Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Mundial ratunkiem dla przychodów Grupy Żywiec za I półrocze 2018 roku

Syda Productions - fotolia.com

Dzięki Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej, jakie odbywały się w tym roku w Rosji, Grupa Żywiec odnotowała wzrost przychodów sprzedaży piwa zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym. Mimo wyższej sprzedaży, zysk netto spółki spadł rok do roku o nieco ponad 8 procent.

 

Wartość skonsolidowanych przychodów wypracowanych przez Grupę Żywiec w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 1,642 mld zł, to o 3,63 procent więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka sprzedała 5,6 mln hektolitrów piwa. W ujęciu ilościowym wzrost sprzedaży wyniósł ponad 3 procent rok do roku.

 

Jako główne przyczyny dobrego wyniku spółka wskazuje czynnik pogodowy oraz Mundial. W pierwszym przypadku szczególne znaczenie miał obfitujący w dobrą pogodę miesiąc kwiecień oraz maj. Drugim elementem były Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Jak wskazuje spółka, wydarzenie to stanowiło dodatkową okazję do konsumpcji piwa. Warto również zwrócić uwagę na sezonowość, jaka występuje w tym biznesie. “Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie. Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku poziom przychodów ze sprzedaży Grupy odpowiadał 51,9 procent przychodów zrealizowanych za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku” - napisano w sprawozdaniu finansowym Grupy Żywiec.

 

Wybrane dane finansowe oraz wskaźniki Grupy Żywiec S.A.

(w tys. zł) I-VI 2018 I-VI 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 641 955 1 584 496 +3,63%
Wynik brutto na sprzedaży 577 192 557 982 +3,44%
Marża brutto na sprzedaży 35,15% 35,22% -0,06 p.p.
Wynik z dział. operacyjnej 175 882 173 543 +1,35%
Marża operacyjna 10,71% 10,95% -0,24 p.p.
Wynik netto 123 808 134 782 -8,14%
Marża netto 7,54% 8,51% -0,97 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu półrocznego Grupy Żywiec

 

Firma zainwestowała również w nowe produkty. Wprowadzona została nowa kategoria piw bezalkoholowych, a także nowy wariant piwa z serii specjalności Żywca oraz nowy wariant piwa Dziki Sad.

 

Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 577,192 mln zł, czyli o 3,44 procent więcej rok do roku. Z kolei zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,35 procent. Niższy w porównaniu do wyniku brutto na sprzedaży wzrost wynika z wyższych kosztów sprzedaży Grupy Żywiec, które wzrosły w pierwszym półroczu 2018 roku z poziomu 300,502 mln zł do 332,168 mln zł. Z kolei koszty ogólnego zarządu były niższe o 15 procent rok do roku. Rok do roku niższe były również marże. Najwięcej, bo o 0,97 punktu procentowego była niższa marża netto.

 

Mimo większej sprzedaży Grupa Żywiec zanotowała spadek zysku netto o 8,14 procent rok do roku. Gorszy wynik spółka tłumaczy niekorzystnym wpływem różnic kursowych oraz wzrostem kosztów zakupu surowców i opakowań.

 

Wśród ryzyk dotyczących dalszej działalności, spółka wskazuje na konkurencję, która może wywoływać presję na obniżkę cen piwa, co w konsekwencji negatywnie wpływa na marże.

 

Grupa Żywiec - wykres kursu akcji
Grupa Żywiec - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Publikacja wyników półrocznych nie wypłynęła na znaczną zmianę cen akcji Grupy Żywiec na GPW. Od rana przecena wynosi niespełna 0,5 procent. Przez ostatni miesiąc akcje spółki zyskały ponad 2 procent na wartości, a w porównaniu kursem z początku roku, wycena Grupy Żywiec praktycznie nie uległa zmianie.

 

Zobacz również:

12 września na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o notowania palladu oraz kontraktów na 30-letnie obligacje rządu amerykańskiego.

Poznanie zasad funkcjonowania elektrowni, a także spotkanie z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za aktywa wytwórcze w Grupie Enea, to niektóre atrakcje Dnia inwestora Enea.

Mundial ratunkiem dla przychodów Grupy Żywiec za I półrocze 2018 roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie