Czym jest SII?

Jak zarejestrować udział na NWZ KG EFEKT S.A. z akcji serii EE

Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. na dzień 2 lipca 2020 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym planowane jest m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii FF. Pomimo, że sprawa ta ma kolosalne znaczenie dla wszystkich akcjonariuszy ww. spółki, jak wynika z docierających do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych sygnałów, akcjonariusze posiadający akcji serii EE mają spory problem z rejestracją swojego udziału na zbliżającym się walnym zgromadzeniu. Problem ten budzi tym większe zaskoczenie, że 

akcje serii EE w dniu 9 czerwca 2020 r. zostały warunkowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod numerem ISIN PLEFEKT00075 oraz widnieją już na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku, a zatem i prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z akcji nowej serii. Akcjonariusze posiadający akcje serii EE mają więc prawo zarejestrować swój udział z tych akcji w zwołanym na 2 lipca 2020 r. walnym zgromadzeniu KG Efekt S.A. Niestety okazuje się, że w praktyce jest to problematyczne.

 

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wyjaśnia, iż akcjonariusze posiadający akcje serii EE, chcąc wziąć udział w walnym zgromadzeniu również z tych akcji, muszą najpóźniej w środę 17 czerwca 2020 r. złożyć w swoim domu maklerskim dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dyspozycję tę można złożyć drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.

 

Z uwagi na upływający w dniu dzisiejszym termin na jej złożenie, SII przygotowało projekt treści dyspozycji wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jej treść zamieszczamy poniżej:

 

„Działając jako akcjonariusz Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. ("Spółka"), w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki ("NWZ") na dzień 2 lipca 2020 r., niniejszym zwracam się do domu maklerskiego o wystawienie mi imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ obejmującym wszystkie posiadane przeze mnie akcje Spółki na moim rachunku(-ach) inwestycyjnym(-ych) [jeśli akcjonariusz posiada kilka rachunków, np. podstawowy, IKE, IKZE należy wskazać ich numery). Proszę o wyszczególnienie w treści zaświadczenia osobno liczby akcji Spółki wprowadzonych do obrotu giełdowego oznaczonych kodem PLEFEKT00018 oraz akcji serii EE oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEFEKT00075. Akcje te nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu giełdowego i zasymilowane z już notowanymi akcjami Spółki, o czym Spółka informuje w raporcie bieżącym nr 26/2020. 

Rozróżnienie tych akcji w treści zaświadczenia jest niezbędne, gdyż na liście osób uprawnionych do udziału w NWZ, którą KDPW przekaże Spółce, akcje notowane oznaczone kodem PLEFEKT00018, będą uwidocznione, a akcje serii EE oznaczone kodem PLEFEKT00075 nie będą widoczne i podstawą do ich uwzględnienia będzie właśnie wystawione przez dom maklerski zaświadczenie.
Proszę o przesłanie skanu wystawionego zaświadczenia na mój adres e-mail: [tu należy wskazać swój adres e-mail] w formacie pdf bez szyfrowania go hasłem (dokument ten będę musiał od razu przekazać Spółce w celu uwzględnienia wszystkich posiadanych przeze mnie akcji na liście osób uprawnionych do udziału w NWZ).
W przypadku odmowy wystawienia takiego zaświadczenia, proszę o podanie na piśmie powodów takiej odmowy.
Opłatę za wystawienie zaświadczenia (zaświadczeń), proszę pobrać z mojego rachunku inwestycyjnego”.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca uwagę, iż istotne jest aby osoby posiadające akcje serii EE zadbały o to, aby dom maklerski przesłał im skan ww. zaświadczenia oraz jego oryginał w terminie umożliwiającym skorzystanie z niego na walnym zgromadzeniu, w szczególności przekazanie pełnomocnikowi, jeżeli akcjonariusze mieliby być reprezentowani przez takowego podczas obrad.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.