Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa oferta publiczna akcji Libet S.A. Zapisy na akcje od 12 do 14 kwietnia br.

 

 

ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH OD 12 DO 14 KWIETNIA

 

Trwa oferta publiczna Libet S.A., wiodącego na polskim rynku producenta kostki brukowej oraz lidera w segmencie kostki brukowej premium. Przedział cenowy dla oferowanych w ofercie publicznej akcji został ustalony na od 4,65 zł do 5,50 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty publicznej Libet S.A. może wynieść maksymalnie 136,1 mln zł (z opcją dodatkowego przydziału).

 

Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych odbędzie się w dniach 12-15 kwietnia, a zapisy na akcje Spółki dla Inwestorów Indywidualnych - w dniach 12-14 kwietnia. Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA planowany jest na przełomie kwietnia i maja tego roku.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ LIBET S.A.

 

­Oferta publiczna obejmie od 17.500.000 do 24.750.00 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (czyli 35-49,5% istniejących akcji) które zostaną zaoferowane przez Akcjonarusza Sprzedającego, w tym:

 

 • nie mniej niż 17.500.000 i nie więcej niż 22.500.000 akcji w ramach oferty podstawowej, oraz
 • do 2.250.000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału w celu stabilizacji kursu.

 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie określona przez Akcjonariusza Sprzedającego, na podstawie rekomendacji Oferującego przed rozpoczęciem zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.

 

­Akcje Libet S.A. zostaną zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów instytucjonalnych. Spółka zakłada, że ok. 20% Akcji Oferowanych będzie przydzielonych w ramach transzy inwestorów indywidualnych.

 

­Zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych odbędą się w dniach od
12 do 14 kwietnia 2011 roku i będą przyjmowane w placówkach Alior Banku, Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

 

­Spółka planuje rozpoczęcie notowań akcji serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przełomie kwietnia i maja tego roku.

 

­Akcjonariusz Sprzedający podpisał umowę o powstrzymaniu się od rozporządzania Akcjami (lock-up) w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Libet S.A. na GPW, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Oferującego.

 

­Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie od 35% do 49,5%.

 

12-14 kwietnia 2011

 

 

 

 

 


Okres składania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych

12-15 kwietnia 2011

Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

15 kwietnia 2011

Ustalenie Ceny Sprzedaży, podziału na transze oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji

18-19 kwietnia 2011

Okres składania zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych

20 kwietnia 2011

Przydział akcji / zamknięcie oferty

Przełom kwietnia i maja 2011

Debiut giełdowy

STRATEGIA ROZWOJU LIBET S.A.

Libet S.A. zamierza umacniać swoją pozycję rynkową oraz optymalizować model biznesowy, poprzez:

 

 • Rozwój segmentu premium
  • ­Spółka zamierza systematyczne zwiększać udział w sprzedaży wysokomarżowych produktów premium
  • Spółka planuje także wprowadzenie nowych produktów (np. płyty dużych formatów, produkty imitujące kamień naturalny i łupki) dzięki realizacji inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne i budowie zakładu w Polsce centralne
  • Libet jest w trakcie tworzenia ekskluzywnej oferty produktów z segmentu premium specjalnie na potrzeby klientów instytucjonalnych

  

 • Ekspansję na nowe rynki geograficzne
  • ­Ekspansja na Polskę północno-zachodnią celem wejścia na nowe perspektywiczne rynki i pokrycia obszaru całego kraju
  • Zgodnie z założeniami Spółki, akwizycje będą podstawowym sposobem rozwoju umożliwiającym szybsze osiąganie planowanych efektów i ograniczanie konkurencj
  • Przeprowadzone transakcje na przełomie 2010/2011 (zakup aktywów w Gościcinie w okolicach Trójmiasta oraz dzierżawa aktywów w Krzyżu Wielkopolskim w okolicach Poznania) pozwalają na zajęcie strategicznej pozycji w regionie Poznania i Trójmiasta i umożliwią osiągnięcie wymiernych korzyści już w 2011 r.

  

 • Rozwój sieci dystrybucji
  • Spółka planuje dalszy rozwój sieci APS, w szczególności w Polsce północno-zachodniej, w celu wzmocnienia siły sprzedażowej na nowych rynkach geograficznyc
  • Libet zamierza także rozwijać sieć sprzedaży poprzez rozszerzenie współpracy z nowymi hurtowniami, które mają zapewnić lepszą penetrację rynku

  

 • Wzrost efektywności i generowanie wysokich zysków
  • Po zmianie właściciela wdrożone zostały przez Zarząd działania optymalizujące poziom kosztów
  • Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych ma pozwolić na poprawę zarządzania majątkiem obrotowym
  • Spółka będzie kontynuować działania mające na celu utrzymanie wysokiej rentowności

 

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE LIBET S.A.

 

Wybrane historyczne dane finansowe oraz prognozy finansowe (tys. zł)

  


Prognoza 2011

2010 skorygowane dane pro forma*

2010 pro forma

Zmiana prognoza 2011/ 2010 dane skorygowane pro forma 2009 
Przychody ze sprzedaży 297 100 232 686 232 686 +27,7% 232 680
EBITDA 65 948 53 540 198 272 +23,2% 52 055
EBIT 47 200 35 961 180 693 +31,3% 20 310
Zysk netto 31 983 24 114 169 784 +32,6% 15 891

 

*Sprawozdanie pro forma za 2010 rok obrazuje jak wyglądałby rachunek z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Libet S.A., gdyby zakup akcji Libet  S.A. przez Cydia Sp. z o.o. nastąpił 01 stycznia 2010 r.  

Skorygowane dane pro forma Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2010r. skorygowane zostały o wybrane pozycje przedstawione w Rozdziale 8.3 Prospektu, w szczególności przychody z tytułu ujemnej wartości firmy (149 667 tys. zł) oraz wybrane zdarzenia jednorazowe związane z przejęciem Grupy Libet (4 935 tys .zł), a także o efekt podatkowy dokonanych korekt.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O LIBET S.A.

Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka jest liderem polskiego rynku w segmencie kostki brukowej premium, z udziałem wynoszącym 30%, oraz drugim graczem na rynku kostki brukowej ogółem, z udziałem w rynku na poziomie ok. 21%. Produkty segmentu premium są skierowane głównie do osób indywidualnych, natomiast z segmentu standardowego i przemysłowego głównie zaspokajają popyt wynikający z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. W ofercie Spółki znajdują się także płyty tarasowe z linii Libet Impressio, płyty kamienne z linii Libet Patio oraz produkty przemysłowe m.in. krawężniki i obrzeża, kostki i płyty betonowe, płyty ażurowe oraz palisady.

 

Spółka prowadzi obecnie produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich ww. zakładów wynoszą ok. 14 mln m2 w skali roku (w przeliczeniu na kostkę standardową). Zakłady produkcyjne Libet S.A. wyróżniają się wysokim poziomem automatyzacji procesów produkcyjnych. Grupa prowadzi produkcję w oparciu o nowoczesne technologie, wysokiej jakości surowce oraz przy zachowaniu wyjątkowej dbałości o aspekty bezpieczeństwa pracy.

 

Zakłady produkcyjne Spółki zlokalizowane są w regionach o największym popycie na kostkę brukową. Pozwala to na optymalizację kosztową – transport produktów z segmentu przemysłowego jest opłacalny w promieniu ok. 150 km od zakładu, a produktów z segmentu standardowego w promieniu ok. 250 km.

 

Libet posiada również stabilną i zdywersyfikowaną sieć dystrybucji opartą przede wszystkim o najbardziej rozpoznawalną wśród producentów wibroprasowanych wyrobów betonowych w Polsce sieć Autoryzowanych Punktów Sprzedaży, Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych.

 

Jako jeden z nielicznych producentów kostki brukowej w Polsce, Libet stymuluje popyt poprzez oferowanie usług projektowania aranżacji posesji.

 

Jedynym akcjonariuszem Libet S.A. jest spółka IAB Financing S.a.r.l. z siedzibą w  Luksemburgu, pośrednio kontrolowana przez spółkę prawa angielskiego Innova/4 L.P.

 

Więcej informacji także pod adresem www.libet.pl

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy.

 

Prospekt emisyjny akcji Spółki został opublikowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439. Prospekt (wraz z aktualizacjami) jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.libet.pl) oraz Oferującego (www.ipopemasecurities.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest:

 • w siedzibie Spółki – ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław,
 • w siedzibie Oferującego – ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.