Czym jest SII?

4 nowe propozycje inwestycyjne do Fundamentalnego Portfela SII

Akcje spółki, która otrzyma najwięcej głosów internautów, trafią na nasz rachunek. Sonda potrwa do czwartku, 22 sierpnia, do godz. 12:00. 

 

 


 

Partner strategiczny

 

 


  

Alior Bank

Od szczytów z lutego 2018 roku notowania Alior Banku spadły o ponad 50%. Jednocześnie w poprzednim tygodniu kurs tych walorów ustanowił nowe historyczne minimum na poziomie 40,8 zł. Taki stan rzeczy jest efektem co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze, słabość widoczna jest na całym warszawskim parkiecie, co widać po indeksie WIG20, który od początku bieżącego roku jest około 8% na minusie, a od szczytów z początku 2018 roku spadł o ponad 20%. Po drugie, informacje płynące w ostatnim czasie z samego Alior Banku również nie są najlepsze. Poza problemami, które dotykają cały sektor bankowy, jak np. relatywnie wysokie składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji, w banku doszło do „pechowego” nagromadzenia kredytów dla podmiotów, które znalazły się w finansowych tarapatach, w tym m.in. dla Ruchu, Kani czy Onico.

 

Mimo wszystko wydaje się, że przecena notowań Alior Banku może być nieco przesadzona, a notowania uwzględniają już wszystkie negatywne informacje i czynniki ryzyka (lub przynajmniej większość z nich). Obecnie wskaźnik P/BV dla tego banku wynosi około 0,84 przy stabilnej pozycji kapitałowej i wysokiej efektywności kosztowej (bez uwzględnienia składki na BFG na koniec I półrocza relacja kosztów do przychodów wynosiła 39,2%), a także planach dynamicznego wzrostu wolumenu kredytów brutto (plan na 2019 rok to 5 mld zł, po I półroczu było to 2,8 mld zł).

 

Alior Bank – wykres notowań
Źródło: xStation5, XTB.

 

Akcje Alior Banku chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 45 zł.

 

TIM

TIM ma za sobą okres silnego wzrostu kursu akcji – z okolic 6 zł pod koniec ubiegłego roku do powyżej 10 zł w czerwcu, przy czym w międzyczasie spółka wypłaciła 1 zł na akcję zaliczkowej dywidendy. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak korektę, która dotychczas sprowadziła notowania do okolic 7,5 zł. Jednocześnie ze spółki nie napłynęły nowe, negatywne informacje, a perspektywy przed spółką wciąż oceniamy pozytywnie.

 

Jak można oszacować na podstawie miesięcznych raportów sprzedażowych spółki, w II kw. 2019 roku TIM SA (podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej) osiągnął 189 mln zł przychodów, czyli o 4,8% więcej rdr. Natomiast w lipcu szacunkowe przychody wyniosły 72,1 mln zł, co było wynikiem o 8,4% lepszym rdr. Jednocześnie zwracamy uwagę na dużą bazę porównawczą, ponieważ dynamika wzrostowa w lipcu 2018 roku wyniosła 25,7% rdr. Grupa odnotowała także bardzo dobre wyniki finansowe w I kw. 2019 roku, które szeroko komentowaliśmy w tym miejscu. Liczymy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację wzrostu sprzedaży, a jednocześnie Grupie uda się utrzymać wzrostowy trend na poziomie generowanych marż.

 

TIM – wykres notowań
Źródło: xStation5, XTB.

 

Akcje TIM chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 8 zł.

 

Polenergia

Polenergia to prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Posiada ona 7 farm wiatrowych o łącznej mocy 249,3 MW, a ponadto portfel 4 projektów w fazie rozwoju z pozwoleniem na budowę o łącznej mocy 199 MW. Co więcej, przygotowuje do budowy 3 farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3.000 MW, a także rozwija projekty farm fotowoltaicznych (trwa budowa 8 takich elektrowni o łącznej mocy 8 MW). W przypadku konwencjonalnych źródeł do Grupy Polenergia należy z kolei zasilana gazem ziemnym Elektrociepłownia Nowa Sarzyna o łącznej mocy 116 MWe (moc elektryczna) i 70MWt (moc cieplna).

 

Grupa Polenergia ma za sobą bardzo udane I półrocze 2019 roku. W tym okresie jej skorygowany wynik EBITDA wyniósł 127,9 mln zł wobec 57,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co stanowiło poprawę o 123% rdr. Z kolei skorygowany wynik netto był równy 51,3 mln zł wobec straty na poziomie 12 mln zł w I półroczu 2018 roku. Do poprawy wyników przyczynił się przede wszystkim segment energetyki wiatrowej, w którym odnotowano wzrost wyniku EBITDA o 44,1 mln zł, a było to efektem wyższego wolumenu produkcji zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz wyższych średnich cen zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Poza tym dodatnio kontrybuował segment obrotu (poprawa wyniku EBITDA o 27,5 mln zł) ze względu na lepszy wynik na handlu energią elektryczną i na sprzedaży zielonych certyfikatów w związku z wyższymi cenami sprzedaży oraz niższymi kosztami operacyjnymi i kosztami prowizji (pomimo wzrostu kosztów profilu i bilansowania, a tym samym gorszego wyniku na sprzedaży energii elektrycznej z farm wiatrowych). Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej był natomiast gorszy o 1,2 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku – głównie za sprawą braku przychodów z tytułu żółtych certyfikatów w związku z wygaśnięciem z końcem 2018 roku dotychczasowego systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej.

 

Biorąc pod uwagę stabilizację cen zielonych certyfikatów, podpisanie przez ministra energii rozporządzenia do ustawy o cenach prądu (zdaniem zarządu Polenergii może mieć to wpływ na poprawę płynności na rynkach terminowych, co pozytywnie wpłynie na działalność Grupy), ambitne projekty inwestycyjne Polenergii, a także obserwowany na świecie ogólny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii, akcje PEP wydają się być ciekawą propozycją inwestycyjną również na kolejne kwartały czy lata.

 

Polenergia – wykres notowań
Źródło: xStation5, XTB.

 

Akcje Polenergii chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 28 zł.

 

Beta ETF WIG20TR

Ostatnią propozycją w sondzie jest zakup tytułów uczestnictwa w nowym funduszu ETF na indeks WIG20TR. Okres wakacyjny okazał się upłynąć pod znakiem przeceny na polskiej giełdzie, co było szczególnie widoczne wśród największych spółek z parkietu. Od początku lipca do połowy sierpnia wartość indeksu WIG20 spadła z około 2.350 punktów do blisko 2.050 punktów, tj. o prawie 13%. Wakacje często charakteryzują się marazmem i niską aktywnością inwestorów, a do tego w bieżącym roku na nastroje i wyceny wpłynęły dodatkowo m.in. tąpnięcie na rynku amerykańskim, eskalacja konfliktu handlowego na linii USA-Chiny czy zmiany w strukturze globalnego indeksu MSCI EM i dodatkowa podaż polskich akcji z tego tytułu. O ile wciąż widzimy sporo czynników ryzyka (jak choćby kwestia kredytów frankowych i toczącej się sprawy przed TSUE czy możliwa dalsza przecena na rynkach zagranicznych), to jednak wierzymy w poprawę nastrojów w kolejnych miesiącach, po cichu licząc też „na granie” pod zbliżające się wejście PPK.

 

Beta ETF WIG20TR – wykres notowań
Źródło: xStation5, XTB.

 

Tytuły uczestnictwa w Beta ETF WIG20TR chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 37 zł.

 

 

 

 

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.