Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy na akcje FERRO S.A.TYLKO DO CZWARTKU 25 MARCA

ZAPISY NA AKCJE FERRO S.A.!

 

              Tylko do najbliższego czwartku inwestorzy indywidualni mogą zapisać się na akcje FERRO S.A., jednego z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych. Przedział cenowy akcji został ustalony na 8,4 - 10,6 zł za jedną akcję. Oznacza to, że całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, może wynieść od 33,6 do 42,4 mln zł. Środki pozyskane z nowej emisji Spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Debiut giełdowy zaplanowany został na kwiecień 2010 r.

 

Parametry oferty publicznej:

Oferta publiczna obejmie do 4.000.000 akcji (Akcje Oferowane), w tym:

 • do 1.000.000 zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych przez Ferro w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii C),
 • do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).


Oferta publiczna została podzielona na:

 • Transzę Detaliczną - obejmującą do 600.000 Akcji Serii C,
 • Transzę Instytucjonalną - obejmującą do 3.400.000 Akcji Oferowanych, w tym 400.000 Akcji Serii C oraz 3.000.000 Akcji Serii A.


Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 23 do 25 marca 2010 r. do godz. 17.00. w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A., oraz POKach członków konsorcjum dystrybucyjnego: Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Trigon Domu Maklerskiego S.A. oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.


Przedział cenowy akcji został ustalony na 8,4 - 10,6 zł za jedną akcję. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje po cenie równej górnej granicy z przedziału cenowego.


Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 38,2%.


Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej dekadzie kwietnia 2010 r.


STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Grupy zakłada systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce oraz intensyfikację sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach europejskich

Strategia będzie realizowana przede wszystkim poprzez następujące działania:

Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

 • Systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce, poprzez:
  • Intensyfikację działań sprzedażowych w obrębie kluczowych segmentów (baterie, armatura przepływowa)
  • Wprowadzanie nowych produktów
  • Zwiększanie asortymentu  produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman
  • Wzmocnienie oferty baterii w klasie średniej i docelową koncentrację na produktach ze średniej półki cenowej
  • Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych

Zasięg geograficzny i rynki zbytu

 • Intensyfikacja działań marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych, w szczególności w Rumunii, na Ukrainie oraz dalszy rozwój działalności na rynkach w Rosji i Bułgarii, a także we Francji
 • Rozszerzanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu poszerzenie kanałów dystrybucji Grupy
 • Wsparcie relacji z kluczowymi klientami


CELE EMISJI – WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Spółka planuje, że wpływy z emisji Nowych Akcji zostaną wykorzystane przez Grupę Ferro w następujący sposób:

 • około 1 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury IT poprzez oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning).
 • pozostała cześć wpływów z emisji zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego, co w pierwszej kolejności oznaczać będzie zwiększenie zapasów. Pozwoli to na intensyfikację działań sprzedażowych i poszerzenie oferowanego asortymentu.


WYNIKI FINANSOWE GRUPY FERRO

 

 

dane w tys. zł

I-III kw. 2009

 

I-III kw. 2008

 

2008

 


Przychody ze sprzedaży


119 048


116 909


152 736


EBITDA


14 076


15 341


17 702


Zysk z działalności operacyjnej


13 404


14 726


16 869


Zysk netto


10 968


11 824


10 887HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

 

DATA

 

DZIAŁANIE

23 – 25 marca 2010 r. do godz. 17.00


przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

25 marca 2010 r. do godz. 15.00


proces budowania księgi popytu


26 marca 2010 r.

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych


29 - 30 marca 2010 r.


przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej


31 marca 2010 r.


przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej

31 marca 2010 r.

planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW


31 marca 2010 r.


zamknięcie Oferty

 

 

Grupa FERRO – najważniejsze informacje

 

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest jednym z trzech największych rynkowych graczy w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku przekraczającym 13%.

 

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm. FERRO dostarcza również produkty pod markami własnymi swoich klientów. Sprzedaż produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman stanowiła w 2008 roku około 80-90% całkowitej sprzedaży Grupy.

 

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, francuskim, ukraińskim, białoruskim, bułgarskim i rosyjskim. W 2008 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 11,7%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

 

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

 

Po III kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły ponad 119 mln zł, zaś zysk netto blisko 11 mln zł.

 

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Publiczna oferta akcji Spółki na terytorium Polski jest prowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego przez Spółkę („Prospekt”). Prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2010 roku, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Spółki i akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.ferro.pl) i Millennium Domu Maklerskiego (www.millenniumdm.pl)

Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.