Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

5 propozycji nowych inwestycji do Fundamentalnego Portfela SII

Zachęcamy do oddania głosu w sondzie do Fundamentalnego Portfela SII. Głosowanie potrwa do wtorku, 18 grudnia, do godziny 12:00. Sonda znajduje się na samym dole akapitu.

 

Niedawno informowaliśmy o naszej aktywności w segmencie własnym Fundamentalnego Portfela SII. Pod koniec listopada na nasz rachunek trafiły akcje Maxcom, a zaraz potem walory Bloober Team. Tym razem przyszła kolej na segment głosowany. Poniżej prezentujemy 5 propozycji inwestycyjnych, na które można oddać głos w sondzie, która znajduje się na końcu niniejszego akapitu. Spółka z największą liczbą otrzymanych wskazań internautów zasili nasz rachunek.

Eurocash

Grupa Eurocash to jedna z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby placówek zajmujących się dystrybucją produktów FMCG, czyli szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Na koniec 2017 roku należąca do niej sieć Cash&Carry liczyła 180 hurtowni. Jednocześnie sieć sklepów franczyzowych abc składała się z 8531 punktów, a liczba sklepów franczyzowych należących do sieci Delikatesy Centrum wzrosła do 1171 supermarketów (uwzględniając 55 rebrandingów sklepów EKO). Ponadto liczba sklepów partnerskich oraz franczyzowych zorganizowanych przez spółki zależne od Grupy Eurocash (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD) wynosiła na ten sam moment 4905. Jak podaje emitent, w 2017 roku szacowany udział w rynku hurtowym Grupy Eurocash kształtował się na poziomie 27,2%.

 

Po trzech kwartałach 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy Eurocash wyniosły 17,03 mld zł wobec 15,66 mld zł rok wcześniej, tj. były wyższe o 8,8% rdr, co było przede wszystkim efektem zwiększonej sprzedaży segmentu hurtowego oraz konsolidacji przychodów ze sprzedaży przejętej sieci detalicznej Mila. Jednocześnie znormalizowany wynik EBITDA (skorygowany o koszty jednorazowe, które w 2018 r. związane były z nabyciem sieci sklepów Mila, natomiast w 2017 r. z płatnością zabezpieczenia z tytułu potencjalnych płatności VAT) wzrósł rdr o 2,1% do poziomu 265 mln zł. Z kolei znormalizowany wynik netto wyniósł 58,7 mln zł w porównaniu do 75,1 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku. Jego pogorszenie tłumaczone było przez spółkę wzrostem kosztów amortyzacji (przede wszystkim w segmencie detalicznym), a także wzrostem kosztów finansowych (ze względu na wzrost zadłużenia) oraz wyższym podatkiem dochodowym (m.in. w wyniku zmian przepisów prawnych).

 

Notowane w ostatnich latach wyniki przez Grupę Eurocash można uznać za niezadowalające, czego dowodem jest spadający od połowy 2016 roku kurs akcji emitenta (od tego czasu giełdowa wycena spółki zmalała z ponad 7 mld zł do około 2,4 mld zł). W dużej mierze to efekt dość słabych wyników segmentu detalicznego (po trzech kwartałach 2018 roku wynik EBITDA tego obszaru był równy 63 mln zł wobec 106 mln zł w analoginczym okresie rok wcześniej). Jak tłumaczy spółka, jest to natomiast spowodowane prowadzonymi procesami reorganizacji i integracji detalu (związanymi m.in. z sieciami EKO i Mila, które zostały nabyte odpowiednio w 2017 i 2018 roku), czego pełne efekty – zgodnie z informacjami podawanymi w raporcie kwartalnym – mają być widoczne w ciągu 3 lat od przejęcia kontroli nad tymi spółkami. Z drugiej strony, jak przeczytać można w opublikowanym przez PAP Biznes wywiadzie z członkiem Zarządu Eurocash, Jackiem Owczarkiem, choć integracja ma potrwać co najmniej jeszcze 3 kwartały, przez co wyniki segmentu detalicznego będą dalej pod presją, to nie jest zakładany dalszy spadek wyniku EBITDA w tym obszarze, a jednocześnie, gdy proces ten się zakończy, Eurocash ma być w stanie szybko poprawić wykazywane wyniki.

 

Propozycję inwestycji w akcje Eurocash argumentujemy zatem dużą przeceną tych walorów z ostatnich miesięcy, a także perspektywą poprawy wyników spółki w horyzoncie kilku najbliższych kwartałów.

 

Eurocash – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Naszym zamiarem jest kupno akcji Eurocash po cenie nie wyższej niż 18 zł.

ZT Kruszwica

Grupa Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Działalność spółki prowadzona jest w dwóch zakładach produkcyjnych: Kobylnikach k. Kruszwicy oraz Brzegu. Obejmuje ona wszystkie ogniwa procesu przetwórstwa roślin oleistych – od pozyskania surowca, przez jego przetworzenie, aż po konfekcjonowanie i dystrybucję wyrobów do odbiorcy finalnego. W jej ofercie znajdują się oleje butelkowane, margaryny, tłuszcze dla branży  piekarniczo-cukierniczej oraz produkty dla sektora biopaliw i przemysłu paszowego. Wśród popularnych produktów Grupy ZT Kruszwica wymienić można między innymi: oleje „Kujawski”, „Bartek” i „Oliwier” czy margaryny „Smakowita”, „Naturima” i „Słynne MR”.

 

Po 9 miesiącach 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy ZT Kruszwica wyniosły 1,95 mld zł wobec 1,83 mld zł rok wcześniej, tj. były wyższe o 6,4% rdr. Jednocześnie wynik brutto na sprzedaży wzrósł o 46,9% rdr do poziomu 199,1 mln zł, a wynik EBITDA o 112,4% rdr do 96 mln zł. Z kolei wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 62,5 mln zł w porównaniu do 19,1 mln zł wypracowanych w trzech kwartałach 2017 roku. Wyraźna poprawa wyników finansowych to przede wszystkim efekt dużo lepszego wykazanego wyniku segmentu produktów masowych (Agri), w którym zysk operacyjny wyniósł po 9 miesiącach bieżącego roku 24,5 mln zł wobec straty na poziomie 18,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak wyjaśniała spółka, było to związane z wyższą marżą na przerobie nasion rzepaku dzięki stosunkowo dobrej podaży, będącej skutkiem wysokich zbiorów w Polsce w roku 2017 oraz wysokiego importu nasion. Zysk operacyjny segmentu produktów spożywczych (Food) wzrósł natomiast z poziomu 42,1 mln zł do 52,6 mln zł. Analizując wyniki finansowe Kruszwicy warto dodatkowo zwracać uwagę na wynik na niezrealizowanych walutowych i towarowych instrumentach pochodnych oraz niezrealizowanych różnicach kursowych: po trzech kwartałach 2018 roku spółka miała z tego tytułu zysk w wysokości 5,9 mln zł w porównaniu do 18,8 mln zł zysku w analogicznym okresie rok wcześniej.

 

Pomimo wyżej opisanej poprawy wyników finansowych giełdowy kurs akcji spółki od czerwca bieżącego roku obniżył się o ponad 40%, tj. z okolic 70 zł do 40 zł. Wydaje się, że spadki w końcu jednak wyhamowały. Liczymy zatem na większe odbicie notowań, traktując przecenę z ostatnich tygodni jako okazję do zajęcia długiej pozycji.

 

ZT Kruszwica – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Akcje ZT Kruszwica chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 42 zł.

Archicom

Grupa Archicom to wrocławski deweloper działający na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Dzięki dokonanemu w lipcu 2017 roku przejęciu firmy mLocum obecnie działa ona jednak nie tylko we Wrocławiu, ale także realizuje projekty w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Aktualna oferta mieszkaniowa Grupy Archicom obejmuje około 1.600 mieszkań. 

 

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa Archicom sprzedała 1.009 lokali i podpisała 652 akty notarialne, co oznacza wzrost odpowiednio o 1,7% i 31,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Do końca października sprzedaż wyniosła natomiast 1.177 lokali (w tym 1.150 mieszkań i 27 lokali usługowych). Jednocześnie, jak zapowiadał Zarząd spółki, w czwartym kwartale br. przekazane ma zostać około 600 mieszkań, co powinno istotnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży Grupy i jej rentowność (część przekazywanych inwestycji charakteryzuje się wysoką marżowością).

 

Mając na uwadze planowaną liczbę przekazań na 2018 rok (około 1,2 tys. lokali wobec około 0,9 tys. rok wcześniej) liczymy na wyraźną poprawę wyników Grupy Archicom w tym okresie (wyłączając efekt jednorazowych transakcji związanych z zakupem mLocum). Jednocześnie dobrze pod tym względem zapowiadają się również kolejne lata. Tymczasem, w ostatnim czasie notowania Archicom wyraźnie potaniały – od czerwca kurs spadł z okolic 15 zł poniżej 12 zł, tj. o ponad 20% – co być może jest dobrą okazją do zakupu akcji.

 

Archicom – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Akcje Archicom chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 12 zł. 

Orange Polska

Grupa Orange Polska to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce, działający we wszystkich segmentach rynku. Na koniec roku 2017 z usług Orange Polska korzystało 14,4 mln klientów telefonii komórkowej, 3,7 mln klientów telefonii stacjonarnej i 2,4 mln klientów internetu stacjonarnego (rynek detaliczny). Spółka posiada przy tym największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie kluczowych usług.

 

Ostatnie lata nie były dla Grupy Orange Polska udane. Wykazywane wyniki finansowe systematycznie spadały (przykładowo skorygowany wynik EBITDA od 3,9 mld zł w 2012 roku do 3 mld zł w 2017 roku), wskaźnik długu netto do EBITDA wyraźnie wzrósł (biorąc pod uwagę skorygowany wynik EBITDA w 2017 roku miał on wartość 2,2 wobec 1,1 w 2015 roku), a spółka zaprzestała wypłacać dywidendę. Jak zapowiedział Zarząd Orange Polska negatywny trend ma się zacząć jednak odwracać: w 2018 roku ma nastąpić stabilizacja przychodów oraz wyniku EBITDA (oczekiwana stabilizacja skorygowanego zysku EBITDA w roku 2018 byłaby pierwszym rokiem bez spadku od 9 lat), a od 2019 roku nastąpić ma trwała poprawa wyników. Przyczynić mają się do tego m.in. korzyści ze strategii konwergencji oraz monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową czy optymalizacja kanałów sprzedaży oraz redukcja bazowych kosztów pośrednich.

 

Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że notowania Orange Polska znajdują się blisko historycznych minimów, liczymy na odwrócenie negatywnego sentymentu do spółki i wzrost jej wyceny w kolejnych kwartałach.

 

Orange Polska – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Akcje Orange Polska chcielibyśmy kupić po kursie nie wyższym niż 5 zł.

Benefit Systems

Flagowym produktem Grupy Benefit Systems jest Program MultiSport, który zapewnia dostęp do licznych obiektów sportowych. Jak podaje spółka, jest to jeden z najpopularniejszych benefitów dla pracowników w Polsce. Na koniec III kw. 2018 roku z karty MultiSport korzystało ponad 917,2 tys. użytkowników w Polsce i ponad 187 tys. za granicą.

 

Notowania Benefit Systems załamały się po publikacji wyników za III kw. 2018 roku. Spółka pokazała w nich spadek zysków (zysk netto wyniósł 27,8 mln zł i był niższy o około 15,5% rdr) przy jednoczesnym wzroście przychodów o 25,4% rdr, do poziomu 301,5 mln zł. Zwracamy jednak uwagę, że podstawowy biznes spółki, czyli sprzedaż kart MultiSport w Polsce, wygenerował zysk operacyjny na poziomie 53,7 mln zł, co oznaczało poprawę o 42,6% rdr. Na spadek wyników całej Grupy złożyło się wiele czynników, jednak w tym miejscu zwracamy uwagę na dwa powody. Po pierwsze, emitent wykazał znacznie większą niż przed rokiem stratę w segmencie Fitness: 13 mln zł wobec 2,3 mln zł rok temu na poziomie wyniku operacyjnego. Spółka tłumaczyła pogorszenie wyniku m.in. wzrostem liczby klubów (wzrost organiczny o 21 placówek wobec III kw. 2017 roku, włączenie nowych spółek w zakresie pełnej konsolidacji), a także rosnącą liczbą procesów i etatów w komórkach wsparcia. Po drugie, w segmencie Kafeterie wykazano 2,3 mln zł zysku operacyjnego wobec 8,4 mln zł rok temu. Słabsze wyniki tego segmentu to m.in. wpływ akcji „MultiSport na Lato” (0,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży w III kw. 2018 roku wobec 5,6 mln zł w III kw. 2017 roku), a także wyższych kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia oraz większymi inwestycjami w technologię wspierającą sprzedaż.

 

PAP Biznes w połowie listopada ukazał się obszerny wywiad z Izabelą Walczewska-Schneyder, członkiem zarządu Benefit Systems. Zachęcamy do pełnej lektury materiału, a w tym miejscu przytoczymy jeden ważny cytat: jesteśmy pozytywnie zaskoczeni poziomem sprzedaży kart. Pracuję w Benefit Systems od kilku lat i w tym czasie wielokrotnie słyszałam, że już wszyscy mają karty, a jednak potencjał rynku jest nadal duży. Obecnie mamy około 14 tys. klientów, podmioty te zatrudniają około 3,3 mln pracowników, a my mamy w bazie ponad 900 tys. kart. To oznacza, że średnia penetracja naszymi kartami u klienta wynosi 20-30 proc. Natomiast wszystkich firm w Polsce, które zatrudniają ponad 10 pracowników jest ok. 84 tys. i pracuje w nich ponad 10 mln ludzi. I to jest potencjał do dalszego rozwoju.

 

Podsumowując, uważamy, że reakcja na opublikowane wyniki spółki za III kw. 2018 roku mogła być przesadzona. Jak pokazują dane, pomimo dużej bazy aktywnych kart MultiSport w Polsce, spółce wciąż udaje się pozyskiwać nowych użytkowników, a perspektywy pozostają dobre, bazując na przytoczonym powyżej komentarzu. Jednocześnie spółka istotnie poprawia wyniki finansowe w tym segmencie. Dużą szansą przed Benefit Systems jest również zagranica, gdzie notowany jest dynamiczny wzrost kart, choć segment ten nie osiągnął jeszcze progu rentowności. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w 2018 roku spółka weszła na dwa nowe rynki: do Chorwacji i Grecji. 

 

Benefit Systems – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Akcje chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 800 zł.

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zobacz również:

12 września na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o notowania palladu oraz kontraktów na 30-letnie obligacje rządu amerykańskiego.

Poznanie zasad funkcjonowania elektrowni, a także spotkanie z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za aktywa wytwórcze w Grupie Enea, to niektóre atrakcje Dnia inwestora Enea.

5 propozycji nowych inwestycji do Fundamentalnego Portfela SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie