Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy na akcje Industrial Milk Company S.A. (IMC) od 11 do 20 kwietnia 2011 r.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, UKRAINY ORAZ JAPONII.


Do środy 20 kwietnia trwają zapisy w ramach Pierwszej Oferty Publicznej IMC, spółki z sektora rolniczego w środkowo-północnej Ukrainie. Działalność Spółki skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.

Oferta publiczna akcji IMC

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 21 zł za jedną akcję. Zapisy są przyjmowane w punktach obsługi klienta ING Securities S.A., który pełni rolę Oferującego oraz następujących domów maklerskich:

  DM PKO BP
  DM AmerBrokers S.A.
  DM BOŚ S.A.
  DM IDM S.A.
  BM Banku BPH S.A.
  Millenium DM S.A.
  NOBLE Securities S.A.
  DM BZ WBK S.A.
  DI BRE Banku S.A.Cena emisyjna zostanie ustalona w dniu 21 kwietnia. Przewiduje się, że przydział akcji nastąpi około 21 kwietnia, a debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4 maja lub w zbliżonym terminie.

Oferta publiczna akcji obejmuje do 12.400.000 akcji, w tym do 10.782.609 akcji nowej emisji. Po zakończeniu oferty i przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje, w rękach nowych inwestorów znajdzie się do 34,9% kapitału Spółki.

Strategia Spółki i cele emisyjne

Celem IMC jest zwiększenie skali działalności poprzez rozbudowę banku ziemi rolnej i zdolności magazynowych oraz rozwój nowoczesnego parku maszyn.

Wpływy brutto z emisji akcji szacowane są na maksymalnie 226 mln zł i zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów rozwoju, obejmujących:

  Zwiększenie powierzchni gruntów rolnych o 88.000 ha;
  Nabycie maszyn i urządzeń rolniczych w celu zaspokojenia potrzeb rosnącego banku ziemi;
  Rozbudowa o 130.000 ton magazynu zbóż i roślin oleistych;
  Budowa magazynu ziemniaków o pojemności 80.000 ton;
  Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy po powiększeniu zdolności produkcyjnych.

Więcej informacji na www.imcmilk.com.ua oraz www.ingsecurities.pl.

IMC w liczbach:

   Powierzchnia rolna – 38.000 ha w regionach o wysokiej klasy czarnoziemach;
   Produkcja zbóż i roślin oleistych – łącznie 117.000 ton w 2010 r., ziemniaków – 6.000
   ton oraz paszy zielonej – 98.000 ton;
   Bydło mleczne – 5.600, a w tym 3.150 krów; 16.000 ton mleka wyprodukowane
   w 2010 r.;
   Dwa silosy o łącznej pojemności 155.000 ton oraz dodatkowe magazyny o pojemności 
   17.000 ton;
   Nowoczesny magazyn do przechowywania ziemniaków o pojemności 10.000 ton;
   W 2010 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 34,8 mln USD, EBITDA równą 19,5
   mln USD oraz zysk netto równy 14,8 mln USD.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji Industrial Milk Company (“Spółka”), jak również nie powinien stanowić podstawy podjęcia decyzji odnośnie inwestycji w akcje Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier) oraz notyfikowany polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, został opublikowany na stronie internetowej Spółki (http://www.imcmilk.com.ua) oraz na stronie internetowej oferującego w Polsce - ING Securities Polska S.A. (http://www.ingsecurities.pl) i jest dostępny w języku angielskim wraz z częścią podsumowania przetłumaczoną na język polski.