Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Dom Maklerski BOŚ S.A. zaprasza do udziału w publicznej ofercie akcji spółki POLKON S.A.

 

 

11

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dom Maklerski BOŚ S.A. występujący w roli oferującego zaprasza do udziału w publicznej ofercie akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki P.P. „POLKON” S.A. Spółka POLKON S.A. ubiega się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wielkość oferty wynosi 1.400.000 akcji po cenie emisyjnej 4,90 zł każda. Zapisy na powyższe walory będą prowadzone w dniach od 8 do 12 września 2008 r.

 

Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z powyższą ofertą publiczną dostępne jest tutaj.

 

W raporcie analitycznym opublikowanym 28 sierpnia 2008 r. przez analityków DM BOŚ S.A., wartość 1 akcji spółki POLKON S.A. została wyceniona metodą DCF na 5,79 zł, a metodą porównawczą - na 5,47 zł. Wycena metodą mieszaną dała wynik na poziomie 5,63 zł. Cena docelowa akcji Spółki jest zatem wyższa o 14,9% od przyjętej ceny emisyjnej Akcji Serii C (4,90 zł).

Raport analityczny przygotowany przez analityków DM BOŚ S.A. obejmujący wycenę spółki  POLKON S.A. dostępny jest tutaj.

 

Zapisy na akcje spółki P.P. „POLKON” S.A. prowadzone będą w domach maklerskich, tworzących konsorcjum dystrybucyjne:

 

 

Kalendarium Oferty Publicznej Akcji Serii C spółki P.P. „POLKON” S.A.:

 

 

 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane         8 września 2008 r.
 Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane       12 września 2008 r.
 Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych  do 18 września 2008 r.

 

 

Profil działalności

 

P.P. POLKON S.A. należy do czołowych producentów pojazdów transportowych w Polsce oraz liczących się producentów europejskich. Zatrudnia ponad 250 osób i produkuje średnio 500 pojazdów rocznie. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest produkcja przyczep i naczep niskopodwoziowych, specjalistycznych zestawów transportowych, a także konstrukcji spawanych. Spółka posiada aktualnie szeroką ofertę asortymentową, która co roku jest rozszerzana o kolejne rodzaje pojazdów. Ponadto Spółka na bieżąco wprowadza do swoich produktów modyfikacje i innowacyjne rozwiązania, zwiększające wartość i atrakcyjność oferowanych pojazdów. Oferta produktowa Spółki zawiera obecnie około 40 pozycji asortymentowych oraz umożliwia transport przestrzenny na paletach, transport usługowy ładunków luźnych (kruszyw, węgla, mas bitumicznych, złomu, kamienia, produktów rolnych itp.), ładunków specjalnych, ponadgabarytowych, samochodów osobowych i ciągników samochodów ciężarowych, kontenerów, maszyn rolniczych i budowlanych, drewna stosowego i odpadów drzewnych, a także wielu innych produktów. Istotną cechą, wyróżniającą Spółkę na rynku, jest możliwość indywidualnego zaprojektowania i wykonania pojazdów, przeznaczonych na specjalne potrzeby transportowe danego klienta. W segmencie pojazdów specjalnych, nietypowych i innowacyjnych P.P. POLKON S.A. ma szansę stać się krajowym liderem i znaczącym producentem europejskim. Obecnie w Spółce podejmowane są działania zmierzające do przeobrażenia P.P. POLKON S.A. w producenta pojazdów specjalnych. Rozwój taki pozwoli Spółce uniknąć konkurencji z podmiotami produkującymi pojazdy standardowe, zwiększyć rentowność produkcji, co powinno przełożyć się także na poprawę wyników finansowych Spółki. Poza rynkiem krajowym, na którym P.P. POLKON S.A. uzyskuje ok. 50% swoich przychodów ze sprzedaży, największą sprzedaż realizuje w Niemczech, Norwegii oraz Danii.

 

Cele emisji

 

Z emisji Akcji Serii C POLKON S.A. planuje pozyskać około 6,46 mln zł netto. Natomiast maksymalne szacunkowe koszty emisji wyniosą 0,4 mln zł. Pozyskane w wyniku emisji akcji środki Spółka wykorzysta na cele inwestycyjne zgodnie z realizowaną strategią rozwoju. W szczególności pozyskane środki z emisji Akcji Serii C zostaną przeznaczone na:

 

 • budowę hali produkcyjnej – kwota ok. 3 mln zł,
 • inwestycje w technologię wytwarzania (giętarka do gięcia poziomego, automaty spawalnicze, informatyzacja procesów produkcji, modernizacja istniejących hal produkcyjnych) – kwota ok. 2 mln zł,
 • homologacje całościowe i częściowe dla nowego typoszeregu pojazdów – kwota ok. 0,5 mln zł,
 • rozbudowę i modernizację ciągu lakierniczego – kwota ok. 1 mln zł.

 

W przypadku budowy hali produkcyjnej kwota pozyskana z emisji w wysokości ok. 3 mln zł zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego, natomiast pozostałe środki w wysokości ok. 4 mln zł pochodzić będą z kredytu bankowego. Ponadto sądzimy, że deklarowana w Memorandum Informacyjnym budowa hali kontroli jakości wraz z wyposażeniem oraz funkcją okręgowej stacji diagnostycznej dla samochodów ciężarowych nie zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii C, lecz środkami pochodzącymi z innych źródeł np. z kredytu bankowego. Jeżeli z Oferty Publicznej Spółka nie pozyska wystarczającej kwoty do sfinansowania w całości wszystkich celów emisji, będą one realizowane we wskazanej powyżej kolejności.

 

Wybrane dane finansowe wraz z prognozą wyników Spółki (w tys. zł)

 

 

 Dane finansowe

 2006

 2007

 2008E

 2009E

 Przychody netto ze sprzedaży

 42 023

 65 481

 74 649

 84 875

 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

 3 388

 6 029

 6 992

 7 950

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

 1 797

 3 796

 4 566

 4 983

 Zysk (strata) brutto

 1 630

 3 608

 4 185

 4 647

 Zysk (strata) netto

 1 681

 2 887

 3 390

 3 764

  Źródło: Memorandum, szacunki własne DM BOś na podstawie prognozy Zarządu spółki POLKON S.A.

 

 

Strategia rozwoju

 

Na lata 2008 – 2009 Zarząd spółki POLKON zakłada umacnianie pozycji na rynku krajowym oraz dalszą ekspansję na rynki Europy Zachodniej i Wschodniej, jako producenta pojazdów specjalnych, naczep niskopodwoziowych i zestawów transportowych, a także producenta mającego w swej ofercie pojazdy standardowe, takie jak naczepo-wywrotki, czy naczepy samowyładowcze z wyładunkiem poziomym.

 

Powyższe cele Zarząd Spółki zamierza realizować poprzez:

 

1.Wzrost sprzedaży i utrzymanie poziomu marży

 

POLKON planuje w 2008 roku osiągnąć dalszy wzrost przychodów netto ze sprzedaży na poziomie ok. 12 - 15%. Ponadto planowana produkcja ma zwiększyć się do 650 - 700 pojazdów w ciągu roku oraz do 400 innych jednostek produkcyjnych. Na lata 2009 - 2010 Spółka planuje przekroczenie poziomu sprzedaży w wysokości 100 mln zł. Natomiast w strukturze sprzedaży poszczególnych grup produktów, dalszemu umacnianiu podlegać mają produkty wysoko-marżowe tj. przede wszystkim naczepy i przyczepy niskopodwoziowe, pojazdy specjalne i zestawy transportowe. Udział tych grup wyrobów w całej strukturze powinien wynosić pomiędzy 60% a 70%. Pozostałe pojazdy, o niższej procentowej i kwotowej marży, będą produkowane, jako uzupełnienie oferty Spółki, z możliwie najwyższą ceną sprzedaży. Spółka planuje również wprowadzić do produkcji i sprzedaży nowe pojazdy oraz wyroby, w tym m.in. zabudowy samochodów ciężarowych w skrzynie ładunkowe. Uważamy, że plany Spółki dotyczące wzrostu sprzedaży są w pełni realne. Realizowane inwestycje w nową halę produkcyjną oraz w nowoczesną technologię wytwarzania, przyczynią się do wzrostu zdolności produkcyjnych Spółki. Nowe inwestycje pozwolą jej na zwiększenie ilości produkowanych pojazdów, produkcję bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie pojazdów, a przede wszystkim umożliwią skrócenie czasów technologicznych, co powinno przełożyć się na wyższą rentowność sprzedaży.

 

2. Rozszerzenie rynku zbytu

 

W 2008 r. POLKON planuje pozyskać min. 2 - 3 dealerów na rynkach za wschodnią granicą Polski. Obecnie prowadzone są intensywne rozmowy z partnerami m.in. na Litwie, Łotwie i Estonii, które powinny zaowocować nawiązaniem trwałej współpracy. Spółka planuje także podjąć próby znalezienia wiarygodnych partnerów na rynkach Rumunii i Bułgarii. Ponadto w zakresie marketingu Spółka planuje przeprowadzić na rynkach europejskich intensywne działania, mające na celu przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności marki, a także do zapoznania rynku ze swoją ofertą produktową oraz możliwościami produkcyjnymi i technologicznymi Spółki.

 

Podkreślamy, że w chwili obecnej POLKON ok. 50% swoich przychodów ze sprzedaży uzyskuje na rynkach zagranicznych, tak więc Spółka posiada już odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu nowych partnerów na rynkach europejskich.

 

3. Zwiększenie mocy produkcyjnych

 

W trakcie 2008 r. planowane jest podwyższenie produktywności z 45 – 53 pojazdów w 2007 r. do około 60 - 65 pojazdów na miesiąc, co oznaczać będzie produkcję 3 pojazdów dziennie, nie wliczając w to innych jednostek produkcyjnych. Obok zwiększenia ilości produkowanych pojazdów Spółka będzie również dążyć do poprawy jakości wytwarzanych wyrobów, ich wytrzymałości, funkcjonalności, zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej oraz zmniejszenia wagi własnej.

 

Spodziewamy się, że planowana modernizacja parku maszynowego, obejmująca wymianę dotychczas wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz zastąpienie ich nowoczesnymi urządzeniami o wysokim standardzie technicznym i technologicznym, wyprodukowanymi przez czołowego zachodnioeuropejskiego producenta, pozwoli Spółce na poprawę efektywności procesu produkcji oraz jakości produkowanych pojazdów, a także na wzrost automatyzacji produkcji.

 

4. Przeprowadzenie programu inwestycyjnego

 

Zrealizowanie programu inwestycyjnego jest jednym z najważniejszych elementów strategii funkcjonowania Spółki w najbliższych latach. Od jego szybkiego i skutecznego przeprowadzenia oraz wdrożenia zależy w dużej mierze zrealizowanie celu zwiększenia mocy produkcyjnych, a także obniżenie kosztów produkcji, podniesienie produktywności, a także skrócenia czasów wykonania. W 2008 r. Spółka zaplanowała szereg nowych i zakończenie już trwających inwestycji w majątek trwały i wartości niematerialne. Planowany jest m.in. zakup wypalarki laserowej, dwóch pras krawędziowych mogących pracować jako jedna prasa (tandem) oraz giętarki do gięcia poziomego. W 2008 r. Spółka zamierza zakończyć inwestycję w modernizację procesu lakierniczego, rozpoczętą jeszcze w 2007 r. W wyniku przeprowadzenia tej inwestycji, zostanie oddana do użytku trzecia kabina lakiernicza, a jedna z dotychczasowych zostanie doposażona w dodatkowe agregaty oraz wydłużona, tak aby pomieściła pojazdy o gabarytach aktualnie produkowanych. W następnych latach planowane jest wybudowanie dodatkowych kabin malowania podkładem i kabiny suszenia. Główną inwestycją budowlaną w 2008 r. będzie oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej o łącznej powierzchni ok. 2,1 tys. m2. Realizacja ta jest kontynuacją rozbudowy powierzchni produkcyjnej, zapoczątkowanej jeszcze w 2006 r. Dzięki nowej hali Spółka dysponować będzie łączną powierzchnią produkcyjną 7,4 tys. m2, zlokalizowaną w jednym budynku. W hali tej przewidziany jest montaż i spawanie dużych konstrukcji naczep niskopodwoziowych, ciężkich skrzyń ładunkowych i innych wyrobów. Pozostałe inwestycje, przewidziane na 2008 r., dotyczą dalszego wyposażenia hal produkcyjnych w dodatkowe suwnice, spawarki, oprzyrządowanie i narzędzia, a także wózki widłowe i ciągnik siodłowy, dla usprawnienia transportu wewnętrznego w Spółce. Obecnie POLKON zmierza do przeobrażenia się w producenta pojazdów specjalnych. Rozwój taki pozwoli Spółce uniknąć konkurencji z podmiotami produkującymi pojazdy standardowe, zwiększyć rentowność produkcji, co powinno przełożyć się również na poprawę wyników finansowych Spółki. W segmencie pojazdów specjalnych, nietypowych i innowacyjnych POLKON S.A. chce stać się krajowym liderem oraz znaczącym producentem europejskim.

 

Akcjonariat Spółki

 

POLKON S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej tworzonej przez Armada Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Armada Capital Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Spółki, posiadającym 100% jej akcji. Armada Capital Sp. z o.o. jest spółką wyspecjalizowaną w procesach przejęć, doradztwa z zastosowaniem innowacyjnych metod zarządzania oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania wraz z przeprowadzeniem procesu IPO. Jako inwestor kapitałowy dokonuje inwestycji w firmy ze wszystkich sektorów gospodarki.

 

Armada Capital Sp. z o.o. jest udziałowcem następujących spółek:

 

 • POLKON S.A.,
 • POLKON Aluminium Sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w produkcji konstrukcji aluminiowych,
 • PKS Kozienice Sp. z o.o. – spółka realizującą przewozy pasażerskie oraz świadcząca usługi serwisowe samochodów ciężarowych,
 • ZNTK Radom Sp. z o.o. – spółka produkująca szeroki zakres części dla kolejnictwa,
 • Molo Sp. z o.o. – spółka dokonała inwestycji w dwóch ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych nad Zalewem Sulejowskim doprowadzając je do standardów europejskich oraz przejęła ośrodek nad Zalewem Solińskim, gdzie przygotowuje kolejną inwestycję,
 • Fabryka Mediów Sp. z o.o. – spółka działająca na rynku medialnym, posiadająca koncesję na prowadzenie telewizji satelitarnej PatioTV,
 • Instytut Innowacji i Nowych Technologii Sp. z o.o. – spółka zajmująca się prowadzeniem prac
  badawczo – rozwojowych.

 

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz Ofercie Akcji Emitenta jest opublikowane Memorandum Informacyjne P.P. „POLKON” S.A., dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.bossa.pl, www.polkon.com.pl, oraz www.ipo.com.pl.