Czym jest SII?

Ponar-Wadowice S.A. - relacja z ZWZ

Szanowni Państwo,

 

ZWZA  Ponar - Wadowice S.A. odbyło się dn. 30 czerwca br. w siedzibie spółki. Podczas ZWZA głosowane były standardowe uchwały związane z rocznym sprawozdaniem finansowym, a także sprawozdaniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej za rok 2008, a także dodatkowo następujące uchwały:

 

- Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki

 

- Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem składników majątkowych Spółki na pokrycie akcji wyemitowanych przez Ponar Silesia S.A.


- Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa


- Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

 

Istota większości z wyżej wymienionych uchwał wynikała z znacznej straty, jaką spółka wygenerowała w poprzednim roku, a także licznych zmian w władzach spółki oraz w programie restrukturyzacji (naprawczym),  jaki został podjęty przez nowe władze i nowych właścicieli. Wartym zaznaczenia na wstępie jest to, że straty powstały głównie na działalności finansowej spółki dominującej.  By prześledzić związki skutkowo-przyczynowe, które przyczyniły się do powstania strat właściwie należy prześledzić bieg zdarzeń od 2006 r.

 

Na ZWZA Ponar zarejestrowało się 10 podmiotów i osób fizycznych, które łącznie posiadały 10 148 567 akcji. W rzeczywistości przybyło jednak 9 akcjonariuszy posiadających  7 240 567 akcji.  Wśród udziałowców obecni byli m.in.

 

-Avalon Sp. z o.o.  - 1 819 965 akcjami, co daje 25,136% na walnym i 5, 001% wszystkich głosów,

-Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny- 3 519 687akcjami i odpowiednio: 48, 611% i  9,671%,

-Relpol S.A. - 843 146 akcji i odpowiednio: 11, 645% i    2,317%,

-Szwedo Leszek - 1 043 072 akcji i odpowiednio : 14,406% i 2,866%.

 

W trakcie prac nad zatwierdzeniem porządku obrad, przez jednego z akcjonariuszy został zgłoszony wniosek o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej wniesienia aportem składników majątkowych na pokrycie akcji wyemitowanych przez Ponar Silesia. Z uwagi na niekompletność uchwały walne przychyliło się do wniosku.

 

Wspomniana wcześniej strata netto spółki dominującej przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zapasowego i wynosi 133.1 mln zł. Rok wcześniej w tej pozycji zanotowano zysk rzędu 3,4 mln zł. Dla całej grupy kapitałowej strata netto wyniosła 124,6 mln zł. Rok wcześniej dla porównania pozycja wykazywała zysk w wysokości 8,6 mln zł.

 

Podczas zgromadzenia przedstawiciel SII próbował dowiedzieć się m.in. o działania prawne podejmowane wobec byłego Prezesa, a także o sytuację zakupionej przez poprzednie władze spółki Georgia Hydraulic Cylinder Inc.

 

Z informacji uzyskanych przez przedstawiciela SII wynika m.in. że stosunku do byłego prezesa spółki trwa postępowanie prokuratorskie, którego głównym kierunkiem jest wątek związany z zakupami za oceanem – spółki Georgia Hydraulic Cylinder Inc. ( GHC). Ponar mimo posiadania ponad 50 % -owego udziału, praktycznie nie posiada kontroli nad tym podmiotem. Prócz działań wykonywanych przez organa prokuratorskie, prowadzone są inne działania prawne mające doprowadzić do odzyskania kontroli nad GHC. Bezpośrednia wizyta w Stanach Zjednoczonych przedstawiciela Rady Nadzorczej rozstrzygnięć w tym zakresie nie przyniosła, choć pozwoliła zobaczyć i zwizytować przedmiot zakupu i stwierdzić, że istnieje. W toku dalszych pytań m in. o horyzont czasu, jaki przewidywany jest na odzyskanie kontroli nad składnikami majątku – obecny prezes podkreślił, że dominującym elementem jest postępowanie z zachowaniem obowiązującego prawa. Na utratę wartości udziałów w GHC dokonano odpisu w wysokości 37,9 mln zł. Pozostałe główne pozycje to również odpisy aktualizujące wartości firm i posiadanych akcji.

 

Miniony rok to również liczne przetasowania w akcjonariacie, co skutkowało wieloma zmianami w Radzie Nadzorczej i Zarządzie.

 

W głosowaniach nad sprawozdaniami z prac oraz sprawozdaniami finansowymi ZWZA postanowiło przyjąć przedstawione sprawozdania, postanowiło również przyjąć uchwałę o pokryciu straty – z dochodów przyszłych okresów. Głosowania nie były jednomyślne m in. zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

 

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej też było sporo pracy,

głosowano 22 razy, nie udzielono skwitowania w trzech przypadkach w stosunku do członków zarządu, oraz w siedmiu przypadkach w stosunku do członków RN.

 

ZWZA w dalszym toku prac podjęło również uchwałę o kontynuowaniu działalności spółki, uznając jednocześnie za konieczne jest prowadzenie restrukturyzacji, uporządkowanie posiadanych aktywów, oraz pozyskanie inwestora branżowego

 

Uchwała dotycząca zmian w statucie spółki, jak i uchwała związana z wydzierżawieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa miały związek z przyszłością i prowadzonymi zmianami.

Zabieg polegać ma na wydzieleniu części produkcyjno-handlowej obecnego Ponaru-Wadowice, łącznie ze znakiem towarowym, a także na pozyskaniu dzierżawcy zapewniającego utrzymanie produkcji i rynków zbytu z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad majątkiem. Zmiana w statucie polegać miała z kolei na zmianie nazwy spółki na PONAR SA, co pozwolić powinno na „pozbycie” się przez markę produkcyjną, z którą kojarzony jest Ponar - Wadowice obciążeń wynikających z działalności finansowej. Obecny Ponar Holding, którego zadaniem m in. była konsolidacja grupy w dalszym toku w wyniku fuzji zostanie wchłonięty przez „nowy” PONAR SA. W dalszym postępowaniu w przyszłości prezes nie wyklucza możliwości sprzedaży części produkcyjnej związanej z marką Ponar-Wadowice. Na pytanie czy uchwała związana z dzierżawą nie jest próbą wyprowadzenia majątku? – Prezes wskazał na zastrzeżenia zawarte w treści uchwały zobowiązujące zarząd do uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, przez co zostaje zachowana kontrola akcjonariuszy.

 

Na sytuacje spółki, bez wpływu nie pozostaje również bieżąca sytuacja gospodarcza tak w kraju jak i na świecie. Pytania na okoliczność bieżących i przyszłych alternatyw, a w szczególności na okoliczność dalszego ewentualnego pogorszenia się koniunktury, czyli co będzie, jak będzie gorzej zanim będzie lepiej – słowem plan ratunkowy w miejsce restrukturyzacji i racjonalizacji kosztów – prezes odparł - plan ratunkowy to wyprzedaż aktywów, ale to ostateczność.

 

A zatem pozostaje wierzyć w powodzenie programu naprawczego, fachowość i charyzmę obecnych zarządzających oraz intencje dominujących akcjonariuszy.

 

Tadeusz Chrostek 

SII oddział Katowice

 

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.