Czym jest SII?

Alchemia S.A. - sprawozdanie z ZWZ

W dniu 30 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wzięło udział w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Alchemia S.A.

 

Podobnie jak w kilku innych przypadkach głównym powodem udziału w walnym zgromadzeniu był powstały w Grupie problem związany z pochodnymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu problem instrumentów pochodnych pojawił się przede wszystkim w spółkach zależnych. Przykład Grupy Alchemia jest o tyle ciekawy, że w jednej ze spółek zależnych – Hucie Batory S.A. procedura zawierania umów dotyczących instrumentów pochodnych pozostawiała wiele do życzenia. Zgodnie ze standardami zawieranie poszczególnych transakcji oparte było o zawartą wcześniej umowę ramową. Pojedyncze transakcje zawierane zaś były przez dyrektora finansowego, który niestety nie informował o nich ani zarządu, ani rady nadzorczej. Informacja taka dotarła do wspomnianych gremiów dopiero późną jesienią 2008 r. czyli w momencie gdy złoty znacznie się osłabił co przełożyło się na istotną stratę wynikającą z rozliczenia i wyceny instrumentów. Po powzięciu informacji zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego w każdej ze spółek zależnych. Jego wyniki wykazały, iż wartość umów nie przekraczała ekspozycji walutowej netto spółek zależnych. Na podstawie audytu zarząd doszedł jednak do wniosku, iż umowy ze strony spółki podpisywane były przez osobę nieupoważnioną i zdecydował się na wystąpienie na drogę sądową. Takie tłumaczenie nie jest do końca przekonywujące i świadczyć może o niedostatecznych regulacjach funkcjonujących w spółce. Obecne stanowisko zarządu Alchemia S.A. dopuszcza możliwość porozumienia się z bankiem. Zarząd zadeklarował także, iż w spółkach zależnych wprowadzane są zmiany organizacyjno-formalne prowadzące do możliwie największego zminimalizowania ryzyka powstania podobnego problemu w przyszłości. Chodzi m.in. o konieczność uzyskania aprobaty zarządu lub rady nadzorczej w przypadku zawieraniu umów, których wartość lub wynikające z nich zobowiązanie przekracza określony próg wartościowy.

Zarząd Alchemia S.A. poinformował także, iż osoby bezpośrednio odpowiedzialne ze zawieranie umów opcji nie są już zatrudnione w Grupie.


Na walnym zgromadzeniu nie byli niestety obecnie reprezentanci rady nadzorczej. O podjętych przez RN działaniach informacji udzielił jednak Zarząd. Stosownie do wyjaśnień Rada Nadzorcza przede wszystkim oparła się na działaniach zarządu. Właściwie jedynym konkretnym działaniem ukierunkowanym na zasięgnięcie szczegółowych informacji o zawieranych przez spółki zależne umowach opcji, było zorganizowanie przez Radę Nadzorczą spotkania z przedstawicielami spółek zależnych oraz spółki dominującej.

 

Na Walnym Zgromadzeniu poza reprezentantem głównego akcjonariusza P. Karkosika oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych obecny był również pełnomocnik funduszy Pioneer Pekao TFI S.A.

 

Podczas głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wstrzymał się od głosu. Choć w spółkach ewidentnie brakowało odpowiednich procedur to jednak umowy opcji walutowych nie miały jednoznacznie spekulacyjnego charakteru, a członkowie zarządu Alchemia S.A. i Rady Nadzorczej nie byli należycie informowani o zawieranych transakcjach.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariusze poinformowani zostali także o rezygnacji jednego z członków rady nadzorczej P. Śliwińskiego. W jego miejsce powołany został P. Jarosław Antosik.

 

Osoba kontaktowa
Piotr Pochmara

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: ppochmara@sii.org.pl

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.