Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski ze spółką TAURON Polska Energia S.A., środa 9 listopada, godz. 14:30

 

Czat inwestorski ze spółką 

TAURON Polska Energia S.A.

środa, 9 listopada, godz. 14:30

 

 

 

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej TAURON za III kw. 2011


Dariusz Lubera, Prezes Zarządu - z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 roku w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 roku związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni, aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 roku prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Funkcję prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od marca 2008 roku.


Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych -
z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w Tauron Polska Energia SA. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Funkcję wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia SA pełni od 21 sierpnia 2009 r. kierując pracą departamentów: controllingu, zarządzania finansami, rachunkowości i podatków.


 

Grupa TAURON  - jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem ponad 8 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 17% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze prawie 53 tys. km2, za pośrednictwem 187 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 30,4 TWh energii elektrycznej (w 2009 r.) do blisko 4 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2009 r. wynosiła około 5 448 MW, a roczna łączna produkcja energii elektrycznej -  18,2 TWh.

 

Działalność podstawowa Grupy TAURON to:

1. wydobycie węgla

2. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

3. dystrybucja energii elektrycznej

4. obrót  energią elektryczną

5. dystrybucja i sprzedaż ciepła

 

Poniżej prezentujemy zapis czatu, który odbył się 9 listopada 2011r.
w godzinach 14:30-15:30


 

Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów ze spółką TAURON Polska Energia S.A. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

inwestor: Jak oceniają Państwo wyniki finansowe na tle branży ?

TAURON Polska Energia S.A.: Wyniki Grupy są zgodne z oczekiwaniami rynku i naszymi; Grupa osiągnęła wynik nieco powyżej konsensusu.

 

energetyk: ile kosztowała farma wiatrowa o mocy 30 MV?

TAURON Polska Energia S.A.: Tauron jest drugim w kraju wytwórcą energii, największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej.

 

grzesiek: Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z dostawami węgla ?? Czy spółka planuje powrócić do rozmów z KW w sprawie zakupu Bolesława ?? Ostatnio rożne głosy chodziły w sprawie ewentualnych braków w grupie tego surowca?? Kupowanie na rynku spotowym to z kolei wyższe ceny, jak Zarząd przewiduje rozwiązanie tej sytuacji??

TAURON Polska Energia S.A.: Spółka ma zakontraktowane ok. 90% węgla w umowach wieloletnich. Pozostałą część kupuje na rynku spotowym. Obecnie nie ma zagrożenia dla produkcji energii i utrzymania zapasów strategicznych poniżej wymaganych prawem zapasów. Powrót do rozmów w sprawie Bolesława uzależniony jest od stanowiska Kompanii Węglowej. Obecnie trwają prace nad aktualizacją wieloletniej strategii w obszarze Wydobycie uwzględniającą niedoszłą do skutku akwizycję Bolesława Śmiałego.

 

Pelagia: Czy zamierzają Państwo inwestować w odnawialne źródła energii?

TAURON Polska Energia S.A.: Tak, zamierzamy. Inwestycje w OZE są wpisane w strategię Grupy. Do 2020 roku chcemy mieć około 16% produkcji opartej na OZE.

 

akcjonariusz: Jak wygląda sytuacja w Janinie czy 4,9 mln wydobycie jest realne?

TAURON Polska Energia S.A.: Według stanu wiedzy na dziś, ten poziom wydobycia w PKW jest realny. Natomiast trudne warunki górniczo-geologiczne w ostatnich 2 miesiącach roku mogą być powodem nie uzyskania tej wielkości.

 

marek: Jak wygląda aktualna struktura akcjonariatu wg udziału poszczególnych grup inwestorów - czy spółka takie aktualne dane posiada??

TAURON Polska Energia S.A.: Aktualna struktura akcjonariatu znajduje się na stronie internetowej: http://www.tauron-pe.pl/relacje-inwestorskie/Pages/akcjonariat.aspx

 

Dariusz_02: Czy w najbliższym czasie można spodziewać się zakupu kolejnych OZE, jak np. farmy wiatrowej Lipniki?

TAURON Polska Energia S.A.: TAURON Ekoenergia, która w Grupie zajmuje się segmentem OZE na bieżąco monitoruje rynek w zakresie możliwości inwestycyjnych. W sytuacji pojawienia się atrakcyjnej oferty inwestycyjnej nastąpi szczegółowa analiza możliwości jej zakupu.

 

akcjonariusz: tylko niespełna 3 proc. zysku netto przypada na akcjonariuszy mniejszościowych, podczas gdy przed rokiem było to 15 proc.

TAURON Polska Energia S.A.: Jest to efekt restrukturyzacji struktury kapitałowej spółek zależnych od TAURON i bezpośrednio wynika z wniesienia przez Skarb Państwa w roku 2010 posiadanych tzw. resztówek w tych spółkach w zamian za akcje TAURON.

 

PrezesKa: Czy mają Państwo w planach modernizować swoją sieć energetyczną?

TAURON Polska Energia S.A.: Każdego roku w planie inwestycyjnym TAURON Dystrybucja są umieszczone inwestycje dotyczące modernizacji posiadanych sieci energetycznych. Z roku na rok wielkość inwestycji rośnie.

 

akcjonariusz: może bliżej coś o tych 16% wydaje sie to mało wiarygodne!

TAURON Polska Energia S.A.: 16% oznacza udział w mocy zainstalowanej Grupy na koniec 2020 roku, co przekłada się na około 800 MW w OZE i źródłach niskoemisyjnych.

 

akcjonariusz: jak przebiega proces przejęcia aktywów od Vattenfalla?

TAURON Polska Energia S.A.: Aktualnie trwa postępowanie przed UOKiK.

 

Karol: Jakie są główne czynniki ryzyka, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki spółki ?

TAURON Polska Energia S.A.: Główne czynniki ryzyka związane są ze zmiennością cen energii elektrycznej, paliw i produktów powiązanych. Istotnym czynnikiem ryzyka Grupy są również warunki górniczo-geologiczne w segmencie Wydobycia.

 

Pelagia: Chciałabym się dowiedzieć o plany dot. rozwoju geograficznego, dokładniej o wyjście z działalnością poza teren kraju.

TAURON Polska Energia S.A.: TAURON w roku 2009 utworzył w Republice Czeskiej spółkę TAURON Czech Energy, która zajmuje się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej. Dodatkowo TAURON jest członkiem wiodących giełd europejskich zajmujących się obrotem energią elektryczną i produktami pochodnymi.

 

Luke: Jaka jest wielkości inwestycji kapitałowych planowanych na 2012 rok? Jak to wpłynie na stan środków pieniężnych firmy i możliwości wypłaty dywidendy za zysk 2010 roku?

TAURON Polska Energia S.A.: Wielkość inwestycji planowanych na rok 2012 nie powinna wpłynąć na zapowiadany w prospekcie emisyjnym poziom dywidendy.

 

grzesiek: Czy spółka przewiduje jakieś akwizycje w 2012?? Jakie synergie ma przynieść przejęcie Vattenfala w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii czyli jednego z kluczowych sektorów Taurona ???

TAURON Polska Energia S.A.: Grupa w swojej strategii nie założyła bezpośredniej działalności akwizycyjnej, natomiast skupia się na tzw. okazjach akwizycyjnych. Taką okazją była akwizycja GZE. Synergie związane z akwizycją GZE obejmują m.in. optymalizację zarządzania siecią i działalności inwestycyjnej, bardziej elastyczne zarządzanie marżą w segmencie sprzedaży, wzrost portfela klientów i dywersyfikację w zakresie źródeł wytwarzania (np. farma wiatrowa Wolin).

philips: W ramach programu poprawy efektywności 2010-2012, gdzie zakładają Państwo oszczędność 1 mld zł, w trakcie 3 kwartału zrobili Państwo postęp o 78 mln. Zakładając, że z każdym kolejnym kwartałem utrzymać to tempo będzie coraz trudniej – czy są Państwo przekonani, że uda się zrealizować ten program do końca 2012?

TAURON Polska Energia S.A.: Tak, jesteśmy przekonani, że uzyskamy poziom oszczędności w wysokości 1 mld zł.

 

akcjonariusz: ile kosztowała farma wiatrowa o mocy 30 MV?

TAURON Polska Energia S.A.: Informacja ta znajduje się w informacji dodatkowej publikowanej na naszej stronie. Cena sprzedaży ustalona została na łączną kwotę 91 560 tys. zł.

 

Michał M: W oparciu o doniesienia prasowe chcą Państwo przeznaczyć 3 mld na inwestycje, jakie, z czego będą finansowane ?

TAURON Polska Energia S.A.: Finansowanie capexu w roku 2011 odbędzie się w znacznej części ze środków własnych Grupy. Ewentualnie jest możliwość uruchomienia transzy kredytu z EBI w wysokości 510 mln zł na podstawie umowy podpisanej w październiku br.

 

akcjonariusz: słabsza była konsumpcja ze strony gospodarstw domowych, czy planujecie działania zwiększające udział tego sektora?.

TAURON Polska Energia S.A.: Nasza oferta produktowa zawiera atrakcyjne propozycje, które powinny ożywić konsumpcję energii. Nie zapominamy jednak o działaniach promujących efektywne korzystanie z energii, ponieważ budzi to zaufanie klientów. Ponadto Grupa TAURON prowadzi działania podnoszące świadomość wśród potencjalnych klientów o możliwości zmiany sprzedawcy, skorzystania z naszej oferty.

 

Machon: Jak oceniają Państwo program Akcjonariatu Obywatelskiego ? Czy nie jest tak, że przy takiej skali spółki, inwestorzy indywidualni nie odgrywają praktycznie żadnej roli w wycenie spółki ?

TAURON Polska Energia S.A.: W ramach IPO pozyskaliśmy ponad 230 tys. akcjonariuszy indywidualnych. Cenimy sobie relacje z tą grupą, dlatego włączamy się w projekty budujące relacje i wiedzę o świadomym inwestowaniu. Takim projektem jest Akcjonariat Obywatelski, jak również dzisiejszy czat ;-)

 

Moderator: Serdecznie dziękujemy za udział w czacie. Ze względu na ograniczony czas nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie otrzymane pytania. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Relacji Inwestorskich. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.