Chat with us, powered by LiveChat

Rzecznik Praw Inwestorów Indywidualnych. Nowa pilotażowa inicjatywa SII

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uruchamia pilotażową inicjatywę, w ramach której powołany zostanie Rzecznik Praw Inwestorów Indywidualnych. To reakcja na istotne problemy zgłaszane przez polskich inwestorów, które nie znajdują szybkiego i skutecznego rozwiązania na drodze sądowej.

 

W tym momencie informujemy o uruchomieniu pilotażu. Pierwsze zgłoszenia inwestorów do Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w III kwartale bieżącego roku. O postępach prac i dodatkowych szczegółach będziemy informować.

 

Powołanie Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych to kolejny krok w trwającej ponad 20 lat historii działań Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na rzecz ochrony praw i interesów polskich inwestorów. Od 1999 r. jako SII podejmujemy szereg rozmaitych działań – uczestnictwo w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, pomoc prawna dla inwestorów, lobbowanie na rzecz dobrych rozwiązań prawnych itp. Od samego początku istnienia, SII jest także mediatorem w sporach inwestorów z instytucjami finansowymi.

 

Dotychczasowe działania obejmowały rozpatrywanie pojedynczych przypadków, spośród których część kończyła się próbami konstruktywnych rozmów z pośrednikami finansowymi. Zawsze była to jednak jednostronna decyzja instytucji finansowej o tym, czy podejmie próbę ugodowego rozwiązania danego sporu. W wypadku odmowy, pozostawała nam instytucja Rzecznika Finansowego lub droga sądowa. Niestety, żadna z tych ścieżek nie dawała satysfakcjonujących efektów – nie tylko jeśli chodzi o samo rozstrzygnięcie (z tym bywało różnie), ale ze względu na całkowity niedowład i absurdalną czasochłonność postępowań Rzecznika Finansowego (potrzebował 3 lat, by przesłać dokument jednej ze stron) czy sądów, które dodatkowo często nie były przygotowane pod kątem merytorycznym do danej sprawy.

 

Również faktycznie podejmowane w przeszłości inicjatywy środowiska (Sąd Giełdowy przy GPW) lub jedynie planowane działania (Sąd Rynku Kapitałowego) nie przyniosły oczekiwanego przełomu w podniesieniu poziomu ochrony polskich inwestorów. Jako SII kibicujemy każdej z inicjatyw systemowych i angażujemy się w ich prace. Niestety, funkcjonując na rynku przez ponad 20 lat, coraz mniej wierzymy w ich powodzenie. Stąd decyzja o tym, aby zadziałać oddolnie.

 

W idealnym świecie wszelkie spory inwestorów z instytucjami finansowymi mogłyby być szybko i sprawnie rozwiązywane przez instytucje państwa. O tym, jak (źle) działa polski system sprawiedliwości nie trzeba nikogo przekonywać. Jako organizacja pożytku publicznego nie naprawimy systemu. Możemy natomiast podejmować oddolne inicjatywy, które pomogą rozwiązywać spory między inwestorami a instytucjami finansowymi. Stąd też nasza decyzja o uruchomieniu pilotażowej inicjatywy, w której gotowość udziału wyraziło XTB.

Czym ma być Rzecznik Praw Inwestorów Indywidualnych?

Instytucje finansowe, które przystąpią do naszej inicjatywy domy maklerskie oraz inni pośrednicy finansowi  same zgłoszą gotowość do tego, by na temat ich sporów z klientami wypowiedzieli się niezależni eksperci wspierający działanie Rzecznika Praw Inwestora Indywidualnego. Będą to osoby o niekwestionowanym autorytecie i kompetencjach na rynku kapitałowym. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy z pośredników finansowych jasno zadeklaruje gotowość oceny sporów z klientami przez Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych – wszystkich, nie tylko tych dla siebie wygodnych.

 

Deklaracja taka będzie dobrowolna, jednak dla inwestorów będzie stanowiło to cenną informację o tym, który z pośredników jest gotowy na poddanie się niezależnej ocenie ekspertów i szukanie rozstrzygnięcia sporów z inwestorami na drodze polubownej. Możliwość skorzystania z takiej ścieżki będzie o wiele lepsza od towarzyszącego obecnie wielu inwestorom poczucia beznadziei, które pojawia się w momencie, gdy okazuje się, że rozstrzygnięcia sporu dochodzić trzeba na drogiej i z wielu względów zniechęcającej ścieżce sądowej.

 

Rzecznik Praw Inwestorów Indywidualnych będzie pojedynczym podmiotem, którego działania obejmować będą wszystkie instytucje, które zgodzą się na współpracę – nie będzie osobnych rzeczników dla biura maklerskiego X, Y i Z. Wszystkie podmioty obowiązywać będą te same zasady.

 

Zależy nam na zwiększeniu liczby spraw, które rozstrzygane są w sposób polubowny – właśnie po to powołamy Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych. W ciągu ponad 20 lat działania na rzecz inwestorów wielokrotnie przekonaliśmy się, że formuła mediacji w znaczący sposób zwiększa szanse na konstruktywne rozwiązanie konfliktu. Jednocześnie, dzięki transparentności działania, Rzecznik Praw Inwestora Indywidualnego będzie przyczyniał się do podnoszenia standardów na całym polskim rynku.

 

Jednocześnie, wraz z dołożeniem kolejnego elementu do działań na rzecz inwestorów, będziemy chcieli doprecyzować to, na co inwestorzy mogą liczyć ze strony SII. Widzimy potrzebę dokładniejszego określenia tego, jakie sprawy podejmiemy zawsze i dla każdego inwestora, a w przypadku jakich spraw będziemy reprezentować i wspierać jedynie naszych członków. Oczywiście docelowo chcemy, aby członków SII było jak najwięcej (zgodnie z hasłem „Razem możemy więcej”, które wielokrotnie potwierdziło się w praktyce) i właśnie dlatego ciągle dostosowujemy naszą ofertę, aby lepiej odpowiadać na potrzeby inwestorów.

Dlaczego pilotaż z XTB?

Liczba inwestorów indywidualnych w Polsce znów rośnie, w czym spory udział mają działania XTB. Jak wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w ciągu ubiegłego roku wzrost liczby rachunków z dostępem do polskiego rynku akcji w XTB przewyższył skumulowany wzrost u wszystkich innych brokerów. W grupie tej często znajdują się osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z inwestowaniem i rynkiem kapitałowym, a które do inwestowania zachęcił m.in. atrakcyjny przekaz marketingowy XTB.

 

Tak duży napływ nowych inwestorów był dla nas jednym z bodźców, który skłonił nas do zaproponowania XTB nowej inicjatywy. Jej finałem ma być powołanie Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych. Inicjatywa ta ma docelowo być otwarta dla wszystkich podmiotów, które oferują swoje usługi inwestującym Polakom. Wnioski, które powstają w czasie pilotażu z XTB, pozwolą nam na opracowanie mechanizmów, które w sposób szybki i efektywny będą chronić interesy inwestorów.

 

Pilotażową inicjatywę zaczynamy z XTB także dlatego, że broker ten ma w swojej historii głośny spór z inwestorami, który zakończył się karą ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Uwzględniając trwające postępowania oraz wydany już werdykt rynkowego nadzoru, potwierdzony przez Naczelny Sąd Administracyjny, postanowiliśmy pozytywnie odpowiedzieć na sygnalizowaną przez XTB gotowość do działania na rzecz inwestorów i złożyć brokerowi propozycję udziału w naszym pilotażu. Wierzymy, że wnioski z przeszłości zostały wyciągnięte, czego efektami będą konstruktywne działania. Jednym z nich jest właśnie powołanie Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych.

 

Odnotowujemy też aktywność XTB na polu edukacyjnym, za co brokera doceniają także inwestorzy indywidualni (widać to w ostatnim zestawieniu najlepszych rachunków maklerskich wg opinii uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów). Jednak nawet najlepiej wyedukowany inwestor musi czuć się pewnie w kontakcie z instytucją finansową, za pośrednictwem której inwestuje. Rzecznik Praw Inwestora Indywidualnego ma pomóc takie poczucie pewności zbudować.

 

Nasza inicjatywa nie ma charakteru komercyjnego i nie wiąże się z umowami handlowymi. To samo będzie tyczyło się wszystkich instytucji, które po pomyślnym przeprowadzeniu pilotażu będziemy chcieli zaprosić do objęcia ich klientów ochroną Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych. XTB jest partnerem wydarzeń organizowanych przez SII, podobnie jak kilkadziesiąt innych instytucji funkcjonujących na polskim rynku. Fakt ten nie będzie miał związku z ekspertyzami przygotowywanymi przez specjalistów działających na rzecz Rzecznika Praw Inwestora .

Wierzymy w skuteczność działań oddolnych

Zarówno w rokrocznie prowadzonym przez SII Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów, jak i w trakcie licznych kontaktów z inwestorami, wśród bolączek zgłaszanych przez inwestorów. Na większość z nich odpowiadamy rozmaitymi działaniami.

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

Rozmawiamy z przedstawicielami władz, walczymy o dobre zmiany w podatku Belki (jedna z nich już niebawem ma wejść w życie), edukujemy na rozmaite sposoby, dostarczamy bieżących analiz, integrujemy środowisko inwestorskie (za nami udana konfernecja WallStreet 27). Ten szeroki zestaw działań postanowiliśmy wzmocnić kolejną inicjatywą.

 

Rzecznik Praw Inwestorów Indywidualnych będzie oddolną inicjatywą środowiska inwestorskiego oraz instytucji finansowych. Jesteśmy przekonani, że to właściwy sposób działania. Narzekanie na polski rynek i panujące na nim standardy jest w wielu wypadkach uzasadnione, jednak od samego narzekanie rzeczywistość się nie zmieni.

 

Przykładem podobnej inicjatywy jest podjęte przez nas razem ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych opracowanie projektu ustawy rewolucjonizującego sposób przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przez polskie spółki, który wzmacnia głosów indywidualnych akcjonariuszy. Projekt ten leży już na biurku Prezydenta RP i liczymy, że zostanie wprowadzony w życie. Gdy się to stanie, będzie to kolejny krok w kierunku rozwoju polskiego rynku i ochrony praw inwestorów indywidualnych, który przyszedł „z dołu”, a nie „z góry”. Nie czekamy na działania polityków, sami bierzemy sprawy w swoje ręce i szukamy rozwiązań.

 

Jako SII jesteśmy też „akuszerami” programów lojalnościowych dla akcjonariuszy spółek notowanych na GPW. Zaczynaliśmy w 2018 r. z Orlenem i projektem Orlen w Portfelu. Dziś z programu korzysta kilkanaście tysięcy inwestorów. Dzięki doświadczeniom z tamtego pilotażu, udało się nam pomóc we wprowadzeniu programów lojalnościowych również innym spółkom, a także opracować rekomendacje zmian w prawie, które ułatwią tworzenie tych programów – zaprezentowaliśmy je w grudniu 2022 r. w siedzibie GPW. Wszystko z myślą o interesach polskich inwestorów, którzy zasługują na to, by cieszyć się z rozwiązań dobrze znanych na rynkach bardziej rozwiniętych.

Działanie zamiast narzekania

Inicjatywa uruchomienia Rzecznika Interesów Inwestora Indywidualnego wzbogaca dotychczasową ofertę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Nadal będziemy prowadzić działania edukacyjne, nadal będziemy organizować wydarzenia dla inwestorów, nadal będziemy wspierać naszych członków. Również w ramach inicjatywy podjętej wspólnie z XTB, dla członków SII będziemy mieli dodatkowe korzyści, wykraczające poza obecne benefity (szczegóły w sekcji Zniżki). O szczegółach poinformować będziemy mogli już niebawem.

 

Nie wiemy czy podejmowana przez nas inicjatywa okaże się sukcesem. Być może dla SII bezpieczniejszym wyborem byłoby stanie z założonymi rękoma i narzekanie na to, że istniejące instytucje i rozwiązania nie chronią skutecznie interesów inwestorów. Taka postawa jest jednak sprzeczna z naszym DNA. Nie jesteśmy urzędem ani sformalizowaną instytucją. Jako niezależna organizacja pożytku publicznego, stawiamy przede wszystkim na działanie. Sukces powołania Rzecznika Praw Inwestorów Indywidualnych zależał będzie od wielu czynników. Pilotaż z XTB pomoże nam wypracować mechanizmy, które potem wdrożyć będziemy mogli w odniesieniu do kolejnych instytucji, przystępujących do inicjatywy.

 

Podsumowując – chcemy podjąć kolejne działanie, które przyczyni się do lepszej ochrony inwestorów indywidualnych w Polsce. Wierzymy, że będziecie Państwo współpracować z nami na tym i na wszelkich innych polach. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły, a także krytykę. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych działało, działa i będzie działać na rzecz inwestorów.

 

Napędzacie nas do działania. Razem możemy więcej.

 

Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów IndywidualnychJarosław Dominiak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Specjalizuje się w tematyce relacji inwestorskich i komunikacji finansowej. Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Od 2000 r. stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public oraz przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp. W latach 2011-2016 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy europejskim regulatorze – ESMA (European Securities and Markets Authority) w Paryżu. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa), członek zespołu opracowującego Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego w ramch Forum Corporate Governance, członek jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej.

 

Wieloletni sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, w latach 2013-2015 roku członek zarządu organizacji EuroFinuse w Brukseli opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie. Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor kilkuset komentarzy i artykułów w mediach finansowych. Członek Rady Giełdy w latach 2016-2017, członek rad nadzorczych spółek publicznych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie