Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

PTS Plast-Box SA - relacja z WZA

Szanowni Państwo,


w dniu 27 kwietnia 2009 r. w Słupsku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. W obradach uczestniczył pełnomocnik SII, reprezentujący jedną akcję należącą do Stowarzyszenia.


Najistotniejszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej z pięciu do sześciu osób. Uchwała została zaproponowana przez Zarząd Spółki w odpowiedzi na pojawienie się w akcjonariacie nowych osób i podmiotów reprezentujących znaczną część kapitału zakładowego.


Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik SII przeprowadził na forum interpretację obowiązujących przepisów K.s.h., zwracając się jednocześnie do akcjonariuszy o odrzucenie propozycji Zarządu.


Powołanie kolejnej osoby do Rady Nadzorczej, choć niewątpliwie korzystne z punktu widzenia akcjonariatu mniejszościowego, nie jest optymalnym rozwiązaniem sprawowania kontroli przez akcjonariuszy niezwiązanych z władzami Spółki, gdyż po zawiązaniu formalnego porozumienia mają oni możliwość powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Na mocy art. 390 K.s.h. osoba taka może zostać delegowana do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z prawem uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Członek Rady Nadzorczej wybrany w drodze głosowania grupami otrzymuje więc uprawnienia, których nie posiada w przypadku wyboru w trybie zwykłym.


Akcjonariusze przychylili się do stanowiska SII i głosowali przeciwko przyjęciu uchwały.


Podkreślić należy, iż ewentualna decyzja o zawiązaniu porozumienia w celu wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami będzie suwerenną decyzją akcjonariuszy.


W czasie prowadzonej dyskusji przedstawiciel SII wyraził również krytyczne stanowisko wobec obowiązujących zapisów Statutu, faworyzujących akcje imienne przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem trzech spośród pięciu członków Rady, w tym Przewodniczący, powoływanych jest wyłącznie przez akcje imienne, co przeczy zwyczajowi rynkowemu, zgodnie z którym skład Nadzoru odzwierciedla strukturę akcjonariatu.


Reprezentant SII podjął również interwencję w momencie, gdy Zarząd odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Argumentacja przedstawiciela SII oparta została na obowiązujących przepisach K.s.h., zgodnie z którymi podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym w uzasadnionych przypadkach zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia. W związku z powyższym część odpowiedzi została przekazana przez Zarząd w dniu 12 maja 2009 r. w formie raportu bieżącego, z którym można zapoznać się tutaj.


Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


Osoba kontaktowa:

Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel:  (071) 332-95-66