski:W uproszczeniu: Składki w segmencie majątkowym rosną w tempie zbliżonym do rynku. Ubezpieczenia grupowe na życie i indywidualnie kontynuowane rosną zgodnie z trendem historycznym (ok. 3% rocznie; jest to bardzo stabilny biznes, mało wrażliwy na sytuację ekonomiczną). Długoterminowo wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych powinien wynosić ok. 96%-97%. Rentowność grupowych ubezpieczeń na życie kształtuje się na poziomie ok. 20%. Do tego przychody z inwestycji wolnych środków, tj. około 10 mld zł aktywów, pomnożone przez historyczną stopę zwrotu (ok. 5,5%-6%; zdecydowaną większość tych aktywów stanowią obligacje).

 

Przemysław Dąbrowski: Bardzo dziękuję za interesujące pytania. Do widzenia.

 

Moderator:Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie pytania. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym czacie po wynikach półrocznych.