Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Ruszają zapisy na akcje TESGAS S.A.

 

 


Szanowni Państwo,

 

Już od dziś do najbliższej środy, 30 czerwca, inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje TESGAS S.A., spółki o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferującej usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych, planującej przejście z NewConnect na główny rynek notowań warszawskiej Giełdy. Cena emisyjna została wczoraj ustalona na 14,50 zł za jedną akcję.

 

Warto dodać, że wczoraj kurs akcji TESGASU na NewConnect wyniósł 15,90 zł, natomiast oferujący wycenił akcje spółki na 19,20 zł przy zastosowaniu wyceny metodą DCF oraz na 24,8 przy metodzie porównawczej.

 

Całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, wyniesie 62,35 mln zł brutto, natomiast spółka pozyska 58 mln zł brutto. Środki pozyskane z nowej emisji Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje, w tym przede wszystkim na nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia sp. z o.o., oraz na kapitał obrotowy. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 30 czerwca 2010 roku. Debiut na rynku głównym GPW zaplanowano na lipiec 2010.

 

Parametry oferty publicznej:

 

Oferta publiczna obejmie 4.300.000 Akcji Oferowanych, w tym:

  • 4.000.000 zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych przez TESGAS w ramach publicznej subskrypcji,
  • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

 

Oferta publiczna została podzielona na:

  • Transzę Indywidualną - obejmującą do 650.000 Akcji Oferowanych
  • Transzę Instytucjonalną - obejmującą do 3.650.000 Akcji Oferowanych

 

Spółka przewiduje, że udział nowych akcjonariuszy po ofercie będzie kształtował się na poziomie 53,1% w kapitale zakładowym i 36,9% w głosach (z uwzględnieniem akcji, które zostaną wyemitowane w ramach programu motywacyjnego).

 

STRATEGIA

 

Strategia rozwoju TESGAS oparta jest o dwa prowadzone obszary działalności, czyli eksploatację oraz wykonawstwo obiektów gazowniczych. Wobec relatywnie stabilnego popytu na obsługę i eksploatację obiektów gazowniczych, głównym motorem wzrostu wartości TESGAS będzie rynek usług wykonawczych. Celem Spółki będzie zwiększenie potencjału wykonawczego poprzez przejęcie spółki inżynierskiej, pozwalającej na pozyskanie kontraktów wykonawczych o wyższej niż obecnie wartości.

 

Głównym czynnikiem wzrostu przychodów z działalności eksploatacyjnej będzie rozbudowa infrastruktury gazowniczej w północno-zachodniej Polsce oraz rozwój geograficzny działalności w przyszłości.

 

CELE EMISJI

 

Poniżej znajduje się tabela z podziałem wpływów netto z emisji Akcji Serii E pomiędzy poszczególne cele emisji, uszeregowane według przyjętej przez TESGAS hierarchii ważności celów. W tabeli wyszczególniono kwoty, które TESGAS zamierza przeznaczyć na poszczególne cele w latach 2010-2011.

 

 

Lp.

 

Cele emisji

 

Kwota (mln zł)

1

Nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia sp. z o.o.

30,0

2

Pozostałe akwizycje, w tym dokapitalizowanie przejętych podmiotów

10,0 – 20,0

3

Finansowanie realizacji kontraktów

5,0 – 10,0

 

Wpływy z emisji netto

45,0 – 60,0

 

 

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE TESGAS NA 2010 ROK

 

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS na 2010 rok oraz wybrane wyniki finansowe Spółki przedstawia poniższa tabela (według MSSF):

 

mln. zł

Wykonanie 2009 rok*

Prognoza 2010 rok**

Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży

91,0

154,3

70%

EBIT

10,0

18,9

88%

Zysk brutto

9,2

18,7

103%

Zysk netto

7,3

14,3

96%

* dane ze sprawozdania jednostkowego TESGAS za rok 2009, wg MSSF

** prognoza zakłada konsolidację wyników finansowych PI Ćwiertnia Sp. z o.o. od dnia 1 lipca 2010 roku

 

Wybrane dane finansowe TESGAS za I kwartał 2010 roku przedstawia poniższa tabela (według MSSF):

 

mln zł

I kwartał 2010

I kwartał 2009

Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży

15,7

13,7

14,35%

EBIT

2,1

1,8

17,4%

EBITDA

2,6

2,4

6,8%

Zysk brutto

4,3

3,5

22,9%

Zysk netto

1,6

1,1

46,0%

 

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

 

DATA

DZIAŁANIE

od 25 do 30 czerwca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej

od 25 do 30 czerwca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

do 1 lipca 2010 r.

zamknięcie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych

 

 

TESGAS S.A. – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O FIRMIE

 

TESGAS S.A. notowana na NewConnect spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych. Spółka świadczy też usługi w zakresie projektowania wszelkich obiektów gazowych, całodobowego serwisu obiektów gazowych oraz dystrybucji środka nawaniającego gaz ziemny THT.

W zakresie działalności wykonawczej TESGAS realizuje zlecenia na terytorium całej Polski, natomiast w zakresie usług eksploatacyjnych głównie w województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim (poprzez Spółkę zależną SEGUS), dolnośląskim (na terenie KGHM Polska Miedź).

 

Od 2010 roku TESGAS wykonuje również czynności eksploatacyjne na tłoczniach gazu na gazociągu jamalskim, które znajdują się na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

 

TESGAS SA tworzy grupę kapitałową z SEGUS Sp. z o.o. (70% udziałów) oraz Stal Warsztat Sp z o.o. (81,5% udziałów), wobec których jest podmiotem dominującym. Głównym przedmiotem działalności SEGUS jest świadczenie usług w zakresie eksploatacji obiektów gazowych. Stal Warsztat jest podmiotem specjalizującym się w obróbce metali.

 

Głównymi akcjonariuszami Tesgas SA są: Włodzimierz Kocik (35,15% kapitału), Marzenna Kocik (32,92% kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44% kapitału), tworzący jednocześnie Zarząd Spółki.

 

Spółka zatrudnia obecnie 220 osób. Od lipca 2009 roku Tesgas SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

 

Więcej informacji także na www.tesgas.pl

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki TESGAS S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tesgas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.dmbzwbk.pl.

Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.