Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Ogłoszenie o zmianie treści wezwania na spółkę TETA S.A.

            

 


 

UNIT4 podwyższył cenę oferowaną za akcje Teta S.A.

 

Sliedrecht, 30 czerwca 2010 – UNIT4 N.V. ("UNIT4"), wiodący globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, spółka notowana na giełdzie Euronext w Amsterdamie stanowiącej własność NYSE Euronext, która w dniu 31 maja 2010 ogłosiła wezwanie ("Wezwanie") do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Teta S.A. ("Teta"), w dniu dzisiejszym podwyższyła cenę oferowaną za akcje w wezwaniu. Podwyższenie ceny jest odpowiedzią na wezwanie dotyczące Teta ogłoszone przez Sage Group plc w dniu 23 czerwca 2010.

 

Przedmiotem Wezwania jest 11.826.831 (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych uprawniających do 11.826.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 100% łącznej liczby głosów.

 

Cena oferowana przez UNIT4 w okresie od 30 czerwca do 5 lipca 2010 r.


W okresie następnych 5 dni roboczych tj. od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 5 lipca 2010 oferowana przez UNIT4 cena wynosi 14,00 PLN za jedną akcję Teta, co oznacza wycenę wszystkich akcji Teta na poziomie 165,6 milionów PLN.

Oferowana przez UNIT4 cena oznacza:

-    Premię w wysokości 23,02% w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji Teta ważonej wolumenem obrotów za okres trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, wynoszącej 11,38 PLN za jedną akcję; oraz

-    Premię w wysokości 26,12% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji Teta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 31 maja 2010 r. tj. datą ogłoszenia Wezwania.

Oferowana cena zostanie zapłacona zarówno tym akcjonariuszom Teta, którzy (i) złożyli zapisy na sprzedaż akcji przed zmianą ceny, jak i tym, którzy (ii) złożą zapisy w ciągu wyżej wspomnianych 5 dni roboczych.

Nabycie akcji objętych zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r. nastąpi niezwłocznie po tej dacie, a w każdym wypadku nie później niż dnia 8 lipca 2010 r.

Sfinalizowanie transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w powyższym terminie uwarunkowane jest uzyskaniem przez UNIT4, w odpowiedzi na podwyższoną cenę, zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 33,33 % plus jedna akcja wszystkich akcji Tety.

 

Cena oferowana przez UNIT4 w okresie od 6 lipca 2010 r.


Od dnia 6 lipca 2010 r. oferowana cena wynosić będzie 12,80 PLN za jedną akcję Teta.

Sfinalizowanie transakcji nabycia pozostałych akcji Teta uwarunkowane będzie uzyskaniem przez UNIT4 zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 66 % plus jedna akcja wszystkich akcji Tety.

Pozostałe warunki Wezwania pozostaną bez zmian.

 


 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI WEZWANIA ORAZ CENY

 

po jakiej mają być nabywane akcje w ramach wezwania do  zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

Teta S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Teta) ogłoszonego przez UNIT4 N.V. z siedzibą w Sliedrecht, Królestwo Niderlandów (Wzywający) w dniu 31 maja 2010 r. (Wezwanie).

 

Wzywający niniejszym informuje o dokonaniu zmiany treści Wezwania oraz zmiany ceny po jakiej mają być nabywane akcje Teta w ramach Wezwania, jak opisano poniżej.  

1.                  Pkt 6 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy 5 lipca 2010 złożone zapisy obejmować będą co najmniej 3.942.278 Akcji Spółki co stanowi 33,33 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 3.942.278 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,33 % plus jeden głos ogólnej liczby głosów.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje, na które zapisy złożone zostaną od 6 lipca 2010 r. do końca okresu przyjmowania zapisów, tylko w sytuacji gdy na koniec tego okresu zapisy obejmować będą co najmniej 7.805.710 Akcji Spółki (wliczając w to Akcje Spółki objęte zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r.), co stanowi 66 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 7.805.710 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66 % plus jeden głos ogólnej liczby głosów.

Wzywający może odstąpić od jednego lub obu spośród wskazanych wyżej wymogów osiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętych zapisami i może nabyć Akcje nawet, jeśli na koniec zakończenia terminu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 3.942.278 lub odpowiednio 7.805.710.

W przypadku, gdy Wzywający podejmie decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, poinformuje o tym niezwłocznie poprzez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. nie później niż w dniu 20 lipca 2010 r. Dodatkowo, informację o podjęciu decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku dotyczącego minimalnej liczby akcji, Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu 20 lipca 2010 r.”  

2.                  Pkt 9 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 14 PLN (słownie: czternaście złotych) za jedną Akcję Spółki w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 5 lipca 2010 r. oraz po cenie 12,80 PLN (słownie: dwanaście złotych 80/100) za jedną Akcję Spółki w okresie od 6 lipca 2010 r. do 20 lipca 2010 r.”  

3.                  Pkt 20 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r. zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż 8 lipca 2010 r.

Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi od 6 lipca 2010 r. zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia.”  

4.                  Pkt 31 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, w dniu 28 maja 2010 r., ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów wystawił gwarancję bankową na kwotę nie niższą niż wartość wszystkich Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu. Kwota gwarancji została podwyższona w dniu 30 czerwca 2010 r. w związku z podwyższeniem ceny nabycia Akcji, będących przedmiotem Wezwania.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.”

 

W imieniu UNIT4 N.V.:

 

Zbigniew Mrowiec

Pełnomocnik


W imieniu ING Securities S.A.:

 

Krzysztof Jakimowicz

Pełnomocnik

 

Szczegółowe informacje na temat wezwania na stronie:

ING Securities