Czym jest SII?

5 propozycji do Fundamentalnego Portfela – odpalamy kolejną sondę

Zapraszamy do głosowania w sondzie do Fundamentalnego Portfela SII. Poniżej prezentujemy 5 propozycji inwestycji wraz z uzasadnieniem. Pod typami, na samym dole artykułu, znajduje się sonda, w której można oddać swój głos. Informujemy, że głosowanie potrwa do czwartku, 14 lutego, do godziny 12:00.

 

Polski Bank Komórek Macierzystych

Pod koniec września 2018 roku PBKM nabył większościowy pakiet akcji (95,6%) portugalskiej spółki Stemlab. Pozwoliło to na istotny wzrost przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Na koniec 2018 roku liczba przechowywanych próbek wyniosła 286.952 (+80,1% rdr), w tym w segmencie B2C 231.968 (+57,8% rdr). Jednocześnie w IV kw. 2018 roku spółka pozyskała 5.878 nowych próbek, co jest kolejnym rekordowym odczytem.

 

Ponadto, w styczniu 2019 roku spółka poinformowała o zawarciu umowy nabycia akcji z hiszpańską spółką IVI Cordon S.A. Dotyczy ona objęcia 95% udziałów za kwotę 1,7 mln euro, tj. około 7,3 mln zł. Jak podaje PBKM, spółka IVI Cordon S.A. prowadzi rodzinny bank komórek macierzystych pod marką IVIDA. Grupa ta posiada również spółkę zależną w Szwajcarii – IVIDA Switzerland Sarl, której laboratorium jako jedno z nielicznych w Europie posiada akredytację FACT na przechowywanie preparatów z komórek macierzystych. Na koniec 2018 roku w laboratoriach banku IVIDA przechowywanych było 11,6 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek, w tym 8,7 tysięcy próbek w segmencie B2C. Przychody spółki w 2018 roku wyniosły 8 mln zł, a EBITDA gotówkowa (oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych) 0,9 mln zł. Na 2019 rok prognozy sporządzone na potrzeby transakcji zakładają osiągnięcie przez spółkę IVI Cordon S.A. 8,1 mln zł przychodów i 1,0 mln zł EBITDA (gotówkowej). Na koniec 2018 roku przejmowana spółka nie posiadała istotnego zadłużenia netto (zadłużenie skorygowane o posiadaną gotówkę zbliżone do zera).

 

PBKM – pozyskane i przechowywane próbki
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Liczymy, że dokonane akwizycje, a także dalszy rozwój Grupy Kapitałowej PBKM, przyczynią się do kontynuacji poprawy osiąganych wyników finansowych. Po trzech kwartałach 2018 roku przychody Grupy sięgnęły 114,3 mln zł (+2,6% rdr), zysk EBITDA 41,1 mln zł (+12,4% rdr), a zysk netto 29,8 mln zł (+26,8% rdr). Wyniki te były jednak obciążone licznymi zdarzeniami jednorazowymi. Zaprezentowane przez spółkę oczyszczone wyniki prezentowały się w następujący sposób: przychody wyniosły 114,3 mln zł (+9,2% rdr), zysk EBITDA 32 mln zł (+9,5% rdr), a zysk netto 21 mln zł (+20,7% rdr).

 

Akcje PBKM chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 62 zł. Stop loss zakładamy po spadku notowań poniżej 54 zł w cenach zamknięcia. 

 

PBKM – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

Monnari Trade

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody Monnari Trade wyniosły 160,4 mln zł (-5,5% rdr). Spółka od dawna komunikuje, że ważna jest dla niej obrona marż i przynajmniej w ostatnich okresach udaje się realizować taką politykę. Pomimo spadku przychodów, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 92,1 mln zł (+2,7% rdr), a marża brutto na sprzedaży wyniosła 57,4% wobec 52,9% rok temu. Wzrost pierwszej marży był jednak zbyt niski, aby pokryć przyrosty pozostałych kosztów, przez co zysk netto po trzech kwartałach 2018 roku spadł o 24,5% rdr, do 3,4 mln zł.

 

Spółka Monnari Trade podaje miesięczne raporty z danymi sprzedażowymi. O ile do września 2018 roku większość okresów charakteryzowała się spadkiem obrotów rdr, o tyle w IV kw. 2018 roku każdy miesiąc kończył się dodatnią dynamiką, a łącznie przychody wyniosły 84,5 mln zł (+9,9% rdr). Jeśli wraz z poprawą sprzedaży spółce Monnari udało się utrzymać relatywnie wysoką marżę, końcówka roku może być dla niej udana pod względem notowanych wyników.

 

Również początek 2019 roku był dla grupy Monnari Trade udany pod względem obrotów wygenerowanych w jej sklepach. W styczniu przychody ze sprzedaży towarów wyniosły około 20,2 mln zł i były wyższe rdr o 16,1%, przy czym bez uwzględnienia przychodów przejętej w grudniu 2018 roku grupy Centro 2017 (tworzona przez spółki zależne, które są właścicielem praw do marki Femestage Eva Minge) dynamika wzrostu wyniosła około 10% rdr. Ponownie równie ważny dla wyników będzie jednak poziom marży brutto na sprzedaży. Zagadką pozostaje również, na ile rentowna jest obecnie grupa Centro 2017 (zwracamy uwagę, że sieć sklepów Femestage kilka lat temu istotnie ciążyła na wynikach grupy Esotiq & Henderson).

 

Monnari Trade – miesięczne przychody ze sprzedaży (mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.


Akcje spółki chcielibyśmy kupic po cenie nie wyższej niż 6 zł. 
Stop loss zakładamy po spadku notowań poniżej 5 zł w cenach zamknięcia. 

 

Monnari Trade – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

 


 

Partner strategiczny

 

 


 

Kruk

Od półtora roku akcje Kruka znajdują się pod presją podaży – kurs akcji spadł z blisko 350 zł do około 165 zł obecnie. Z drugiej strony wyniki finansowe systematycznie się poprawiają, a spółce udaje się odnotowywać dwucyfrowe tempo wzrostu. Zgodnie z nową strategią na lata 2019-2024 spółka dalej chce utrzymać takie dynamiki, zakładając osiągnięcie 700 mln zł zysku netto w 2024 roku.

 

Jak wynika ze wstępnych odczytów, w 2018 roku spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności sięgnęły w Kruku 1,58 mld zł (+15,2% rdr). Miniony rok okazał się również rekordowy pod kątem nakładów inwestycyjnych – spółka przeznaczyła na zakup nowych pakietów blisko 1,4 mld zł.

 

Spłaty z portfeli wierzytelności (mln zł)   Nakłady na portfele wierzytelności (mln zł)
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Typując akcje Kruka do Fundamentalnego Portfela SII liczymy na utrzymanie pozytywnych tendencji wynikowych z poprzednich okresów, a jednocześnie na poprawę sentymentu giełdowych inwestorów do spółki. Jednocześnie zakładamy scenariusz osiągnięcia rentowności we Włoszech. Przypominamy, że w IV kw. 2017 roku Kruk dokonał istotnych odpisów w tym kraju, przez co wykazał ujemny wynik na działalności we Włoszech, co z kolei przełożyło się na relatywnie słaby wynik finansowy – zysk netto w IV kw. 2017 roku wyniósł zaledwie 3,9 mln zł.

 

Akcje spółki chcielibyśmy kupic po cenie nie wyższej niż 170 zł. Stop loss zakładamy po spadku notowań poniżej 153 zł w cenach zamknięcia. 

 

Kruk – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

Lubelski Węgiel Bogdanka

Rok 2018 był dla Bogdanki trudny pod wieloma względami. Z jednej strony spółka nie korzystała na rosnących cenach węgla ze względu na formuły cenowe zastosowane w kontraktach długoterminowych – podwyżki w cenniku obowiązują dopiero od 2019 roku. Ponadto, napotkane problemy natury geologiczno-wydobywczej (szczególnie istotne w I kw. 2018 roku, choć problemy pojawiły się również w IV kw.) wpłynęły na nieco mniejsze wydobycie, ale przede wszystkim na niższy wskaźnik uzysku, co przełożyło się na niższy wolumen sprzedaży węgla. Z drugiej strony wyniki finansowe były obciążone wyższymi kosztami, m.in. z tytułu wynagrodzeń czy w związku z pracami przygotowawczymi i rekordowymi wyrobiskami (37 km wobec 30,7 km w 2017 roku). W efekcie, jak wynika z wstępnych odczytów opublikowanych przez spółkę, w 2018 roku przychody wyniosły 1,76 mld zł (-1,3% rdr), zysk EBITDA 465,3 mln zł (-21,7% rdr), a zysk netto 50,8 mln zł (-70,6% rdr).

 

Pomimo trudności napotkanych w poprzednim roku, Bogdanka wchodzi w 2019 rok z nieco lepszymi perspektywami. Przede wszystkim, spółka podwyższyła cenniki. Ponadto, Bogdanka pochwaliła się rekordowym miesięcznym wydobyciem w styczniu, które wyniosło 903,5 tys. ton węgla handlowego. Jak wytłumaczył prezes Bogdanki, Artur Wasil, było to możliwe m.in. dzięki intensywnym pracom przygotowawczym w 2018 roku. Wreszcie baza wynikowa z poprzedniego roku jest relatywnie niska, co daje nadzieje na wykazanie istotnej poprawy wyników w 2019 roku. Właśnie pod taki scenariusz typujemy walory Bogdanki w tej sondzie.

 

Akcje spółki chcielibyśmy kupic po cenie nie wyższej niż 56 zł. Stop loss zakładamy po spadku notowań poniżej 48 zł w cenach zamknięcia. 

 

LW Bogdanka – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

TIM

Po trzech kwartałach 2018 roku TIM wypracował 606,4 mln zł przychodów (+17,7% rdr), a zysk brutto na sprzedaży sięgnął 112,8 mln zł (+29,8% rdr). Zysk operacyjny wyniósł 15,6 mln zł, a zysk netto 11,7 mln zł – i choć były one podwyższone zdarzeniami jednorazowymi, to i tak były lepsze od wyników wykazanych w analogicznym okresie 2018 roku: strata operacyjna wyniosła wówczas 1,8 mln zł, a strata netto 2,1 mln zł. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nawet po oczyszczeniu wyników o zdarzenia jednorazowe, TIM zamknął każdy kwartał na plusie w 2018 roku, podczas gdy w poprzednich latach często wykazywane były straty.

 

Spółka informuje co miesiąc o wartości zrealizowanej sprzedaży. Jak wynika z tych danych w IV kw. 2018 roku przychody osiągnęły wartość 198,7 mln zł (+7,8% rdr). Spółka dobrze rozpoczęła przy tym 2019 rok, gdyż w styczniu osiągnęła 63,6 mln zł przychodów (+9,5% rdr). Liczymy, że w 2018 roku TIM powrócił na ścieżkę wzrostową, jeśli chodzi o wyniki finansowe i kolejne kwartały również będzie zamykał z coraz lepszym wynikiem.

 

TIM – miesięczne przychody ze sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.


Akcje spółki chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 6,75 zł. 
Stop loss zakładamy po spadku notowań poniżej 5,50 zł w cenach zamknięcia. 

 

TIM – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.