Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Kompap S.A. - Relacja z ZWZ

Kompap sprawozdanie z ZWZA 9.06.2009

 

9 czerwca odbyło się ZWZA spółki Kompap S.A. Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentował Jarosław Kotecki przedstawiciel Trójmiejskiego Oddziału SII. Oprócz głosowania nad uchwałami celem pojawienia się na ZWZA było poznanie aktualnej sytuacji spółki oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat w działalności w poprzednich kwartałach. Na forach dyskusyjnych pojawiały się informacje o prowadzeniu przez spółkę nieprzejrzystej polityki informacyjnej. Udział w WZA pomógł to zweryfikować.

 

Prezes Kompapu i jednocześnie główny akcjonariusz poświęcił sporo czasu na zadawane pytania i dość szczegółowo przedstawił jej sytuację. Ponieważ wydaje się, że Kompap jest w ciekawym momencie swojej działalności zamierzamy monitorować wydarzenia z nią związane. Na podstawie informacji z WZA oraz w oparciu o raporty bieżące i okresowe sporządzona została poniższa nota informacyjna.

 

Przedstawiciel SII głosował za:

- zatwierdzeniem sprawozdań finansowych oraz z działalności Zarządu za 2008,

- przeznaczeniem zysku na kapitał zapasowy,

- za udzieleniem absolutorium władzom spółki z wyjątkiem członka Zarządu odwołanego w marcu  2008.

 

W oparciu o raporty bieżące spółki oraz informacje uzyskane podczas WZA została sporządzona nota informacyjna dotycząca Kompap.

 

Krótka historia

Kompap zadebiutował na GPW w 1996 roku. Od roku 2000 do 2006 spółka była nierentowna, a przychody spadały. Zysk pojawił się w 2001, ale okazało się, że był wynikiem transakcji jednorazowej, która w 2007 roku została unieważniona. Pod koniec 2006 w akcjonariacie pojawił się Waldemar Lipka oraz jego spółka Grand  sp z o.o. Odkupił on pakiet Kompapu od Prokom Investments i został Prezesem Zarządu. Wprowadzony został proces restrukturyzacji.

 

1)Finanse

- brak zadłużenia

Na 31.03.2009 spółka nie miała w bilansie kredytów ani pożyczek. Dzięki zeszłorocznej emisji z PP pozyskała 13,4M PLN. Na 31.03.2009 środki pieniężne spółki wynosiły 4,7M PLN. Te środki te oraz ewentualne kredyty mają być wykorzystane na przejęcia.

 

- zakup nieruchomości Kwidzyn,

W grudniu 2005  spółka podpisała z ING Lease umowę leasingu nieruchomości na której prowadzona była i jest działalność produkcyjna (Kwidzyn, Piastowska 39). Na mocy 10 letniej umowy została sprzedana za  5,5 M PLN. Bank na poczet opłaty wstępnej pobrał 2,11 mln zł, 1 mln zł został przeznaczony na spłatę kredytu, a do dyspozycji spółki pozostała kwota 2,5 mln zł. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1,1h wraz halą oraz budynkiem biurowym o pow. 3000 m2 . W momencie podpisania umowy wyceniana była w księgach na 3,4 mln zł. W 2007 koszty związane z umową wyniosły 400 tyś zł. Obecny Zarząd uznał umowę za niekorzystną dla spółki i dążył do jej zamknięcia. W lipcu zeszłego spółka wydała na wykupienie nieruchomości 3,7 mln zł. Nieruchomość stanowi majątek operacyjny, a Prezes ocenia jej wartość rynkową na 8-10 mln zł.

 

- tarcza podatkowa

Możliwość rozliczania strat z 5 lat wstecz powoduje, że spółka nie płaci obecnie podatku dochodowego. Szacunkowa wartość straty do rozliczenia wynosi 7M.

 

- zarządzanie należnościami

W ramach restrukturyzacji podjęto działania mające na celu skrócenie czasu rotacji należności. W niewielkim stopniu wpłynęło to na utratę kontrahentów. Ponadto spółka zaczęła egzekwować starsze (kilkuletnie) należności na które zawiązane były rezerwy na utratę wartości. Przychód z nich w całości jest zyskiem spółki.

 

- dotacje ze środków unijnych

Dotychczas spółka nie uzyskała z tego źródła istotnych środków. W 2009 ma się to zmienić.

 

- zmniejszenie wynagrodzenia RN

Dotychczas RN otrzymywała 5 średnich krajowych miesięcznie. Na czerwcowym WZA zatwierdzono uchwałę zgodnie z którą będzie to 9,5K kwartalnie. W 2007 na wynagrodzenie RN wydane było 168K. Obecnie rocznie będzie to 38K.

 

2) Działalność

- współpraca z Philips, IP, obwodem Kaliningradzkim

Spółka stara się rozproszyć udział kontrahentów, aby utrata któregoś z nich nie zachwiała działalnością. Według R2008 (raport roczny) dzięki pozyskaniu nowych odbiorców udział 5 największych spadł o 16%.

W grudniu podpisana została umowa przedłużająca status globalnego i preferowanego dostawcy do Philips CLI. Obecnie coraz więcej instrukcji do sprzętu jest zapisywana na nośniku elektronicznym i Kompap wprowadził to swojej oferty.

Dużym odbiorcą drukowanych przez Kompap instrukcji była firma Jabil zajmująca się składaniem telewizorów. Firma Philips zmieniła tego wykonawcę na LG i obecnie Kompap ograniczył dostawy do Jabil. Spółka liczy na podobne zlecenia od LG.

W kwietniu spółka podpisała kontrakt na dostawy do obwodu Kaliningradzkiego. Ze względu na cła obowiązujące w Rosji w obwodzie rozwija się montaż telewizorów z importowanych podzespołów. Kontrakt na 2009 opiewa na 1M EUR.

International Paper dostarcza spółce materiały do produkcji. Jednak Prezes spodziewa się na przełomie III/IV kw., to Kompap otrzyma ze strony duże zlecenia na dostawy. W grę może wchodzić papier do pakowania z nadrukiem poligraficznym.

- pracownicy, zakład pracy chronionej (ZPC)

Obecnie Kompap zatrudnia 58 osób. W toku restrukturyzacji zmniejszyła się liczba etatów oraz wzrosła wydajność. Spółka posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Wiąże się to z dofinansowaniem z PFRON. Obecnie około 45% personelu stanowią osoby niepełnosprawne. Ustawowy wymóg konieczny do utrzymania statusu ZPS wynosi przynajmniej 40%. Spółka chce zachować status ZPC i prowadzi politykę kadrową podporządkowaną temu celowi.

Na wniosek odwołanego w marcu 2008 członka Zarządu przeciwko spółce toczyło się postępowanie z powództwa pracy. Z informacji przekazanych przez Prezesa wynika, że sąd oddalił ten wniosek.

 

 

3) Rozbudowa grupy

- przejęcia

We wrześniu nastąpiła zmiana celów emisji z PP. Spółka zrezygnowała z zakupu maszyny za ok. 5M i zintensyfikowane zostały działania ukierunkowane na przejęcia.

Spółka złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę na zakup OZ Graf z Olsztyna (specjalizacja książki w twardej oprawie). OZ Graf interesowało się kilkadziesiąt podmiotów głównie związanych z branżą developerską, gdyż zakłady znajdują się w sąsiedztwie dworca PKP.  Przetarg został przez SP odwołany. Kompap nie wyklucza, że wystartuje w powtórzonym przetargu.

 

12 maja spółka podpisała list intencyjny z firmą poligraficzną LCL S.A. (Łódź). Nieoficjalnie LCL w 2008  uzyskał 35,6M przychodów i 3M straty netto. Według Prezesa firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym jednak z uwagi na przeinwestowanie i nieoptymalne zarządzanie pojawiły się problemy z płatnościami wobec banków, gdyż LCL leasinguje maszyny. Konieczne byłoby, więc również wsparcie finansowe na raty płatności. Kompap  miałby objąć emisję dającą do 60% głosów na WZA za 2M. Kwota wydaje się niska i wynika z determinacji obecnych właścicieli, którzy chcą uniknąć upadłości. Pierwotnie decyzja o przejęciu miała zapaść w ciągu 30 dni. Termin został przesunięty do 25 czerwca.

 

Latem zeszłego roku Grand sp z o.o. (100% zależna od Prezesa) interesował się zakupem Łódzkich Zakładów Graficznych (przychody ok. 8M). Do zakupu nie doszło. Wówczas też Prezes sygnalizował połączenie Kompap z Grand. Obecnie podtrzymuje ten zamiar i być może w III kw. rozpocznie się ten proces. Planowane jest połączenie, co wiązało by się to z efektami synergii. W 2008 Grand uzyskał 13,1M przychodów i 1,35M zysku netto. Firma posiada przedstawicielstwa w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

 

- drobne przejęcia

Spółka realizuje drobne przejęcia w branży, które z uwagi na wartość nie są objęte obowiązkiem raportowania.

 

4) Inwestycje

- Muza

W lipcu Kompap ujawnił się w akcjonariacie Muza i ogłosił wezwanie na papiery brakujące mu do 33% kapitału zakładowego (KZ). Ostatecznie płacąc po 8,11PLN/akcja skupione zostało 5,6% KZ. Po kolejnych zakupach spółka posiada ponad 15% KZ. W sierpniu zostały podpisane porozumienie o współpracy. Kompap traktuje tą inwestycję jako długoterminową i obecnie nie zakłada możliwości fuzji. Na cały pakiet Kompap wydał ok. 3,5M PLN. Kompap nadal jest zdecydowany skupować akcje Muza z rynku.

 

- Atlanta

W raporcie za 1 kw. pojawiła się informacja o zaangażowaniu w papiery giełdowego producenta bakalii. Była to krótkoterminowa i zyskowna inwestycja. Obecnie spółka nie posiada tych akcji.

 

- nieruchomość Otoczyn

Kupiony za 2M we wrześniu kompleks noclegowo-rekreacyjny usytuowany na 20h działce w okolicach Kwidzyna jest inwestycją niezwiązaną z podstawową działalnością. W 2008 zostało dokonane przeszacowanie i dodało to do wyniku 1,79M. Według zapewnień obiekt jest rentowny.

 

5) Akcjonariat

- Waldemar Lipka, Grand sp. z o.o.

Główny akcjonariusz jednocześnie Prezes Kompap i Grand posiada 12,73% KZ, a poprzez zależny Grand kolejne 19,55%. Pojawiają się komunikaty o zwiększeniu zaangażowania (ostatni 15.06). Pakiety łącznie dają 32,28%, a w przypadku przekroczenia progu 33% konieczne jest ogłoszenie wezwania na akcje dające łącznie 66% lub zejście poniżej 33%. Być może, aby tego uniknąć Prezes sprzedał w pakiecie w grudniu 3,5% i kontunuował zakupy na giełdzie 

 

- Warsaw Equity Investments

Akcjonariusz powiązany z członkiem RN Mariuszem Banaszukiem, który jest współwłaścicielem Warsaw Equity Holding (spółka matka WEI, m.in. zainwestowała ok. 3M w większościowy pakiet komunikatora Gadu-Gadu). 9,99% udział w Kompapie WEI osiągnęło, gdy we wrześniu odkupiło pakiet 5% od byłego Leszka Jędrzejewskiego (były Prezes Kopex). Natomiast w grudniu za 12PLN/akcja nabyło kolejne 3,5% od Prezesa Kompap. ObecnieWEI posiada w Kompapie 13,5%.

 

- drobni akcjonariusze

Ponadto na WZA zarejestrowało się 6 akcjonariuszy dysponujących łącznie nieco ponad 120K akcji.  

 

6) Szanse i zagrożenia

- recesja w sektorze

Problemy branży są związana głównie z ograniczeniem budżetów reklamowych oraz ofensywą mediów elektronicznych. Spadek popytu widać po zniżkujących cenach papieru (problem dla spółki Świecie).

 

- problemy z należnościami

Problemy kontrahentów mogą osłabić wyniki. Obecnie Kompap posiada zasoby gotówkowe, które nie grożą utratą płynności, ale uwzględniając planowane przejęcia sytuacja może stać się bardziej wymagająca.

 

- przejęcia

Z uwagi na posiadane przez Kompap możliwości kapitałowe akwizycje pozwalają na nabycie majątku w atrakcyjnej cenie. Na przykład LCL to podmiot o prawie dwukrotnie większych przychodach. Takie przejecie daje szansę na skokowy rozwój. Jednak wiąże się z ryzykiem pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą zachwiać obecnie stabilną sytuację finansową Kompap.

 

Na koniec strategia na 2009 i lata następne na podstawie raportu rocznego za 2008, która zakłada koncentrację na obszarach działalności:

 

1. rozwój dystrybucji cenionych na rynku produktów papierniczych Kompap – składanka komputerowa,

rolki kasowe, etykiety samoprzylepne, głównie przez kanał hurtowy;

2. zwiększenie obecności na rynku dostawców w zakresie „paper and packaging” głównie w branżach elektronicznych i pochodnych;

3. rozwój usług poligraficznych również w segmentach, gdzie Kompap był dotychczas nieobecny;

4. zwiększenie produkcji książek dla rynku wydawniczego.

 

Zachęcamy również do przesyłania informacji, przemyśleń bądź pytań dotyczących spółki. Pytania do spółki bądź dotyczące dotyczące powyższej informacji można kierować na spolki@sii-trojmiasto.pl.

 

Jarosław Kotecki

 

 

 

 

 

 

Zobacz również:

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej startuje z nowym projektem dotyczącym tematyki inwestycji o nazwie Market Masters. Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych światem inwestycji.

Zapraszamy na webinar z Zarządem Spółki Medical Continence Centers S.A. Webinar odbędzie się w środę 22 maja, o godzinie 14:00.

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie