Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy na akcje Spółki Wielton S.A.

Trwa ładowanie obrazka....

 

Wielton to największy polski producent naczep i przyczep oraz jeden z 10 wiodących producentów w Europie. Odbiorcami produktów spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep, w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii oraz z Unii Europejskiej, m.in. Włoch.


Spółka jest pionierem w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej w kraju. Dzięki rozwiniętemu zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, Wielton konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i zakresu oferty asortymentowej. Spółka posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych dostosowywanych każdorazowo do indywidualnych wymagań klienta. Rozbudowana sieć dystrybucji produktów oraz wysoka dostępność punktów serwisowych stanowi o przewadze konkurencyjnej Wieltonu.

 

W 2006 r. Wielton osiągnął znaczący 53% wzrost liczby sprzedanych produktów: łącznie sprzedano 3544 pojazdy transportowe. Przychody spółki wzrosły o prawie 50% do poziomu 278 mln PLN, z czego ponad 34% obrotów pochodziło z eksportu. Spółka zamknęła 2006 r. zyskiem netto na poziomie 8,4 mln PLN.

Celem strategicznym spółki jest utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy naczep i przyczep w kraju oraz zdobycie znaczącej pozycji na wybranych rynkach eksportowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie realizowany program inwestycyjny obejmujący, między innymi, rozbudowę zakładów produkcyjnych, automatyzację i robotyzację parku maszynowego ma pozwolić na skokowe zwiększenie skali przychodów. Plany strategiczne spółki uwzględniają akwizycje podmiotów umożliwiających osiągnięcie w dalszej perspektywie efektów synergii oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Rozważane są przejęcia firm z szeroko pojętego sektora motoryzacyjnego w kraju i za granicą.


 

Przewagi konkurencyjne

 

1. Silna marka w Polsce i na rynkach Europy Wschodniej
2. Bogata oferta asortymentowa i możliwość wpływania klientów na konfigurację produkt
3. Lider produkcji rynku naczep i przyczep w Polsce
4. Doświadczenie i znajomość rynku
5. Wysokie standardy jakości
6. Automatyzacja procesu produkcji
7. Rozwinięte zaplecze konstrukcyjne i innowacyjne rozwiązania technologiczne
8. Sprawnie funkcjonująca sieć dystrybucji
9. Wysoka dostępność punktów serwisowych produktów Emitenta

 

Oferta publiczna akcji spółki WIELTON S.A.

 

 • Przedmiotem oferty publicznej akcji WIELTON S.A. jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania co najmniej 9.000.000 akcji serii D.

 

 • Oferowane akcje zostały podzielone na:
  Transzę Inwestorów Instytucjonalnych,
  Transzę Detaliczną,
  Transzę Kierowaną.

 

 • Intencją Emitenta jest zaoferowanie w Transzy Kierowanej ok. 10% łącznej liczby akcji w ofercie publicznej.

 

 • Szczegółowa liczba akcji serii D oferowana w każdej z wymienionych transz zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji.

 

 • Oferujący - IPOPEMA Securities S.A.

 

 • Cena emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich transz oferty publicznej i zostanie ustalona oraz podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii D, tj. 16 listopada.

 

 • Spółka szacuje, że całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł.

 

 • Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne oraz transakcje przejęć innych podmiotów w branży motoryzacyjnej lub budowę nowego zakładu produkcji lub montażu naczep i przyczep.

 

 • Zapisy w Transzy Detalicznej od 19 do 21 listopada w Punktach Obsługi Klienta Millennium DM S.A.


Harmonogram oferty publicznej

 

Ustalenie Ceny Emisyjnej 16 listopada 2007 r.
Zapisy na akcje w Transzy Kierowanej 19-20 listopada 2007 r.
Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 19-21 listopada 2007 r.
Zakończenie Oferty publicznej i przydział akcji Nie później niż 23 listopada 2007 r.

 

Więcej informacji o ofercie publicznej akcji Spółki Wielton:

www.wielton.com.pl

 

 

ZASTRZEŻENIE

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Wielton S.A. („Emitent”) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej udostępniony jest na stronie internetowej Emitenta (http://www.wielton.com.pl) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.gpw.pl). Prospekt w formie drukowanej udostępniony jest bezpłatnie w siedzibie Emitenta (Wieluń, ul. Baranowskiego 10a), w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (Warszawa, ul. Waliców 11), POK Millennium DM S.A., w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1) oraz Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawa, ul. Książęca 4).