Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Rozpoczynają się zapisy na akcje spółki Intakus S.A.

 

 

INTAKUS S.A. - Pierwsza publiczna oferta akcji: 02 - 08.12.2009

 

INTAKUS  S.A. jest kolejną firmą z Wrocławia, która w najbliższym czasie uzyska status spółki publicznej notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Od wtorku 2 grudnia rozpoczynają się zapisy na 4 miliony akcji serii D INTAKUS  S.A., firmy  budowlanej z Wrocławia z 22 letnią historią działalności, zapoczątkowaną powstaniem w 1988 roku Zakładu Budowlanego prowadzonego przez Bogdana Ludkowskiego, aktualnego największego akcjonariusza INTAKUS S.A. W ten sposób dokonuje się proces transformacji od zakładu rzemieślniczego do publicznej spółki akcyjnej, w pełni transparentnej, podejmującej nowe, wysokie standardy spółki notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Parametry oferty publicznej akcji:

 

 • nie mniej niż 2.500.000 i nie więcej niż 4.000.000 akcji serii D (akcje nowej emisji)
 • cena emisyjna 1 akcji serii D ustalona została na 2,2 zł

  

 Data

 Działanie

1 grudnia 2009 r.

Drugie spotkanie informacyjne o godz. 13:00 w biurze Spółki przy ul. Jugosłowiańskiej  65D (róg Chorwackiej) dla prasy i inwestorów

2 grudnia 2009 r.

Otwarcie subskrypcji akcji serii D

2-8 grudnia 2009 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii D

11-14 grudnia 2009 r.

Ewentualne przyjmowanie zapisów od inwestorów wytypowanych przez Zarząd

do 14 grudnia 2009 r.

Zamknięcie subskrypcji

 

Przydział akcji serii D zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji.

 

Cele emisyjne  przedstawione w prospekcie są następujące:

 

 1. Spłata zobowiązań w łącznej wartości 6.000.000 zł powstałych w wyniku: umowy nabycia nieruchomości położonej w Jeleniej Górze celem dokończenia budowy budynku o powierzchni 3.500 m2 i sprzedaży znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i użytkowych, a także umowy nabycia  nieruchomości  gruntowej położonej w Bolesławcu o łącznej powierzchni 7,5341 ha z przeznaczeniem na budowę osiedla domów jednorodzinnych.
 2. Zwiększenie wartości środków obrotowych w wysokości 6.000.000 zł. Umożliwi to obniżenie kosztów produkcji budowlanej poprzez zakupy materiałów strategicznych (stal, materiały ścienne, beton, drewno, materiały izolacyjne, stolarka) oraz realizację płatności podwykonawców na zasadzie natychmiastowego uruchomienia  płatności przy zastosowaniu tzw. sconta w wysokości 3%.
 3. Zakup dźwigu, maszyn budowlanych  i sprzętu  w łącznej kwocie 5.000.000 zł.  Zakup dźwigu samojezdnego  o wysokich parametrach technicznych uniezależni Emitenta od  wynajmowania tego typu sprzętu do montaży i demontaży żurawi wieżowych. Planowany zakup 3 koparko-ładowarek typu Mecalac oraz sprzętu w zakresie technologii specjalistycznych deskowań wielowymiarowych i systemów rusztowań, pozwoli dostosować potencjał wykonawczy do wymogów nowoczesnego placu budowy.
 4. Zakup dodatkowych jednostek żurawi wieżowych i kontenerowych zapleczy budów w kwocie 6.000.000 zł.  Umożliwi to  dysponowanie żurawiami wieżowymi  o specjalnych parametrach do realizacji wysokich budynków we Wrocławiu, którym to sprzętem  aktualnie grupa kapitałowa Emitenta nie dysponuje. 

 

Historia:

 

 • styczeń 1988 – powstanie zakładu budowlanego Bogdana Ludkowskiego
 • 1991 – nadanie nazwy firmie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa INTAKUS Bogdan Ludkowski
 • 1999 – przekształcenie firmy z działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę prawa handlowego
 • 2002 – powstanie spółki „córki” INTAKUS-BART Sp. z o.o.
 • 2005 - 2007 - zakup przez INTAKUS-BART Sp. zo.o.: 100% udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o., 100 % udziałów w INTAKT Sp. z o.o., 80 % udziałów w IMA Maszyny Budowlane Sp. z o.o
 • 27 września 2007 – przekształcenie INTAKUS-BART Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną INTAKUS
 • 31 października 2007 – wpis INTAKUS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 17 grudnia 2007 – podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji

 

 

Struktura Grupy Kapitałowej:


 

Zakres działalności Grupy Kapitałowej

 

 • Wykonawstwo budowlane
  • budowa obiektów mieszkalnych w zabudowie wielo i jednorodzinnej,
  • budowa obiektów przemysłowych,
  • modernizacje i remonty obiektów budowlanych budownictwa ogólnego
 • Pracownia projektowa 
  • kompleksowe opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
 • Sprzęt budowlany
  • wynajem i sprzedaż żurawi budowlanych i zapleczy kontenerowych,
  • maszyny budowlane i środki transportu,
  • sprzęt  specjalistyczny (deskowania wielowymiarowe, systemy rusztowań),
 • Hurtownia materiałów budowlanych
  • kompleksowe zaopatrzenie własnych budów,
  • sprzedaż zewnętrzna dla stałych i nowych klientów,
 • Produkcja pomocnicza
  • własna stolarnia i wytwórnia konstrukcji stalowych,
 • Biuro nieruchomości
  • sprzedaż i zarządzanie zasobem własnym i powierzonym.

 

Atuty rynkowe Grupy INTAKUS:

 

 • Kompleksowość oferty obsługi procesu inwestycyjnego oparta na:
  • wysoko kwalifikowanej kadrze projektantów, inżynierów i kierowników budów,
  • własnej pracowni projektowej, środkach transportu, sprzęcie i maszynach budowlanych, zakładzie produkcji pomocniczej (stolarnia, zakład produkcji konstrukcji stalowych),
  • 22-letnim doświadczeniu w realizacjach mieszkaniowych, użyteczności  publicznej przemysłowych,
 • Siedziba we Wrocławiu - stolicy dynamicznie rozwijającego się regionu,
 • Plejada kilkudziesięciu partnerów, dostawców i podwykonawców sprawdzonych przy wielu realizacjach,
 • Bank ziemi na terenie całego Dolnego Śląska z możliwością szybkiego uzupełnienia gruntami o znacznej wartości znajdującymi się we władaniu akcjonariuszy
 • Udział w akcjonariacie firmy GANT Development S.A.,
 • Portfel zamówień negocjowany na lata 2010-2012,

 

Wyniki finansowe:

 

               *dane z trzech kwartałów 2009 r. / dane w mln zł.

 

*dane z trzech kwartałów 2009 r. / dane w mln zł.

 

                     *dane z trzech kwartałów 2009 r. / dane w mln zł.

 

Radykalne spowolnienie dynamiki wzrostu w roku 2009 jest wynikiem ogólnoświatowej sytuacji  w zakresie finansów i ekonomii, powstrzymywania się banków  z udzielaniem kredytów na realizację nowych projektów budowlanych, co z kolei  spowodowało  wstrzymanie przez inwestorów projektów na obszarze działania grupy kapitałowej emitenta. Pomimo tego perspektywy  grupy kapitałowej na najbliższe lata  są optymistyczne. Już zawarte kontrakty na sumę 60 milionów złotych oraz umowy warunkowe (na podobną kwotę), zależne od pozyskania przez inwestorów wspomagającego finansowania , zapewnią począwszy od roku 2010 powrót na dotychczasową ścieżkę wzrostu.

 

Struktura akcjonariatu:


 

 

Realizacje wybranych obiektów:

 

ING

Wrocław, ul. Szewska

 

Obona

Wrocław, ul. Oboźna

 

Poleska

Wrocław, ul. Poleska

 

Prospekt emisyjny INTAKUS  S.A. i aneksy do prospektu są dostępne na stronach internetowych: www.intakus.pl oraz www.amerbrokers.pl Są one jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami stanowiącymi podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Komunikaty aktualizacyjne do Prospektu emisyjnego w formie aneksów, po ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, są zamieszczane na stronach internetowych Emitenta i Oferującego: www.intakus.pl , www.amerbrokers.pl.