Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Ważne pytania, na które musisz odpowiedzieć, aby sprawdzić, czy masz dobre ubezpieczenie zdrowotne

© Production Perig - Fotolia.com

Przygotowując poniższy artykuł, założyłem, że osoby, które klikną w jego tytuł, zrobią to, ponieważ posiadają określonego rodzaju ubezpieczenie zdrowotne. Skoro czytacie Państwo te słowa, statystycznie należycie do ponad 2 milionów Polaków, którzy zdecydowali się na prywatne zabezpieczenie własnego zdrowia i życia. Jak wynika z danych PIU, z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta już 2,17 mln Polaków (dane za III kwartał 2017 r.).

 

Artykuł powstał we współpracy z

WDB Lloyds

Ile średnio wydajemy na prywatną opiekę zdrowotną?

Co więcej, liczba ubezpieczonych wzrasta rok do roku o około 20%. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, iż zdecydowana większość z Państwa nie posiada polisy ubezpieczenia zdrowotnego, a jedynie bardzo popularny w naszym kraju abonament medyczny. PIU informuje, że ponad 60 proc. korzystających z prywatnej opieki wydaje więcej niż 100 zł miesięcznie na świadczenia zdrowotne dla najbliższych, a 20 proc. ponad 200 zł. Środki te wydawane są często doraźnie na pojedyncze świadczenia bądź wizyty, które nie dają nam szansy na kompleksowe podejście do naszego zdrowia. Warto podkreślić, że niemal 40 proc. osób posiadających prywatny pakiet opieki medycznej płaci za nią zaledwie do 50 zł miesięcznie.

Czym różni się ubezpieczenie zdrowotne od abonamentu medycznego?

Abonament medyczny to usługa świadczenia opieki zdrowotnej w ustalonym odgórnie zakresie, za którą Klient płaci w formie ryczałtu. Najczęściej, choć nie zawsze, abonamenty sprzedawane są przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej i z reguły pomagają nam jedynie w przypadku codziennych dolegliwości (np. wizyty u lekarzy, proste zabiegi medyczne, ewentualnie chirurgia 1 dnia). Co więcej, dostęp do usług abonamentowych możliwy jest jedynie na terenie Polski oraz w ściśle określonym czasie z uwagi na godziny funkcjonowania prywatnych placówek medycznych bądź NZOZ’ów, które podpisały umowę świadczenia usług w w/w formule.

 

 Natomiast ubezpieczenie zdrowotne ma za zadanie skuteczne zapewnienie dostępu do odpowiednich usług medycznych niezbędnych z powodu zajścia określonego zdarzenia losowego (jak choroba lub nieszczęśliwy wypadek). Ponadto ubezpieczenie zdrowotne może być proponowane jedynie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które podlegają ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w trybie 24/7, najczęściej przez okres 12 miesięcy (czas obowiązywania polisy). Niektóre z ubezpieczeń gwarantują swoim klientom ochronę obejmującą terytorium Europy bądź całego Świata.

Jak mądrze wybrać spośród dostępnych na polskim rynku produktów zdrowotnych?

Jednym z najbardziej istotnych elementów jest cel zabezpieczenia, czyli odpowiedź na pytanie, czy zależy nam na pomocy doraźnej, codziennej, czy raczej chcemy skupić się na odpowiedniej ochronie w sytuacjach naprawdę poważnych zachorowań. Takich, które zagrażają naszemu (bądź naszych najbliższych) zdrowiu lub życiu.


Kolejna kwestia do przemyślenia to Suma Ubezpieczenia (dalej SU). W jej obszarze mamy do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza, w której jej niedoszacowanie może w praktyce zablokować drogę do niezbędnych procedur medycznych. Druga, w której zostaje przesadnie wygórowana, wyłącznie po to, aby podnieść składkę płaconą przez ubezpieczającego się. Kolejne istotne parametry to wspomniana wyżej wysokość składki ubezpieczeniowej oraz zakres ochrony w wybranym produkcie bądź wariancie ubezpieczenia.


 

 

Skorzystaj z 5% zniżki dla członków SII na międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne Lloyd’s

 

 


 

Sprawą, której nie powinniśmy lekceważyć, jest także marka, która „stoi” za świadczoną ochroną. W ubezpieczeniach, jak i w każdej innej dziedzinie życia, niezwykle ważne jest, aby decydować się na współpracę z partnerem sprawdzonym, godnym zaufania i posiadającym odpowiednie doświadczenie. O ile w przypadku OC pojazdu możemy kierować się głównie poziomem składki, o tyle w kwestii naszego zdrowia i życia warto postawić na rozwiązania profesjonalne i rzetelne. W końcu zdrowie i życie mamy tylko jedno!

Na co zwrócić szczególną uwagę czytając wyłączenia?

Należy mieć świadomość, że każdy produkt ubezpieczeniowy ma indywidualne zapisy mówiące o tym, co jest, a co nie jest objęte jego ochroną. Np. osoba uprawiająca sporty powinna bardzo dokładnie zapoznać się z informacjami odnoszącymi się do tychże kwestii – np. zwrócić uwagę, jakie dyscypliny nie są objęte ochroną ubezpieczenia lub jakie inne ograniczenia w tej materii zostały zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Bardzo często o różnego rodzaju wyłączeniach bądź ograniczeniach dowiadujemy się dopiero w momencie zajścia zdarzenia. W efekcie okazuje się - ku naszemu zdziwieniu - że sytuacja, której doświadczyliśmy, nie kwalifikuje nas do uruchomienia opłaconej wcześniej ochrony. Najczęściej spotykane wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej związane są m.in. z :

 

 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub samookaleczenia się,
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, sabotażem,
  a także aktami terroru i strajkami,
 • wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkami,
 • zmianą płci,
 • pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków albo środków odurzających,
 • leczeniem następstw uczestnictwa Ubezpieczonego w badaniach i eksperymentach medycznych,
 • leczeniem i diagnostyką niepłodności,
 • leczeniem i diagnostyką nadwagi,
 • zatruciem alkoholem, substancjami odurzającymi i lekami stosowanymi niezgodnie  z zaleceniami lekarskimi.

 

Niestety wciąż zdarza się, że ubezpieczyciele wprowadzają do OWU zapisy, które po weryfikacji odpowiednich organów uznawane są za klauzule abuzywne, takie jak np.:


Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa.https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=488#details

 

Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=1305#details

 

W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości.https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=1352#details


Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Towarzystwa.https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=5688#details

Kilka ważnych pytań

Ważnym aspektem wymagającym wnikliwej analizy są również zapisy odnoszące się do karencji w danym ubezpieczeniu. Karencją nazywamy okres bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w trakcie którego towarzystwo nie udziela nam ochrony za wyszczególnione w OWU świadczenia. Oznacza to w praktyce, że od momentu zawarcia umowy przez określony okres karencji nie przysługują nam niektóre ze świadczeń, za które już płacimy składkę. Celem wprowadzenia karencji jest uniknięcie sytuacji, w której Ubezpieczony celowo wykupuje polisę po to, aby sfinansować sobie wcześniej zaplanowane, kosztowne świadczenia zdrowotne. Reasumując, jeśli planujemy uruchomić ochronę naszego zdrowia, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące kluczowe kwestie:

 

 1. Rodzaj i zakres ubezpieczenia
 2. Sumę Ubezpieczenia
 3. Składkę za ubezpieczenie
 4. Doświadczenie wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 5. Wyłączenia i karencje opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego TU


Z całą pewnością analiza ofert ubezpieczenia, Kart Produktu czy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie jest tematem ani błahym, ani przyjemnym. Przejście przez wszystkie formalności oraz właściwe zrozumienie dostępnych materiałów informacyjnych często sprawia wiele trudności osobom zainteresowanym uruchomieniem odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Właśnie z tego powodu oddajemy do Państwa dyspozycji bezpłatną usługę audytu posiadanej przez Państwa aktualnej umowy ubezpieczenia. W jej ramach sprawdzimy, co realnie Państwu zapewnia, na ile odpowiada rzeczywistym potrzebom, a w przypadku, gdyby okazało się, że nie jest rozwiązaniem optymalnym, wskażemy najlepsze alternatywy. Wszystko po to, abyście mogli Państwo korzystać z życia, a w razie potrzeby otrzymać niezbędne wsparcie.

 

Zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.


Jacek Strzelecki
tel.: +48 510 212 760
e-mail: jstrzelecki@wdbhc.pl

 

Więcej:

 

 

 

Zobacz również:

Podczas bezpłatnego szkolenia on-line analitycy Noble Securities opowiedzą m.in. jak sytuacja na rynku energii elektrycznej wpływa na wybrane branże oraz o nowym sposobie realizacji rekomendacji - NOBLE ORDER.

Cerrad, polski producent płytek gresowych i klinkierowych, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Ceramiki Nowej Gali, oferując 0,75 zł za każdą akcję tej spółki.

Ważne pytania, na które musisz odpowiedzieć, aby sprawdzić, czy masz dobre ubezpieczenie zdrowotne
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie