Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Spółka LUG S.A. - raport z wynikami finansowymi za trzy kwartały 2008 roku.

1Zgodnie z założeniami spółka LUG S.A., wiodący producent opraw oświetleniowych w Polsce, opublikowała w dniu 4.11.2008 raport z wynikami finansowymi za trzy kwartały 2008 roku. Jest to pierwsze sprawozdanie finansowe za trzy  kwartały prezentowane przez Spółkę, a także pierwszy raport w formie skonsolidowanej – obejmujący wyniki całej Grupy Kapitałowej LUG. Publikacja jest dobrowolną inicjatywą Spółki, która jest notowana na rynku NewConnect i nie podlega takiemu obowiązkowi informacyjnemu. Emitent pragnie w ten sposób dać wyraz transparentności prowadzonych działań i zapewnić swym inwestorom i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych.


           Miniony III kwartał 2008r. był dla spółki LUG S.A. czasem istotnych zmian organizacyjnych. 1 sierpnia 2008r. działalność produkcyjną i handlową rozpoczęła spółka w 100% zależna od Emitenta – LUG Light Factory Sp. z o.o., która przejęła dotychczasową działalność Spółki. Ponadto Emitent 11.09.2008r. zawiązał spółkę zależną LUG GmbH, której zadaniem jest promocja i dystrybucja produktów marki LUG na terenie Niemiec. W rezultacie wspomnianych zdarzeń LUG S.A. stał się jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG, składającą się z następujących podmiotów: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o. oraz LUG GmbH. Podstawową działalność Emitenta stanowi aktualnie tworzenie sieci przedstawicielstw handlowych w Polsce i spółek zależnych poza granicami kraju oraz organizacja i nadzorowanie ich działalności.
           W III kwartale 2008r. Grupa Kapitałowa LUG zanotowała przychody ze sprzedaży (narastająco od 01.01.2008r. do 30.09.2008r.) rzędu 41,8 mln zł, w porównaniu do 42,7 mln zł w III kwartale 2007r. (narastająco od 01.01.2007r. do 30.09.2007r.). Wobec niesprzyjających warunków makroekonomicznych, które osłabiają koniunkturę w sektorze budowlanym oraz aktualnej sytuacji na światowych rynkach finansowych, Zarząd Spółki ocenia bardzo pozytywnie utrzymanie przychodów na blisko niezmienionym poziomie.

           W związku ze znacznym spadkiem kursu euro w III kwartale 2008 r., Grupa LUG podjęła działania dostosowujące do panujących nowych realiów makroekonomicznych. Weryfikacji uległa strategia firmy poprzez zintensyfikowanie działań w sferze sprzedaży krajowej, która nie jest obciążona ryzykiem kursowym. W rezultacie wspomnianych działań Grupa odnotowała blisko 40% wzrost sprzedaży krajowej i utrzymała całkowite przychody ze sprzedaży na niezmiennie wysokim poziomie sprzed roku. W IV kwartale 2008r. źródłem przychodów Emitenta, podmiotu dominującego Grupy, będzie wynajem pomieszczeń będących jego własnością, a które do tej pory wykorzystywane były na potrzeby bieżącej działalności.

           Branża oświetleniowa cechuje się dużą sezonowością, w rezultacie czego III kwartał 2008r. przyniósł Grupie Kapitałowej LUG 580 940 zł zrealizowanego zysku netto, w stosunku do 780 365 zł zysku wypracowanego w dwóch pierwszych kwartałach br. Fakt ten pokazuje dobrą kondycję finansową Grupy oraz jej stabilną pozycję rynkową, co potwierdza tendencja wzrostowa ogólnej płynności oraz obniżenie wskaźnika zadłużenia Grupy.

            Środki, które pozyskano w drodze emisji akcji LUG S.A. zostały, zgodnie z założeniami, wykorzystane na działalność inwestycyjną oraz na odbudowę zapasów magazynowych - zakończono budowę nowej siedziby Grupy Kapitałowej LUG oraz innowacyjnej linii technologicznej do produkcji obudów metalowych.